Uslovi i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti

Članstvo

Uslovi i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti

Ovim Uslovima i pravilima uređuje se način ostvarivanja članskih prava i pogodnosti, te utvrđuju međusobne obaveze između BIHAMK-a i članova, kao korisnika članskih prava.

Za sve što nije uređeno ovim uputstvom, BIHAMK zadržava pravo tumačenja i regulisanja u skladu sa pozitivnim propisima BIHAMK-a i najboljom praksom u realizaciji članskih prava.

Član BIHAMK-a može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Članstvo u BIHAMK-u ostvaruje se potpisom pristupnice/kupovinom članstva i uplatom godišnje članarine ili kupovinom aktivacijskog paketa - mobilno članstvo, te ispravnom aktivacijom istog ili kupovinom članstva putem zvanične internet stranice www.bihamk.ba.

U pristupnicu se unosi sljedeće:

 • podaci o članu (fizička ili pravna osoba koja je nosilac članstva i plaća članarinu) i/ili o korisniku članskih prava (u slučaju pravne osobe - podaci o vozilima);
 • izjava člana da je upoznat sa uvjetima i pravilima korištenja članskih prava i pogodnosti i opisom pogodnosti izabranog modela članstva (koje je primio ili pročitao na zvaničnoj internet stranici BIHAMK-a www.bihamk.ba ili na lokaciji učlanjenja).

Potpisom pristupnice, član (fizička osoba) daje izričitu dozvolu BIHAMK-u da može, isključivo za potrebe BIHAMK-ove evidencije, te u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti, koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt podatke (br. telefona/e-mail).

Mobilno članstvo predstavlja poseban način učlanjivanja putem kartice sa sakrivenim kodom, koji se aktivira pozivom na besplatni broj telefona BIHAMK-a 0800 20 222. Aktivacija paketa izvršena elektronskim putem zvanične inetrnet stranice BIHAMK-a ima svojstvo potpisane pristupnice.

Član je saglasan da njegovi razgovori s BIHAMK-om mogu biti snimljeni, i to isključivo u svrhu internog praćenja BIHAMK-ove komunikacije s članovima, s ciljem poboljšanja kvalitete BIHAMK-ovih usluga. Član će o snimanju razgovora biti obaviješten pri pozivanju BIHAMK-a automatskom govornom informacijom.

O svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u pristupnici ili prilikom aktiviranja članstva, član je obavezan u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Sektor za članstvo BIHAMK-a. Navedeni Sektor član može obavijestiti telefonom, e-mailom, faxom, pismom ili drugim oblikom komunikacije kojom se može utvrditi identitet člana.

Ako u navedenom roku član ne obavijesti BIHAMK o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene BIHAMK-ove obavijesti (obavijesti o isteku članstva i slično), ili se pojave teškoće u realizaciji članskih prava, smatrat će se da su legitimni oni podaci koji se nalaze u bazi članova, te da je BIHAMK izvršio svoje obaveze.

Članstvo počinje u 00:00 sati u danu nakon potpisa članske pristupnice ili uplate ili kupovine “mobilnog članstva” odnosno aktivacije članskog paketa – mobilno članstvo, a članska prava i pogodnosti mogu se početi koristiti 48 sati nakon potpisa članske pristupnice ili datuma uplate ili aktivacije ”mobilnog članstva” te odabira odgovarajućeg članskog paketa, izuzev u slučajevima uvezanog produženja članstva, te tehničke pomoći na cesti u Bosni i Hercegovini koju uslugu član može koristiti odmah.

BIHAMK nema obavezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realizaciju članskih pogodnosti prije početka članstva.

Članska godina traje punih 12 mjeseci od dana učlanjenja, tj. do 24:00 sati na isti datum potpisa članske pristupnice ili uplate ili kupovine “mobilnog članstva”, odnosno aktivacije članskog paketa – mobilno članstvo, iduće kalendarske godine.

Član ima pravo koristiti sva članska prava i pogodnosti 48 sati nakon isteka članstva iz prethodnog stava.

O tačnom datumu isteka članstva BIHAMK će obavijestiti člana.

BIHAMK je obavezan, u roku od 15 radnih dana od evidencije uplate godišnje članarine dostaviti članu člansku karticu, kao i ostale materijale, osim ako član nema važeću člansku karticu. Član se u međuvremenu predstavlja i koristi članskom pristupnicom, aktiviranim paketom ili digitalnom potvrdom o učlanjenju/produženju pomoću koje ostvaruje sva svoja članska prava.

BIHAMK kartice šalje svakodnevno putem pošte, ali se može desiti povrat pošte (neispravna adresa, nema adrese, podstanar, itd). Ukoliko se desi povrat pošte, kartica se nalazi u centrali, te se član obavještava o istom.

Godišnja članarina plaća se unaprijed. Sljedeća godišnja članarina plaća se po isteku tekuće, a prije početka sljedeće članske godine. Nakon 48 sati od isteka članske godine, BIHAMK nema obavezu realiziranja zahtjevanih članskih prava ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sljedeću člansku godinu.

BIHAMK ima obavezu čuvanja članskih podataka najmanje 3 (tri) godine od isteka posljednje važeće članarine, te se obavezuje da će iste podatke koristiti isključivo u svrhu informisanja o svojim aktivnostima i da ih neće proslijeđivati trećoj strani.

Na osnovu legitimnog interesa, BIHAMK ima obavezu da čuva lične podatke članova u razdoblju od 3 (tri) godine nakon isteka njihovog statusa “člana”, radi potencijalnog zadržavanja kontinuiteta članstva. BIHAMK se obavezuje da će lične podatke članova koristiti isključivo u svrhu informisanja o svojim aktivnostima, te da ih neće prosljeđivati trećoj strani.

