Na putu - Evropa

Saobraćajni propisi

Albanija

Kratka odnosno dnevna svjetla obavezna pri slaboj vidljivosti i u tunelima.

Prevoz djece u vozilu:
Dijete mlađe od 4 godine mora biti osigurano na zadnjem sjedištu sigurnosnim sistemom koji odgovara tjelesnoj težini djeteta. Dijete se također može prevoziti na prednjem suvozačevom sjedištu, gdje mora biti zaštićeno odgovarajućim sigurnosnim sistemom do 12 godina.

Austrija

 • Reflektujući prsluk
 • Kratka odnosno dnevna svjetlost
 • Na nekim dionicama autoceste, brzina je ograničena na 100 km/h, npr. u Tirolu na autocestama A12 i A13
 • Uveče, od 22:05 h na autoputu : A10 (Tauern) , A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) – maksimalna dozvoljena brzina je 110 km/h ili na deonicama gde postoji ograničenje 100 km/h tokom dana, brzina se smanjuje na 90 km/h; Za autobuse noću, na gore navedenim putevima, brzina je ograničena na 90km/h
 • Kamperi težine preko 3.5t imaju organičenje na autoputevima do 80 km/h i na putevima van naselja 70 km/h
 • Dozvoljen nivo alkohola u krvi je 0,5 promila. Za mlade vozače koji imaju vozačku dozvolu manje od 2 godine, dozvoljen nivo alkohola u krvi je 0,1 promila.

Belgija

Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).

Dnevna svjetla nisu obavezna osim u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete visine do 135 cm mora biti zaštićeno sistemom za držanje koji odgovara fizičkom rastu i težini djeteta. Ako nije moguće ugraditi ove uređaje u vozilo, onda mora biti osiguran sigurnosnim pojasom, ali to može osigurati samo dijete starije od 3 godine koje sjedi na stražnjem sjedištu.

Bosna i Hercegovina

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla


Prevoz djece u vozilu:

 • Dijete mlađe od 12 godina ne smije sjedeti na prednjem sjedištu. Izuzetak je dijete mlađe od 2 godine, ukoliko se prevozi u dječijem sjedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani, samo u slučaju da postoji mogućnost da se vazdušni jastuk mehanički isključi. Dijete do 5 godina starosti na zadnjem sjedištu mora sjedeti u dječijem sjedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Djeca od 5-12 godina moraju sjedeti u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom.

Bugarska

Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).

Kratka odnosno dnevna svjetla.

Vozila moraju biti opremljena aparatom za gašenje požara.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete mlađe od 3 godine mora biti osigurano sistemom za držanje koji odgovara fizičkom rastu i težini djeteta. Dijete starije od 3 godine i visine do 150 cm može se prevoziti u vozilu bez dječjeg sjedišta, ali samo na stražnjem sjedištu.

Crna Gora

 • Reflektujući prsluk (obavezan po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Dnevna svjetla su obavezna.
 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,3 promila.


Prevoz djece u vozilu:
Dijete mlađe od 12 godina ne smije sjediti na prednjem sjedištu. Izuzetak je dijete mlađe od 3 godine, ukoliko se prevozi u dječijem sjedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani i samo ukoliko se vazdušni jastuk može mehanički isključiti. Dijete do 5 godina starosti na zadnjem sjedištu mora sjediti u dječijem sjedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Djeca od 5-12 godina mogu sjedeti u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom

Danska

Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete niže od 135 cm mora biti osigurano na prednjim i stražnjim sjedištima sistema za držanje koji odgovara težini i rastu djeteta. Dijete se također može prevoziti u dječjem sjedištu okrenutom prema unazad na suvozačevoj strani, ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati.

Francuska

 • Reflektujući prsluk je obavezan
 • Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna

Prevoz djece u vozilu:

Dijete mlađe od 10 godina mora biti zaštićeno sistemom za držanje koji je primjeren težini i rastu djeteta.

Grčka

Kratka odnosno dnevna svjetla za putnička vozila u slučaju slabe vidljivosti u tunelu.

  

Prevoz djece u vozilu:

Dijete mlađe od 11 godina  i do 135 cm visine mora biti vezano u dječijem sjedištu koje odgovara djetetovoj visini i težini. Dijete također može biti smješteno na suvozačkom mjestu u dječijem sjedištu okrenutom unazad, ali samo ukoliko se vazdušni jastuk može mehanički deaktivirati.

