Homologacija vozila

U sklopu Tehničkog centra BIHAMK-a na Ilidži može se obaviti proces homologacije  vozila koji je obavezan pri uvozu motornih i priključnih vozila u Bosnu i Hercegovinu.

Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za rabljena vozila iz uvoza. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od strane nadležnih državnih tijela.

Za provođenje procesa homologacije potrebno je:
-    Podnijeti zahtjev za homologaciju;
-    Priložiti dokaz o vlasništvu ili kupo-prodajni ugovor;
-    Priložiti prometnu dozvolu;
-    Priložiti jednistvenu carinsku ispravu;
-    Priložiti dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka homologacije.

Kontakt telefoni su: 
Tel: + 387 33 777 100
Tel: + 387 33 777 102
Fax: + 387 33 777 112

e-mail: homologacija@bihamk.ba