Prije isteka članske godine član može otkazati članstvo isključivo pismenim putem, a otkaz vrijedi od datuma prispjeća u BIHAMK. U slučaju otkaza članstva, BIHAMK nema obavezu povratka u cjelini ili dijela članarine.

Prestankom članstva završava i obaveza BIHAMK-a da realizuje članske pogodnosti.

Naziv članskog paketa

Iznos bez PDV

Cijena sa PDV-om

a)  BIHAMK START

33,34 KM

39,00 KM

b)  BIHAMK CLASSIC

50,43 KM

59,00 KM

c)  BIHAMK PLUS

118,80 KM

139,00 KM

d)  START P/U-I/MV

24,79 KM

29,00 KM

e)  CLASSIC P/U-I/MV

38,46 KM

45,00 KM

f)   PLUS P/U-I/MV

89,74 KM

105,00 KM

g)  BIHAMK Family START

10,26 KM

12,00 KM

h)  BIHAMK Family CLASSIC

15,38 KM

18,00 KM

i)   BIHAMK Family PLUS

25,64 KM

30,00 KM

j)  Business Europa

93,16 KM

109,00 KM

k)  Business BH

47,01 KM

55,00 KM

l)  BIHAMK Auto asistencija za pravna lica/osobe

**

**

** Iznos godišnje članarine i obim članskih prava definišu se Ugovorom o obezbjeđivanju članstva BIHAMK auto asistencija.

Pravo na popust na iznos godišnje članarine pod oznakom a, b. i c. mogu ostvariti penzioneri na osnovu “ček-a” od penzije, osobe sa invaliditetom sa postotkom invaliditeta od najmanje 50% na osnovu izdatog rješenja ili odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja, te svi vozači mlađi od 30 godina (MV).

Ovo pravo iz prethodnog stava se može iskoristiti isključivo u podružnicama BIHAMK-a, matičnim auto-moto klubovima (AMK), povezanim preduzećima i ovlaštenim saradnicima.

Pravo na popust na iznos godišnje članarine pod oznakom j) i k) iz prethodne tabele se ostvaruje u zavisnosti od broja vozila, na osnovu posebne Odluke.

Pri učlanjenju, član bira članski paket na osnovu svojih potreba. Članski paketi međusobno se razlikuju po obimu i količini članskih pogodnosti koje garantuje BIHAMK.

Član ima pravo zatražiti članski paket s više pogodnosti od onog kojeg u tom trenutku koristi isključivo u roku od 48 sati od trenutka odabira prvobitnog članstva, uz doplatu.

BIHAMK se obavezuje članu izdati karticu s naznakom članskog paketa.

Članska prava i pogodnosti mogu se koristiti samo za ona vozila koja nisu u vlasništvu pravnih lica, sa izuzetkom članova koji su odabrali „PLUS“ članski paket, uključujući i Family PLUS članski paket.

Sve članske pogodnosti i usluge koje su izražene u novčanoj protuvrijednosti, podrazumijevaju iznose u kojima je uračunat PDV.

Članska prava i pogodnosti ne vrijede i ne mogu se koristiti za vozila u vlasništvu rent-a-cara i taksi agencija/službi.

1. Uslovi i pogodnosti članskog paketa "BIHAMK START":

- Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Crne Gore.

1a. Članske pogodnosti „BIHAMK START“ paketa:

a) Članska iskaznica – besplatno;

b) Članski set paket – besplatno;

c) Učešće u programu pogodnosti BIHAMK Bonus;

d) Digitalno člansko glasilo, besplatno – redovno informisanje;

e) Tehnička pomoć na cesti na području BiH – jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 55,00 KM;

f) Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 2.420,00 KM;

g) Tehnička pomoć + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa na području Srbije, Hrvatske i Crne Gore, ili jednokratni budžet od 150 EUR za intervencije izvan Bosne i Hercegovine, ili prijevoz vozila u kvaru u Bosni i Hercegovini do maksimalnog iznosa, ili izvlačenje vozila do maksimalnog iznosa - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 300,00 KM;

h) Nadoknada medicinskih troškova nastalih tokom putovanja do iznosa od 500,00 KM (CRO, SRB, CG) – 1 (jednom) godišnje;

i) U slučaju saobraćajne nesreće ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo, ili organizovanje smještaja, ili organizovanje prijevoza u Bosnu i Hercegovinu prevoznim sredstvom po izboru, ukupne vrijednosti do 200,00 KM.

2. Uslovi i pogodnosti članskog paketa "BIHAMK CLASSIC":

- Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Albanije i Republike Slovenije.

- Za članske usluge u Bosni i Hercegovini odobrava se korištenje određenih članskih pogodnosti u okviru jednog slučaja kao i njihovo spajanje, izuzev usluga vezanih za medicinski povrat i pomoćnih usluga, u skladu sa Odlukom/Uputstvom Generalnog sekretara/tajnika koja će biti objavljena na oficijelnoj internet stranici BIHAMK-a.

2a. Članske pogodnosti „BIHAMK CLASSIC“ paketa:

a) Članska iskaznica – besplatno;

b) Članski set paket – besplatno;

c) Učešće u programu BIHAMK Bonus;

d) Digitalno člansko glasilo, besplatno – redovno informisanje;

e) Tehnička pomoć na cesti na teritoriji Bosne i Hercegovine – jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 55,00 KM;

f) Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Slovenije – 1 (jednom) godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 3.350,00 KM;

g) Tehnička pomoć na cesti + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa ili jednokratni budžet od 150 EUR, sve za intervencije na području Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Slovenije - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 300,00 KM;

h) Prijevoz vozila u kvaru na teritoriji Bosne i Hercegovine ili izvlačenje vozila u Bosni i Hercegovini – 1 (jednom) godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 150,00 KM;

i) Nadoknada medicinskih troškova nastalih tokom putovanja do iznosa od 1.000,00 KM (CRO, SRB, CG, ALB, SLO) – 1 (jednom) godišnje;

j) U slučaju saobraćajne nesreće ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo, ili organizovanje smještaja, ili organizovanje prijevoza u Bosnu i Hercegovinu prevoznim sredstvom po izboru, ukupne vrijednosti do 500,00 KM.

