Saobraćajno - preventivne akcije

Saobraćajna bezbjednost predstavlja ključni aspekt svakog društva, a Bosanskohercegovački auto-moto klub ima veoma bitnu ulogu u smanjenju saobraćajnih nezgoda i promociji odgovornog ponašanja u saobraćaju. Kroz niz saobraćajno-preventivnih akcija, BIHAMK se aktivno angažuje kako bi podigao svijest vozača, putnika, pješaka, kao i ostalih učesnika u saobraćaju, o važnosti poštovanja saobraćajnih pravila i propisa.

Jedna od ključnih oblasti i fokus BIHAMK-a je edukacija vozača motornih vozila. Redovno se organizuju i realizuju radionice koje se bave bezbjednom vožnjom, obuke na simulatoru čeonog sudara, prevrtanja i vožnje, kao i edukacije o propisima u saobraćaju. Navedene aktivnosti su usmjerene na stvaranje odgovornih vozača koji će doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

Pored toga, BIHAMK često organizuje kampanje s ciljem podizanja svijesti o opasnostima vožnje pod uticajem alkohola, brze vožnje, upotrebi mobilnih telefona tokom vožnje, kao i drugih rizičnih ponašanja.

Još jedna značajna inicijativa BIHAMK-a je podrška zakonodavnim institucijama koje imaju za cilj poboljšanje bezbjednosti na putevima. Organizacija rada sa relevantnim institucijama kako bi se uticalo na donošenje propisa koji će dodatno ojačati sigurnosne odredbe u saobraćaju.

U sklopu svojih preventivnih aktivnosti, BIHAMK takođe pruža podršku istraživanjima o saobraćajnim nezgodama. Ovi podaci pomažu u kreiranju ciljanih programa, projekata i mjera kako bi se smanjila učestalost dešavanja saobraćajnih nezgoda na putevima.

Kroz sve navedene aktivnosti, BIHAMK ne samo da radi na minimiziranju rizika u cestovnom saobraćaju već i na izgradnji kulture, odgovornosti i savjesti među svim učesnicima u saobraćaju. Kontinuirani angažman u saobraćajno-preventivnom dijelu igra ključnu ulogu u stvaranju bezbjednije i odgovornije saobraćajne situacije u Bosni i Hercegovini.