Biciklizam

Vodeći se činjenicom da  našim cestama saobraća sve veći broj bicikala i mopeda i da vozači istih aktivno učestvuju u saobraćaju na našim cestama, Bosanskohercegovački auto-klub usmjerio je svoje aktivnosti prema sigurnom kretanju ove kategorije vozača.

Brošura "Bicikli i mopedi u cestovnom sabraćaju

Brošura „Bicikli i mopedi u cestovnom sabraćaju“ odštampana je u tiražu 30.000 primjerak i besplatno podijeljena biciklistima i vozačima mopeda. Brošura je informativno-edukativnog karaktera i sadrži slijedeće elemente:

  • osnovni pojmovi o biciklu i mopedu
  • izvod iz zakonske regulative
  • saobraćajna pravila i upravljanje biciklom /mopedom
  • biciklistička infrastruktura
  • saobraćajna signalizacija
  • sigurnost vozača bicikala / mopeda

Kritična masa biciklista Sarajeva

Kako bi zajednički ukazali na probleme sigurnosti i nedostatka edukacije sve većeg broja biciklista na cestama, BIHAMK pruža podršku u realizaciji aktivnosti "Kritična masa biciklista Sarajeva"  uključivanjem svog patrolnog vozila s ciljem obezbjeđenja kolone biciklista koja se kreće kroz grad.

Glavni cilj je skrenuti pažnju ostalim učesnicima u saobraćaju, a posebno vozačima motornih vozila, na bicikliste kao aktivne učesnike u saobraćaju, te ohrabriti građane da koriste bicikl kao prevozno sredstvo u gradu. Osim toga cilj je i educirati  bicikliste da uvažavaju ostale učesnike u saobraćaju i podsticati ih da poštuju saobraćajne propise.

Kampanja "Razmislite-biciklisti su dio saobraćaja" (THINK BIKE)

Trećinu od ukupnog broja učesnika u saobraćaju u Europi čine biciklisti, motociklisti i vozači mopeda. Svake godine na europskim cestama pogine više od 7.500 biciklista. 40% poginulih biciklista stradalo je na raskrsnicama, a više od 75% u sudaru sa putničkim i teretnim motornim vozilima.

U posljednje tri godine u Bosni i Hercegovini poginulo je više od 90 biciklista i vozača mopeda, dok ih je preko 240 pretrpjelo teške tjelesne ozlijede.

Iz tog razloga Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK, uz podršku Međunarodne automobilističke asocijacije - FIA, 14. maja 2015. godine realizovao je kampanju "Razmislite - Biciklisti su dio saobraćaja", a s ciljem povećanja svijesti vozača motornih vozila o biciklistima kao ravnopravnim učesnicima u saobraćaju.
U okviru kampanje svim vozačima motornih vozila podjeljeno je 30.000 stikera kao podsjetnik da se zbog bicilista i motociklista "provjere retrovizori" prije neke radnje u saobraćaju.Takođe, pored navedenih naljepnica vozačima je podjeljena ista količina informativno-edukativnih letaka i brošura, koje smo odštampali u saradnji sa JP Ceste FBiH.

Navedena podjela informativno-edukativnog materijala praćena je emitovanjem animiranog video spota na web stranici, Facebook stranici, kao i na You Tube kanalu BIHAMK-a.