3. Uslovi i pogodnosti članskog paketa "BIHAMK PLUS":

- Članske pogodnosti ostvaruju se na teritoriju Bosne i Hercegovine i sljedećih država:

Albanija

Estonija

Luksemburg

Rumunija

Andora

Finska

Mađarska

San Marino

Armenija

Francuska *

Makedonija

Slovačka

Austrija

Grčka

Moldavija

Slovenija

Belgija

Gruzija

Monako

Srbija

Bjelorusija

Hrvatska

Nizozemska

Španija *

Bugarska

Italija *

Norveška

Švedska

Crna Gora

Latvija

Njemačka

Švicarska

Češka

Lihtenštajn

Poljska

Turska *

Danska

Litvanija

Portugal *

Ukrajina

 

 

 

Vatikan

* - Isključivo kopno (bez otoka), odnosno, evropski dio države.

Za članske usluge u Bosni i Hercegovini odobrava se korištenje određenih članskih pogodnosti u okviru jednog slučaja kao i njihovo spajanje, izuzev usluga vezanih za medicinski povrat i pomoćnih usluga, u skladu sa Odlukom/Uputstvom Generalnog sekretara/tajnika koja će biti objavljena na oficijelnoj internet stranici BIHAMK-a.

3a. Članske pogodnosti „BIHAMK PLUS“ paketa:

a) Članska iskaznica – besplatno;

b) Članski set paket – besplatno;

c) Učešće u programu BIHAMK Bonus;

d) Digitalno člansko glasilo, besplatno – redovno informisanje;

e) Tehnička pomoć na cesti + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa ili jednokratni budžet od 150 EUR, sve na području kontinentalnog dijela Evrope - dva puta godišnje - besplatno - Novčana protuvrijednost pojedinačne članske usluge iznosi 300,00 KM;

f) Tehnička pomoć na cesti - na teritoriji Bosne i Hercegovine – 3 (tri) puta godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 55,00 KM;

g) Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Bosne i Hercegovine – 1 (jednom) godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 2.230,00 KM;

h) Prijevoz vozila u kvaru na teritoriji Bosne i Hercegovine ili izvlačenje vozila – 1 (jednom) godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 250,00 KM;

i) Prijevoz vozila u kvaru na teritoriji Bosne i Hercegovine – 1 (jednom) godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 100,00 KM;

j) Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći u zemljama kontinentalnog dijela Evrope (od mjesta utovara do mjesta istovara) – 1

(jednom) godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 4.800,00 KM;

k) U slučaju saobraćajne nesreće ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo, ili organizovanje smještaja, ili organizovanje prijevoza za Bosnu i Hercegovinu prevoznim sredstvom po izboru, ili budžet za troškove cestarine/slično, sve ukupne vrijednosti do 700,00 KM;

l) Nadoknada medicinskih troškova nastalih tokom putovanja do iznosa od 2000,00 KM (kontinentalna Evropa) – 1 (jednom) godišnje;

4. Uslovi i pogodnosti članskih paketa „BUSINESS BH" i „BUSINESS EVROPA“:

- Članske pogodnosti za članski paket BUSINESS BH ostvaruju se isključivo na teritoriju Bosne i Hercegovine, dok za članski paket BUSINESS EVROPA članske pogodnosti vrijede na teritoriji Bosne i Hercegovine i sljedećih država:

Albanija

Estonija

Luksemburg

Rumunija

Andora

Finska

Mađarska

San Marino

Armenija

Francuska *

Makedonija

Slovačka

Austrija

Grčka

Moldavija

Slovenija

Belgija

Gruzija

Monako

Srbija

Bjelorusija

Hrvatska

Nizozemska

Španija *

Bugarska

Italija *

Norveška

Švedska

Crna Gora

Latvija

Njemačka

Švicarska

Češka

Lihtenštajn

Poljska

Turska *

Danska

Litvanija

Portugal *

Ukrajina

 

 

 

Vatikan

* - Isključivo kopno (bez otoka), odnosno, evropski dio države

- Članske pogodnosti vezane uz vozilo i pomoć na cesti mogu se koristiti samo za ona vozila koja su u vlasništvu pravnih lica koja su navedena na kartici.

- Član (pravno lice) ima obavezu da svaku promjenu podataka bitnih za realizaciju članskih prava odmah prijavi BIHAMK-u. U podatke bitne za realizaciju članskih prava spadaju: registarske oznake, marka i tip vozila, boja, kontakt telefon, sjedište pravnog lica, kontakt osoba u ime pravnog lica.

Ako član (pravno lice) ne obavijesti BIHAMK o promjeni podataka bitnih za realizaciju članskih prava, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene BIHAMK-ove obavijesti, ili se pojave teškoće u realizaciji članskih prava, smatrat će se da su legitimni oni podaci koji se nalaze u bazi članova, te da je BIHAMK izvršio svoje obaveze.

