Saobraćajno - obrazovna takmičenja

Posebno mjesto u okviru saobraćajno-preventivnih aktivnosti BIHAMK-a zauzimaju saobraćajno-obrazovna takmičenja učenika osnovnih škola. Ova takmičenja, koja se sastoje iz teoretskog i praktičnog dijela (poznavanje saobraćajnih propisa i spretnosti vožnje bicikla na specijalno pripremljenoj stazi - poligonu), imaju prvenstven cilj da na popularan način doprinesu saobraćajnoj edukaciji učenika i podizanju nivoa preventivnog djelovanja u oblasti saobraćaja, poboljšanju opšteg stanja bezbjednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života. Finalnom takmičenju, na kojem se bira reprezentacija BiH za Evropsko FIA saobraćajno-obrazovno takmičenje, prethode školska i školska kvalifikaciona takmičenja, na kojima se u godišnjem ciklusu takmiči približno 25000 osnovaca.

Najbolji pokazatelji dosadašnjih aktivnosti koje BIHAMK poduzima u oblasti saobraćajno–obrazovne preventive jesu ostvareni rezultati na evropskim saobraćajno–obrazovnim takmičenjima:

 • 2001. - 9. mjesto u konkurenciji 26 zemalja;
 • 2002. - 3. mjesto u konkurenciji 27 zemalja;
 • 2003. - 4. mjesto u konkurenciji 26 zemalja;
 • 2004. - 11. mjesto u konkurenciji 26 zemalja;
 • 2005. - 1. mjesto u konkurenciji 23 zemlje;
 • 2006. - 7. mjesto u konkurenciji 25 zemalja;
 • 2007. - 4. mjesto u konkurenciji 27 zemalja;
 • 2008. - 6. mjesto u konkurenciji 23 zemlje;
 • 2009. - 7. mjesto u konkurenciji 21 zemlje;
 • 2010. - 8. mjesto u konkurenciji 22 zemlje;
 • 2011. - 16. mjesto u konkurenciji 21 zemlje;
 • 2012. - 6. mjesto u konkurenciji 20 zemalja;
 • 2013. - 8. mjesto u konkurenciji 23 zemlje;
 • 2014. - 13. mjesto u konkurenciji 22 zemlje;
 • 2015. - 6. mjesto u konkurenciji 22 zemlje.

Posebno smo ponosni na rezultate koji su ostvarili naši mališani na Dvadesetom evropskom takmičenju koje je održano 09. – 12. septembra / rujna 2005. godine u našoj zemlji u organizaciji BIHAMK-a, gdje su naši osnovci osvojili prvo mjesto i tako nastavili tradiciju postizanja dobrih rezultata.

Testovi za djecu

Značajan vid saobraćajne edukacije mladih predstavljaju saobraćajni priručnici koje BIHAMK kontinuirano štampa i besplatno dijeli u osnovne škole širom BiH. Testovi Poznavanje saobraćaja imaju za cilj da doprinesu poboljšanju nivoa edukacije učenika osnovnih škola u oblasti saobraćajne preventive i bezbjednosti saobraćaja uopšte. Osim toga, Testovi, pored već podijeljenih Priručnika o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima i kompleta školskih saobraćajnih mapa predstavljaju neophodno nastavno pomagalo za rad školskih saobraćajnih sekcija, kao i za pripremanje školskih saobraćajnih takmičenja, uključujući i evropsko AIT saobraćajno obrazovno takmičenje.

2020 GODINA PRAVILNIK

2019 GODINA PRAVILNIK 

2016 GODINA PRAVILNIK 

2015 GODINA PRAVILNIK  30. EVROPSKO SAOBRAĆAJNO-OBRAZOVNO TAKMIČENJE

2014 GODINA PRAVILNIK  IZVJEŠTAJ O  18. SOT-U   29. FIA SAOBRAĆAJNO-OBRAZOVNO TAKMIČENJE

2013 GODINA PRAVILNIK  IZVJEŠTAJ O 17. SOT-u U BIH  28. FIA SAOBRAĆAJNO-OBRAZOVNO TAKMIČENJE