Tehnički pregled i servisi

Tehnički centar BIHAMK-a na Ilidži (Blažujski drum 78) je moderan objekat sa savremenom kompjuterskom opremom i obučenim kadrovima za obavljanje tehničkog pregleda i dijagnosticiranje nedostataka putničkih i teretnih vozila.

Tehnički centar BIHAMK-a na Ilidži pruža sljedeće usluge:

- usluge tehničkog pregleda i registracija vozila (osiguranje vozila);
- pružanje touring informacija;
- rent-a-car;
- homologacija pojedinačnog vozila;
- certifikacije vozila;
- usluge dijagnosticiranja i servisiranja vozila;
- baždarenje tahografa i ograničavača brzine.

Radno vrijeme TC BIHAMK na Ilidži je:

08:00-16:00h (ponedjeljak-petak)

Blažujski drum 78, Sarajevo
+387 33 777 100
+ 387 33 777 112
ilidza@bihamk.ba