4a. Članske pogodnosti „BUSINESS BH“ paketa:

a) Članska iskaznica – besplatno;

b) Članski set paket – besplatno;

c) Tehnička pomoć na cesti na teritoriji Bosne i Hercegovine – 3 (tri) puta godišnje – besplatno;

d) Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Bosne i Hercegovine – 1 (jednom) godišnje – besplatno;

e) Prijevoz vozila u kvaru na teritoriji Bosne i Hercegovine do 30 km ili izvlačenje vozila do 5 m – 2 (dvaput) godišnje – besplatno;

f) Određivanje udaljenosti između lokacija u Bosni i Hercegovini– neograničen broj puta – besplatno.

4b. Članske pogodnosti „BUSINESS EVROPA“ paketa:

a) Članska iskaznica – besplatno;

b) Članski set paket – besplatno;

c) Tehnička pomoć na cesti + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa, na području kontinentalnog dijela Evrope – 2 (dvaput) godišnje - besplatno;

d) Tehnička pomoć na cesti - na teritoriji Bosne i Hercegovine – 3 (tri) puta godišnje – besplatno;

e) Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Bosne i Hercegovine – 1 (jednom) godišnje – besplatno;

f) Prijevoz vozila u kvaru na teritoriji Bosne i Hercegovine, do 100 km ili izvlačenje vozila do 5 m – 1 (jednom) godišnje – besplatno;

g) Prijevoz vozila u kvaru na teritoriji Bosne i Hercegovine do 20 km – 1 (jednom) godišnje – besplatno;

h) Prijevoz vozila havarisanog u sobraćajnoj nesreći u zemljama kontinentalnog dijela Evrope na udaljenosti do 1000 km (od mjesta utovara do mjesta istovara) – 1 (jednom) godišnje – besplatno;

i) U slučaju saobraćajne nesreće ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo ili organizovanje smještaja ili organizovanje prijevoza za Bosnu i Hercegovinu prevoznim sredstvom po izboru ukupne vrijednosti do 500,00 KM;

j) Detaljni plan i ruta puta za područje kontinentalne Evrope za svako učlanjeno vozilo – 3 (tri) puta godišnje – besplatno;

k) Određivanje udaljenosti između lokacija u Bosni i Hercegovini i kontinentalnoj Evropi – neograničen broj puta – besplatno.

5. BIHAMK AUTO ASISTENCIJA ZA PRAVNA LICA

BIHAMK auto asistencija je poseban oblik članstva za motorizovane građane koji to pravo steknu na osnovu ugovora koji pravno lice sklopi sa BIHAMK-om (osiguravajuća društva, banke i sl). Obim, vrsta članskih prava i cijena članarine koja

se stiču ovom vrstom članstva biće utvrđena ugovorom sa svakim od pravnih lica posebno koja iskazuju interes i potrebu za tom vrstom članstva. Osnovni uslov za sklapanje ugovora za ovu vrstu članstva je broj članova koji se ugovorom utvrđuje kao minimalni, te cijena ovog članskog „paketa“ u odnosu na druge vrste BIHAMK članstva.

Odluku o potpisivanju ugovora i članstvu BIHAMK Auto asistencija donosi Generalni sekretar/tajnik BIHAMK-a.

6. MOBILNO ČLANSTVO

”Mobilno članstvo” predstavlja poseban način učlanjivanja putem kartice sa sakrivenim kodom koji se aktivira pozivom na besplatni broj telefona BIHAMK-a, napisan na poleđini kartice.

U skladu sa odredbama iz prethodnog stava, mogu se kupiti isključivo članski paketi START, CLASSIC i PLUS.

Cijene i članska prava za navedene pakete su potpuno ista kao i prilikom učlanjivanja putem članskih pristupnica.

 1. Član BIHAMK-a ostvaruje članska prava vezana za vozilo isključivo ako u trenutku nastanka potrebe za uslugom on/ona upravlja vozilom.
 2. Članske povlastice vezane za tehničku pomoć na cesti, prijevoz havarisanog ili vozila u kvaru, realizuju se isključivo pozivom na broj Pozivnog centra BIHAMK-a 1282 (bez pozivnog broja), ili (+ 387 (0)33 282 100), ili komunikacijom putem oficijelnih digitalnih kanala komunikacije BIHAMK-a.
 3. Telefonske troškove koji su nastali prilikom kontaktiranja Pozivnog centra BIHAMK-a, član snosi u punom iznosu i ti se troškovi ne ubrajaju u članske pogodnosti BIHAMK-a.
 4. Ukoliko član, iz bilo kojeg razloga, prihvati uslugu uklanjanja havarisanog ili vozila u kvaru bez konsultacije sa Pozivnim centrom BIHAMK-a i odobrenja dežurnog dispečera, u tom slučaju ne ostvaruje nikakvo pravo za nadoknadu štete i korištenje članskih prava i pogodnosti, bez obzira na troškove koje je platio.
 5. Prilikom poziva, član je obavezan predstaviti se sljedećim podacima: članski broj, ime i prezime, datum rođenja, marka vozila u kvaru, registarska oznaka vozila, što precizniji opis lokacije na kojoj se vozilo nalazi, te drugi podaci koje operater Pozivnog centra BIHAMK-a zatraži, uključujući i opis kvara. Prijavu kvara Pozivnom centru BIHAMK-a u iznimnim situacijama može izvršiti član uže porodice te saputnik, ukoliko za to postoji opravdan razlog.

U izuzetnim slučajevima, poziv za intervenciju može uputiti i član uže porodice ili saputnik, s tim da BIHAMK zadržava mogućnost naknadne provjere opravdanosti takvog poziva.

