Šampionat BiH

 ZBIRNI REZULTATI ZA 2023.G.

D/M/Disciplina Organizator Bodovanje Materijal
Maj/svibanj
14.05.2023.
Novi Travnik (A07)
AK „MLADOST“ Novi Travnik Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
19./21.05.2023.
Istočno Sarajevo
Auto „4X4“ Klub
Istočno Sarajevo
Formula Drive CUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Juni/lipanj
11.06.2023.
Sarajevo
Auto „4X4“ Club
Sarajevo
Hronometar CUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
23./25.06.2023.
Tuzla
Auto „4X4“ Club
Sarajevo
Formula Drive CUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Juli/srpanj
01.07.2023.
Jajce (A09)
SAK „KOMOTIN“ Jajce Šampionat BIH, CEZ Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
02.07.2023.
Ilijaš (A07)
AMK „ILIJAŠ“ Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
02.07.2023.
Foča
Auto „4X4“ Klub
Istočno Sarajevo
Hronometar CUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
29./30.07.2023.
Cazin (A02)
AMK „MOTOR SPORT” Cazin CEZ, Šapmionat BIH, PHR Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Avgust/kolovoz
13.08.2023.
Bijeljina
Auto „4X4“ Klub
Istočno Sarajevo
Hronometar CUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
19./20.08.2023.
Široki Brijeg (A02)
AMK „ŠIROKI“
Široki Brijeg
Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
19./20.08.2023.
Široki Brijeg (A09)
AMK „ŠIROKI“
Široki Brijeg
Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
25./27.08.2023.
Sarajevo
Auto „4X4“ Club
Sarajevo
Formula Drive CUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Septembar/rujan
03.09.2023.
 Jajce (A07)
AK „JAJCE“ Jajce Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
24.09.2023.
Tuzla (A07)
TUZAMK
Tuzla
Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
30.09.2023.
Bijeljina (A09)
AMKK „ŽIG TIM“
Bijeljina
Šampionat BIH, CEZ Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati

Napomena: Kalendar je sačinjen na osnovu prijava organizatora koje su pristigle do 20. marta/ožujka 2023. godine.