Misija vizija onama

U nastavku pročitajte više o historijatu, međunarodnoj afirmaciji i osnovnim djelatnostima BIHAMK-a

Historijat BIHAMK-a

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) je najmasovnija asocijacija motorizovanih građana. BIHAMK nastavlja tradiciju Bosanskohercegovačkog automobilističko-motociklističkog društva osnovanog 7. februara 1946. godine i Auto-moto saveza BiH utemeljenog 1947. godine.

Međunarodna afirmacija BIHAMK-a

BIHAMK je punopravni član pripadajućih međunarodnih asocijacija:

 • FIA (Fédération Internationale de l' Automobile)
 • AIT (Alliance Internationale de Tourisme)

Osnovne djelatnosti

U skladu sa svojim statutarnim odredbama BIHAMK, između ostalog, ostvaruje sljedeće ciljeve i zadatke:

 • okuplja vlasnike i vozače motornih vozila, te prijatelje automobilizma i motociklizma;
 • razvija i njeguje međusobnu solidarnost članova i ostalih učesnika u prometu;
 • osigurava ostvarivanje članskih prava članovima kada se sa vozilom nalaze na putovanju;
 • prati stanje i probleme bezbjednosti prometa na cestama, te predlaže nadležnim organima mjere preventive i druge mjere u oblasti bezbjednosti prometa;
 • prihvata i razvija sistem međuklupske pomoći članova, kako u zemlji, tako i sa evropskim i svjetskim klubovima, na osnovama uzajamnosti i reciprociteta ili ugovornih odnosa;
 • podstiče razvoj i unapređenje auto-moto sporta na bazi međunarodnih i svojih pravila;
 • obavlja aktivnosti u oblasti saobraćajne prevencije i edukacije.

       BIHAMK ima posebnu ulogu u domenu informisanja javnosti o stanju na cestama i pružanja tehničke pomoći vozačima, kao i izdavanju međunarodnih vozačkih dokumenata.