 1. Pozivni centar BIHAMK-a će, nakon provjere podataka, organizovati pomoć na najbolji i najefikasniji način, obavještavajući pritom člana kada će usluga biti pružena. BIHAMK se obavezuje da će intervencijsko vozilo u najkraćem mogućem roku od primanja poziva biti na mjestu kvara, u zavisnosti od objektivnih okolnosti na terenu.
 2. Pozivni centar može, na temelju indikacija o vrsti kvara, odnosno iz informacija dobivenih od člana, odlučiti treba li pokušati na licu mjesta otkloniti kvar ili je potrebno odmah organizovati uslugu prijevoza vozila u kvaru.
 3. Pomoć će se pružati na cesti i na adresi prebivališta člana. Intervencija na licu mjesta ograničena je na otklanjanje jednostavnijih kvarova. U slučaju složenijeg kvara samo će se utvrditi vrsta kvara i BIHAMK neće pristupiti popravku.
 4. Pogodnosti „Prijevoz vozila u kvaru“, „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne nesreće ili krađe“, te „Tehnička pomoć na cesti“ mogu se međusobno kombinovati.
 5. Tehnička pomoć na cesti predstavlja dolazak patrolnog vozila, utvrđivanje kvara i popravak u okviru mogućnosti. U nju nije uključena dostava rezervnih dijelova i goriva.
 6. Troškove za dijelove koji su pri popravku eventualno ugrađeni u vozilo snosi član u punom iznosu i ti se troškovi ne ubrajaju u članske pogodnosti.
 7. U slučaju potrebe za otključavanjem vozila, kod članskih paketa „START“ i „CLASSIC“ moguće je ostvariti umanjenje cijene navedene usluge, dok je ista za vlasnike članskog paketa „PLUS“ besplatna.
 8. Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj nesreći predstavlja dolazak vučne službe, utovar havarisanog vozila, te prijevoz do mjesta istovara na adresi stanovanja datoj pri učlanjenju, a sve u skladu sa pravima članskog paketa koju član posjeduje. Ova povlastica se ne može iskoristiti u sljedećim slučajevima:

- Ako je vozač izazvao nezgodu pod utjecajem alkohola ili bilo koje vrste opijata;

- Ako je vozač neovlašteno napustio mjesto nezgode u kojoj je učestvovao;

- Ako ne postoji policijski zapisnik o navedenoj saobraćajnoj nesreći;

- Ako poziv za pomoć na cesti nije upućen Pozivnom centru BIHAMK-a;

- Ako ne postoji Evropski izvještaj o saobraćajnoj nesreći, ukoliko se radi o manjoj materijalnoj šteti.

Ostvarivanje ovog članskog prava moguće je u roku od najviše 5 (pet) radnih dana od dana kada se desila saobraćajna nesreća, a u slučaju da je došlo do težih tjelesnih povreda, moguće je da drugo lice zatraži realizaciju navedenog članskog prava ukoliko je u bliskom srodstvu sa članom ili je saputnik, uz obaveznu usmenu konsultaciju ovlaštene osobe BIHAMK-a.

Ako je članu bila potrebna ljekarska pomoć, pa je napustio mjesto saobraćajne nesreće, uslugu može zatražiti druga osoba iz vozila, poštujući proceduru prijave. BIHAMK zadržava pravo provjere pružene ljekarske pomoći, a u slučaju zloupotrebe član snosi troškove prijevoza.

 1. U slučaju da je došlo do otuđivanja vozila (krađe), moguće je ostvariti ovo člansko pravo i to isključivo u slučaju ako je vlasnik vozila član BIHAMK-a.

Ako je vozilo bilo ukradeno tokom članske godine, a krađa prijavljena policiji koja je zatim pronašla vozilo u istoj članskoj godini, član ima pravo na organizovani povratak vozila od mjesta pronalaska vozila do prebivališta člana, na maksimalnu udaljenost do 500 kilometara, za sve članske pakete.

Član je obavezan da uposleniku BIHAMK-a ili ugovornog partnera BIHAMK-a koji dođe na mjesto utovara pokaže svu traženu dokumentaciju za koju BIHAMK procijeni da je potrebna u datom slučaju. BIHAMK zadržava pravo da u slučaju procjene dežurnog dispečera ne izvrši traženu uslugu.

 1. Pogodnosti „Prijevoz vozila u kvaru“, „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne nesreće ili krađe“ te „Tehnička pomoć na cesti“ ne mogu se pružiti za vozila koja nisu propisno registrovana, osim u izuzetnim slučajevima i po odobrenju ovlaštene osobe BIHAMK-a. Prijevoz vozila u kvaru predstavlja dolazak vučne službe i prijevoz vozila od mjesta utovara do mjesta istovara, zavisno od ograničenja datih u okviru članskog paketa koji posjeduje član.
 2. Udaljenost prijevoza vozila se računa od mjesta utovara do mjesta istovara. Ako je udaljenost veća nego što članska prava obezbjeđuju, razliku u cijeni snosi član.
 3. U slučaju opravdane i osnovane procjene dežurnog dispečera da postoje sigurnosni rizici za osobe BIHAMK-a koje bi trebale da pruže uslugu, BIHAMK zadržava pravo da ne izvrši traženu uslugu.
 4. Pogodnosti „Prijevoz vozila u kvaru“ i „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne nesreće ili krađe“ ne mogu se pružiti na makadamskim, šumskim putevima ili na putevima gdje BIHAMK procjeni da se mogu oštetiti vozila šlep-službe prilikom pružanja usluge.
 5. U slučaju kada BIHAMK posjeduje osnov sumnje da se kvar/saobraćajna nesreća na vozilu dogodila prije datuma početka članstva u BIHAMK-u, BIHAMK nije obavezan da ispuni traženu uslugu.
 6. BIHAMK ne odgovara za kvalitet pruženih usluga servisa u koje je prevezeno vozilo u kvaru, ali BIHAMK će aktivno pratiti sve primjedbe na usluge takvih servisa u zemlji i inostranstvu, i u skladu s tim, donositi eventualne odluke o uspostavi liste servisa koje BIHAMK ne preporučuje za pružanje usluga.
 7. BIHAMK nema obavezu pružiti usluge “Prijevoz vozila u kvaru“, „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne nesreće ili krađe“ te „Tehničku pomoć na cesti“ za motorna vozila nosivosti preko 3,5 tone i duža od 5 (pet) metara, kao i za vozila pod rizičnim i opasnim teretom, po procjeni BIHAMK-a.
 8. Troškovi cestarine, mostarine, tunelarine, trajekta, čuvanja vozila i sl. ne spadaju u članske pogodnosti, te ih član snosi samostalno osim za članove koji imaju BIHAMK PLUS paket.

