Press kit

NAPOMENA: Za korištenje logotipa potrebno je prethodno odobrenje BIHAMK-a. Zahtjev se može podnijeti OVDJE.

BIHAMK Logo

Bosanskohercegovački auto-moto klub

BIHAMK Logo

BIHAMK

BIHAMK Logo

1282

BIHAMK Logo

BIHAMK Asistencija

BIHAMK Logo

BIHAMK BONUS

BIHAMK Logo

BIHAMK Tehnički pregledi servisi

BIHAMK Logo

BIHAMK zastupanje

BIHAMK Logo

BIHAMK SMS pomoć na cesti