BIHAMK ASISTENCIJA

BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, Skenderija 23, je kompanija kćerka Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK-a), registrovana prvenstveno za pružanje usluga pomoći na cesti ali i ostalih pratećih usluga kako domaćim tako i inostranim klijentima.

 • Pored usluga asistencija na cesti (Road Assistance) koje pruža domaćim i inostranim članovima auto-moto klubova (ADAC, OAMTC, ANWB, TCS... itd.) i ostalim motorizovanim građanima, BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. pruža i usluge asistencije/garancije mobilnosti za privredna društva, banke, osiguranja, leasing kompanije te proizvođače vozila. Važno je naglasiti da BIHAMK ASISTENCIJA pruža usluge garancije mobilnosti za većinu proizvođača vozila, njih 30-tak (VW, Audi, Škoda, Opel, Chevrolet Korea, Chevrolet US, Mercedes, Renault, Dacia, Nissan, BMW, Ford, Landrover, Citroen, Hyundai, Seat,Peugeot, Fiat, Jeep, Jaguar...).

  Tradicija BIHAMK-a, najmasovnije organizacije motorizovanih građana u BiH, od preko 75 godina u pomoći motorizovanim građanima i preko 55 godina iskustva u u pružanju usluga pomoći/asistencije na cesti, sistemski  organizovana mreža asistencija u kući, najbrži odziv i dolazak na intervenciju, nagrade i priznanja od eminentnih domaćih i europskih institucija, najbolji su dokaz kvalitete naših usluga certificiranih prema standardu ISO 9001:2015:

  Pomoć/asistencija na cesti

  BIHAMK ASISTENCIJA d.o.o. je kompanija osnovana od strane Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba, sa sjedištem u Sarajevu, na adresi Skenderija 23, registrovana za pružanje usluga asistencija i ostalih usluga u vezi sa asistencijama.

  BIHAMK ASISTENCIJA raspolaže sa više od 60 patrolnih vozila pomoći na cesti (pokretne radionice) i sa preko 180 vučnih vozila za prijevoz neispravnih i/ili havarisanih vozila, raspoređenih na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine. BIHAMK-ove mobilne ekipe svake godine obave preko 50.000 intervencija tehničke pomoći na cesti, dok BIHAMK-ov Pozivni centar opsluži više od 650.000 poziva.

  Usluge pomoći na cesti podrazumijevaju organizaciju i realizaciju sljedećih usluga:

  • Popravka tehnički neispravnih vozila u BiH i Europi;
  • Prijevoz tehnički neispravnih vozila u BiH i Europi;
  • Prijevoz vozila havarisanih u saobraćajnim/prometnim nezgodama u BiH i Europi;
  • Uklanjanje i izvlačenje vozila u BiH i Europi;
  • Čuvanje vozila u BiH i Europi;
  • Garancije mobilnosti/asistencije za nova i rabljena vozila;
  • Medicinski transport u BiH i Europi;
  • Usluge zamjenskog vozila (rent-a-car, taksi...);
  • Usluge organizacije smještaja;
  • Usluge dostave rezervnih dijela;
  • Edukacija uposlenika u BIHAMK-ovom savremenom trening centru;
  • Organizacija edukacija i treninga sigurnosti u saobraćaju, OFF ROAD treninga sigurne vožnje, ocjene voznih karakteristika vozača, itd.

  Zašto BIHAMK pomoć/asistencija na cesti?

  • Najmasovnija organizacija motorizovanih građana u BiH;
  • Tradicija od preko 75 godina pružanja pomoći motorizovanim građanima i preko 55 godina iskustva u poslovima pružanja usluga asistencija (pomoći) na cesti;
  • Pozivni centar dostupan 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini;
  • Odziv od trenutka primanja poziva do dolaska patrolnog vozila u urbanoj sredini do 30 minuta, u ruralnoj do 45 minuta;
  • Učinkovitost otklanjanja kvarova na cesti veća od 70%;
  • Pružanje usluga certificirano prema standardu ISO 9001:2015;
  • BIHAMK raspolaže sa više od 60 patrolnih vozila i sa preko 180 kamiona raspoređenih na teritoriji cijele BiH;
  • Najbolji europski auto-moto klub za 2010.godinu u oblasti pružanja usluga pomoći na cesti, po ocjeni ARC Europe;
  • Polica osiguranja tereta prilikom prijevoza vozila i polica osiguranja djelatnosti;
  • Usluge u BiH i Europi;
  • Usluge medicinskog transporta;
  • Usluge zamjenskog vozila (rent-a-car, taksi...), organizacija smještaja, nastavka putovanja/organizacija povratka u BiH.