Izuzetak od ovoga, u slučaju potrebe poštivanja lokalnih propisa i procjene BIHAMK-a, cestarina, mostarina, tunelarina, troškovi trajekta i čuvanja vozila mogu biti uključeni u članske pogodnosti. BIHAMK zadržava pravo procjene u zavisnosti od situacije na terenu uz usmenu konsultaciju sa ovlaštenom osobom BIHAMK-a.

 1. Ako do kvara vozila dođe na teritoriji Bosne i Hercegovine, u mjestu gdje postoji više radionica ili servisa, član ima pravo odabira gdje će vozilo biti prevezeno, uz ograničenje besplatnog prijevoza u zavisnosti od članskog paketa i dotadašnje iskorištenosti članskog prava prijevoza vozila u kvaru.
 2. BIHAMK nema obavezu pružiti usluge “Prijevoz vozila u kvaru“,„Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne nesreće ili krađe“ te „Tehničku pomoć na cesti“ za motorna vozila registrovana izvan Bosne i Hercegovine sa inostranim registarskim oznakama.
 3. Pomoćne usluge predstavljaju članska prava koja se odnose na obezbjeđivanje smještaja ili nastavka putovanja ili povratka, a sve u granicama odabrane vrste članstva.

Ove usluge je moguće ostvariti isključivo ako se prvo desila potreba za uslugama prijevoza vozila u kvaru ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne nesreće i ako su iste realizirane preko Pozivnog centra BIHAMK-a.

Ove usluge je moguće ostvariti ako se desio teži kvar ili saobraćajna nesreća na udaljenosti od 100  ili više kilometara od adrese stanovanja člana date pri učlanjenju.

Pogodnosti „Zamjensko vozilo“, „Smještaj“ i „Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja“ i “Budžet za troškove cestarine/slično“ ne mogu se međusobno kombinovati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Izuzetak od ovoga, BIHAMK zadržava pravo procjene u zavisnosti od situacije na terenu uz usmenu konsultaciju sa ovlaštenom osobom BIHAMK-a.

Ako BIHAMK nije u mogućnosti obezbijediti pomoćne usluge preko svojih partnera, član može samostalno organizovati željenu uslugu, a da naknadno dobije povrat novca isključivo ako je takve upute dobio preko Pozivnog centra BIHAMK-a.

Kao valjani dokumenti za povrat novca smatraju se isključivo fiskalni računi i/ili računi na kojima je jasno naznačen datum, ime korisnika (člana BIHAMK-a), kao i iznos te vrsta usluge za koju je plaćen.

25a. Zamjensko vozilo za “BIHAMK START”, „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

- Ova se pogodnost može ostvariti jednom u toku članske godine, isključivo ako je od Pozivnog centra BIHAMK-a prethodno zatražena usluga prijevoza vozila u kvaru ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne nesreće;

- Ako se saobraćajna nesreća dogodila 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana, odnosno, desio kvar koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu zamjenskog vozila za vrijeme popravka vozila u radionici ili servisu, uz maksimalni iznos od 200,00 KM za START, 500,00 KM za CLASSIC paket ili do 700,00 KM za ukupni najam vozila za PLUS, dok je za BUSINESS EVROPA paket raspoloživi iznos 500,00 KM;

- Član sam snosi troškove najma koji su veći od navedenog maksimalnog iznosa, trošak goriva, dodatnog osiguranja i cestarina, tunelarina i sl. Kod korištenja zamjenskog vozila, važe opšti uslovi uslovi Rent-a-car kompanije od koje je vozilo unajmljeno;

- U slučaju da nije moguće organizovati uslugu Zamjenskog vozila uslijed objektivnih uslova, član može samostalno organizovati, te potom tražiti povrat sredstava od BIHAMK-a, isključivo u dogovoru sa Pozivnim centrom BIHAMK-a.

25b. Smještaj za “BIHAMK START”, „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

- Ova se pogodnost može ostvariti jednom u toku članske godine, isključivo ako je prethodno putem Pozivnog centra BIHAMK-a zatražena usluga prijevoza vozila u kvaru ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne nesreće;

- Ako se 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana dogodio kvar na vozilu koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu smještaja u hotelu, na osnovu pogodnosti svog članskog paketa. Smještaj se organizuje za sve putnike u vozilu;

- Ako su ukupni troškovi smještaja veći od navedenih, Član snosi cjelokupne troškove smještaja, a BIHAMK će mu po predočenju računa refundirati do 200,00 KM za START, 500,00 KM za CLASSIC paket, do 700,00 KM za PLUS paket, dok je za BUSINESS EVROPA paket moguće refundirati 500,00 KM;

- Troškove prijevoza putnika do hotela BIHAMK ne pokriva ni po kojoj osnovi.

25c. Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja za “BIHAMK START”, “BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

-  Ova pogodnost može se ostvariti jednom u toku članske godine, isključivo ako je od Pozivnog centra BIHAMK-a prethodno zatražena usluga prijevoza vozila u kvaru ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne nesreće;

- Ako se kvar vozila ili saobraćajna nesreća desio 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana, i ako bi popravak vozila trajao više od dva dana, član ima pravo na karte za voz ili autobus za nastavak putovanja ili za povratak u mjesto prebivališta, a ukupna vrijednost karata za sve putnike u vozilu može iznositi najviše 200,00 KM za START, 500,00 KM za CLASSIC paket, 700,00 KM za PLUS paket, dok je za BUSINESS EVROPA paket raspoloživi iznos 500,00 KM.

Budžet za troškove cestarine/slično za „BIHAMK PLUS“ paket:

-  Ova pogodnost može se ostvariti jednom u toku članske godine, ako je prethodno od Pozivnog centra BIHAMK-a zatražena usluga prijevoza vozila u kvaru ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne nesreće.

  U uslugu nadoknada medicinskih troškova spada pokrivanje medicinskih troškova u iznosu do maksimalno 200,00 KM za START paket, 1.000,00 KM za CLASSIC paket i 2.000,00 KM za PLUS paket, a u slučaju nužne medicinske pomoći korištene izvan teritorije Bosne i Hercegovine;

  Teritorijalno pokriće za:

  • START paket: Hrvatska, Srbija i Crna Gora, izuzev Bosne i Hercegovine;
  • CLASSIC paket: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Albanija, izuzev Bosne i Hercegovine;
  • PLUS paket: pomoć vrijedi na području kontinentalne Evrope, izuzev Bosne i Hercegovine.

  Uslugu nadoknade medicinskih troškova (pokrivanje medicinskih troškova u propisanim iznosima) član može iskoristiti samo jednom u toku godine u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja nadoknade medicinskih troškova, koji  je dostupan na BIHAMK-ovoj oficijelnoj internet stranici.

  U slučaju nastanka potrebe za uslugama u okviru pogodnosti nadoknade medicinskih troškova, potrebno je da član samostalno pokrije nastale troškove, te da se sa originalnim računima i dostupnom medicinskom dokumentacijom prvom prilikom u roku od mjesec dana obrati putem elektronske pošte Odjelu kontrole kvaliteta usluga BIHAMK-a na e-mail: odjel.kontrole@bihamk.ba ili Sektoru za članstvo: clanstvo@bihamk.ba  ili direktno na adresu BIHAMK-a (Skenderija 23, 71 000 Sarajevo) sa zahtjevom za povrat nastalih troškova.

  BIHAMK se obavezuje da će ovakve zahtjeve obraditi u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema zahtjeva za nadoknadu novčanih sredstava.

  U graničnim slučajevima realizacije članskih prava i pogodnosti, kada nisu ispunjeni svi uslovi za realizaciju članskih prava i pogodnosti, ali se iz okolnosti svakog pojedinog slučaja možda može izaći u susret članu, BIHAMK zadržava pravo za realizaciju članskih prava i pogodnosti uz usmenu konsultaciju sa ovlaštenom osobom BIHAMK-a.

  BIHAMK će prikupljati, obrađivati i čuvati lične i identifikacijske podatke o svojim članovima u skladu sa zakonom i ovim Uslovima i pravilima korištenja članskih prava i pogodnosti.

  BIHAMK će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, u svrhu ostvarivanja članskih prava, te komunikaciju sa članovima kao i eventualno njihovo prosljeđivanje ugovornim partnerima koji ostvaruju članske pogodnosti utvrđene Opštim uslovima, kao i ugovornim partnerima koji omogućuju sudjelovanje člana u nagradnim programima i programima pogodnosti koje za člana omogućuje BIHAMK.

  Uz potpisanu člansku pristupnicu člana koja se smatra pristankom na ove Uslove i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti, BIHAMK ima pravo obavještavati člana raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima, uslugama i aktuelnim ponudama, te neposredno promovisati i nuditi individualno oblikovane promotivne obavijesti, kao i savjetovati člana o vrstama članstva i članskih pogodnosti. Navedeni pristanak podrazumijeva i ovlaštenje BIHAMK-u da koristi i obrađuje lične podatke člana (poput imena, prezimena, datuma rođenja, adrese, e-mail adrese, telefona i dr.), kao i podatke o korištenju članskih prava.

  Član u svako doba, uz identifikaciju, besplatnim pozivom ili slanjem obavijesti u pisanom ili elektronskom obliku, putem korisničkih internetskih stranica/profila BIHAMK-a, ili na druge načine, može u cijelosti ili djelimično opozvati pristanak iz prethodnog članka. Član je saglasan da pristanak, ako nije opozvan, vrijedi do prestanka članstva u BIHAMK-u.

  BIHAMK ima pravo obavještavati člana (pisanim putem, elektronskom poštom, oficijelnoj internet stranici BIHAMK-a, kao i drugim odgovarajućim načinima) o obradi podataka i zaštiti privatnosti.

  Član (fizičko lice) ima pravo učlaniti maksimalno jednog (1) člana svoje porodice  i /ili vanbračne zajednice ukoliko imaju istu adresu prebivališta. Status Family člana dokazuje se važećim dokumentima na uvid (prijava istog mjesta prebivališta/boravka). Član i Family članovi zajednički koriste članske pogodnosti člana. Članska godina Family člana završava istog datuma kao i članska godina člana, neovisno o datumu uplate godišnje članarine Family člana.

  Family članovi imaju one članske pogodnosti koje su u trenutku potrebe na raspolaganju i to isključivo za onaj članski paket koji posjeduje osnovni nosilac članskog prava, izuzev pogodnosti koja proizlazi iz prava na nadoknadu medicinskih troškova.

  BIHAMK se obavezuje Family članu izdati karticu s naznakom Family članskog paketa.