  Asistencija u kući

  Kućna asistencija je usluga koju BIHAMK pruža za klijente banaka, osiguranja, leasing kompanija, agencijama za prodaju/iznajmljivanje nekretnina i investitorima u novogradnji... itd.

  Prateći trenutna kretanja na tržištu asistencija, ukazala se potreba za proširenjem usluga i na usluge kućne asistencije. U usluge kućne asistencije uključene su usluge elektroinstalatera/električara, vodoinstalatera, bravara/ključara, staklara, servisera za centralno grijanje, kao i ostalih servisnih usluga neophodnih za normalno funkcionisanje domaćinstva. U svim raspoloživima paketima kućne asistencije uključene su usluge hitne intervencije otklanjanja nedostataka sa ciljem sprečavanja nastanka daljih i većih oštećenja vlastite imovine i/ili imovine trećih lica. Pod hitnim slučajevima smatraju se iznenadni i neočekivani događaji koji zahtjevaju neodgodivu pažnju i reakciju kako bi u kući/stanu spriječili nastanak veće štete, te ga učinili sigurnim i bezbjednim za stanovanje (npr: puknuta vodovodna cijev, blokada i začepljenje cijevi za otpadne vode, nestanak električne energije u čitavoj kući, razbijeni prozori, pokušaj provale, izgubljeni ili ukradeni ključevi itd).

  Pored hitnih intervencija u prilici smo da Vam ponudimo i rutinske (kvarovi koje se javljaju u kući i traže rješenje, ali nisu hitni) i inspekcijske intervencije (redovna održavanja sistema u kući na mjesečnom/godišnjem periodu).

  Zašto BIHAMK asistencija u kući?

  • Pozivni centar dostupan 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini;
  • Na osnovu dugogodišnjeg iskustva na poslovima asistencija, BIHAMK je jedini u Bosni i Hercegovini sistemski organizovao mrežu kućnih asistencija na jednostavan, efektivan i efikasan način, što nam daje prednost u brzini odziva na intervencije;
  • Najveći broj usluga kućnih asistencija na jednom mjestu;
  • Sve asistencije uključuju hitne intervencije električara, vodoinstalatera, bravara, servisera za centralno grijanje;
  • Dostupnost usluge na teritoriji cijele BiH;
  • Profesionalan tim servisera iz svih oblasti.

  Medicinska asistencija

  BIHAMK medicinska asistencija je profesionalna usluga pred-bolničke i post-bolničke njege čiji je cilj pružiti visok nivo profesionalnih medicinskih usluga, uključujući potpuno opremljen Emergency Response Teams (ERTs).

  Prateći trenutna kretanja na tržištu asistencija ukazala se i stvarna potreba za proširenjem usluga i na medicinske asistencije. Medicinska asistencija predstavlja oblik predprimarne zdravstvene zaštite, koju pruža specijalizovani tim posebno obučenih profesionalaca.

  BIHAMK medicinska asistencija sastoji se od niza usluga specijalizovanog medicinskog tima u koje spadaju usluge:

  • ambulantnog prijevoza pacijenata,
  • hitne medicinske pomoći prije i tokom prijevoza,
  • mogućnost pružanja usluga medicinskog obezbjeđivanja kulturnih, sportskih i drugih manifestacija,
  • mogućnost pružanja zdravstvene njege bolesnicima u kući,
  • mogućnost pružanja fizikalnih terapija, kao i niz drugih djelatnosti i asistencija koje su povezane sa prethodno pomenutim djelatnostima.

  U okviru medicinske asistencije vršimo bezbjedan, udoban i profesionalan transport, pri tome pružajući najviši nivo zaštite u sistemu saobraćaja. Naš rad zasnovan je na visokokvalitetnom Emergency medical service timu i najsavremenijim tehnologijama.

  Medicinska asistencija je dostupna 00-24h dnevno, te na pozive klijenata odgovaramo u najkraćem mogućem roku. Usluge medicinske asistencije realizuju se pozivom BIHAMK Call Centre na broj 1282 ili +38733282100.