  Godišnja članarina za Family člana iznosi:

  Naziv članskog paketa

  Iznos bez PDV

  Cijena sa PDV-om

   BIHAMK Family START

  10,26 KM

  12,00 KM

  BIHAMK Family CLASSIC

  15,38 KM

  18,00 KM

  BIHAMK Family PLUS

  25,64 KM

  30,00 KM

   

  Na iznos godišnje članarine Family člana ne odobravaju se popusti.

  Pod pojmom Vozilo podrazumijeva se motorno vozilo za prijevoz osoba na cestama, visine do 2,5 metara, širine do 2,55 metara, dužine do 5 metara, uključujući priključno vozilo, najveće dopuštene mase do 3.500 kilograma, i koje, osim sjedišta za vozača, ima najviše 8 sjedišta.

  Nastavno na prethodno navedeno, u slučaju da nisu ispunjeni sve navedene odrednice pojma vozila za realizaciju članskih prava i pogodnosti potrebna je usmena konsultacija sa ovlaštenom odobom BIHAMK-a.

  Pod pojmom Tehnička pomoć na cesti podrazumijeva se usluga popravka ili utvrđivanja kvara na vozilu na cesti.

  Pod pojmom Pomoćne usluge podrazumijevaju se usluge smještaja ili nastavka putovanja od mjesta nastanka kvara na vozilu, odnosno saobraćajne nesreće, ako je lokacija kvara ili nesreće 100 ili više kilometara udaljena od adrese prebivališta člana.

  Ovlaštena osoba BIHAMK-a u smislu ovih Uslova i pravila člasnkih prava i pogodnosti je osoba koju ovlasti Generalni sekretar/tajnik BIHAMK-a posebnom odlukom.

  Prigovor/žalbu na kvalitet izvršene usluge član podnosi u pisanom obliku, što uključuje i elektronsku poštu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

  U slučaju da član samostalno pokrije troškove prilikom saobraćajne nesreće ili trajnog/privremnog kvara na osnovu instrukcija koje je dobio iz Pozivnog centra BIHAMK-a, ostvaruje pravo na nadoknadu novčanih sredstava u okviru svog članskog paketa.

  Član je obavezan da uz pisani zahtjev za nadoknadu novačnih sredstava dostavi i originalne račune i dostupnu dokumentaciju o pruženim uslugama za koje potražuje povrat novčanih sredstava.

  Prigovor/žalba se podnosi BIHAMK-ovom Odjelu kontrole kvaliteta usluga ili Sektoru za članstvo najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge na koju se odnosi prigovor/žalba na e-mail: odjel.kontrole@bihamk.ba ili Sektoru za članstvo: članstvo@bihamk.ba ili na adresu BIHAMK-a (Skenderija 23, 71 000 Sarajevo).

  U slučaju sobraćajne nesreće u kojoj je došlo do težih tjelesnih povreda, član ili član njegove uže porodice može podnijeti Prigovor najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana predmetnog događaja.

  Odjel kontrole kvaliteta usluga BIHAMK-a provodi proces ispitivanja opravdanosti prigovora, te je u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema prigovora, obavezan članu dostaviti pisani odgovor o opravdanosti prigovora.

  Odjel kontrole kvaliteta usluga BIHAMK-a može uputiti Zahtjev članu za dopunu dokumentacije, prilikom čega se rok za donošenje konačnog odgovora produžuje za dodatnih 30 (trideset) radnih dana, ukoliko član ne dostavi traženu dokumentaciju prigovor/žalba/zahtjev neće se uzeti u razmatranje.

  Ako član nije zadovoljan odgovorom Odjela kontrole kvaliteta usluga, ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema odgovora uputiti u pisanom obliku prigovor/žalbu Generalnom sekretaru/tajniku BIHAMK-a.

  U slučaju potrebe za povratom ili uplatom finansijskih sredstava, ista se obavlja isključivo uplatom na transakcijski račun u vlasništvu člana BIHAMK-a, čiji je zahtjev za nadoknadu novčanih sredstava detaljno istražen, opravdan i odobren.

  Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti”, BIHAMK i član nastojat će riješiti sporazumnim putem.

  Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti sporazumnim putem, nadležan je sud u Sarajevu.

  Uslovi i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuju se od 01.02.2024. godine na sve članove BIHAMK-a koji su se učlanili od 01.02.2024. godine.

  Uslovi i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti br. 01-0-977/22 od 30.12.2022. godine ostaju na snazi za sve članove koji su se učlanili u BIHAMK do 31.01.2024. godine.

  Osoba ovlaštena da u ime BIHAMK-a daje tumačenje “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti” je Generalni sekretar/tajnik BIHAMK-a, koji može ovlaštenje tumačenja uslova definisanih ovom odlukom prenijeti na rukovodioca Sektora za opšte i pravne poslove i kontrolu kvaliteta usluga BIHAMK-a posebnom odlukom.

  BIHAMK zadržava pravo da izvrši izmjenu i dopunu “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti” u skladu sa zakonom i poslovnim potrebama.

  Svaka izmjena “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti” je obavezujuća da bude dostupna članu/klijentu, tako da će u slučaju izmjene, istog dana biti objavljena na www.bihamk.ba - BIHAMK-ovoj oficijelnoj stranici.

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  O b r a z l o ž e nj e:

  U skladu sa ovlaštenjima iz člana 53. Statuta BIHAMK-a i Odluke o nazivu članarine, obimu članskih prava, visini i raspodjeli članarine za 2024. godinu, odlučeno je kao u izreci Odluke.

  Vozite opušteno uz BIHAMK

  Poboljšali smo članske pakete!

  Pročitajte više.