Hrvatska

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla


Prevoz djece u vozilu:

 • Dijete mlađe od 12 godina ne smije sjedeti na prednjem sjedištu. Izuzetak je dijete mlađe od 2 godine, ukoliko se prevozi u dječijem sjedištu okrenuto unazad na suvozačkoj strani, samo u slučaju da postoji mogućnost da se vazdušni jastuk mehanički isključi. Dijete do 5 godina starosti na zadnjem sjedištu mora sjedeti u dječijem sjedištu koje je prilagođeno njegovoj visini i težini. Djeca od 5-12 godina moraju sjedeti u auto busteru vezana sigurnosnim pojasom.

U Hrvatskoj je zatvore

Italija

Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).

Kratka odnosno dnevna svjetla samo na cestama izvan naselja i sa slabom vidljivošću.

Dodatni propisi:

Motocikli moraju držati upaljena svjetla tokom dana.

 Prevoz djece u vozilu:

Dijete niže od 150 cm i težine manje od 36 kg mora biti osigurano na prednjim i zadnjem sjedištu sistemom za držanje koji odgovara težini i rastu djeteta. Dijete težine manje od 9 kg mora se prevoziti u dječjoj sjedalici okrenutoj prema natrag. Također može i na suvazačkom mjestu ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati.

Mađarska

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla obvezna su na cestama izvan urbanih područja i u slučaju slabe vidljivosti, kao i u tunelima.

Dodatni propisi:

 • Reflektujući prsluk je obavezan za pješake koji se noću kreću van naselja ili kada je slaba vidljivost.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete niže od 150 cm mora sjedeti u dječijem sjedištu koji odgovara težini i visini djeteta. Dijete također može da se vozi u dječijem sjedištu okrenuto unazad na suvozačevoj strani, ali samo ukoliko vazdušni jastuk može da se ručno deaktivira.

Nizozemska

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima.
 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,5 promila. Za mlade vozače s vozačkom dozvolom manjom od 5 godina i vozače motocikala do 24 godine dopuštena razina alkohola u krvi iznosi 0,2 promila

Prevoz djece u vozilu:

Dijete niže od 135 cm mora biti osigurano na prednjim i stražnjim sjedalima sistemom za držanje koji odgovara težini i rastu djeteta. Dijete se također može prevoziti u dječjem sjedištu okrenutom prema unazad na suvozačevoj strani, ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati.

Njemačka

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima. Motocikli moraju držati upaljena svjetla tokom dana.
 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,5 promila. Za mlade vozače mlađe od 21 godine ili mlađe od 2 godine dopuštena razina alkohola u krvi iznosi 0,0 promila..

Prevoz djece u vozilu:
Dijete niže od 150 cm ili mlađe od 12 godina mora biti osigurano na prednjim i stražnjim sjedištima sistemom za držanje koji odgovara težini i rastu djeteta. Dijete se također može prevoziti u dječjem sjedištu okrenutom prema nazad na suvozačevoj strani, ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati.

Norveška

 • Reflektujući prsluk (obavezno samo za državljane Norveške).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna.
 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,2 promila.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete niže od 150 cm mora biti osigurano i na prednjim i na stražnjim sjedištima sigurnosnim sistemom koji odgovara tjelesnoj težini i visini djeteta. Dijete možete prevoziti i u dječijem sjedištu okrenutom unazad na strani suvozača, ali samo ako je moguće mehanički deaktivirati zračni jastuk.

Poljska

 • Reflektujući prsluk (obavezno za sve u slučaju napuštanja vozila prilikom kvara ili nesreće).
 • Kratka, odnosno dnevna svjetla, su obavezna.
 • Vozila moraju biti opremljena aparatom za gašenje požara.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete mlađe od 12 godina ili niže od 150 cm mora biti osigurano i na prednjim i na stražnjim sjedištima sigurnosnim sistemom koji odgovara težini i visini djeteta. Dijete možete prevoziti i u dječjoj sjedalici okrenutoj unazad na strani suvozača, ali samo ako je moguće mehanički deaktivirati zračni jastuk.

Sjeverna Makedonija

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla.
 • Vozila na LPG ili CNG moraju imati aparat za gašenje požara.
 • Dio obavezne opreme je i uže za vuču dužine 3 do 5 metara.

Prevoz djece u vozilu:

Samo dijete do 2 godine starosti u dječjem sjedištu okrenutom prema natrag može se prevoziti na prednjem sjedištu, ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati. Dijete do 12 godina starosti može se prevoziti samo na stražnjem sjedištu, do 5 godina starosti mora biti zaštićeno sistemom za držanje koji odgovara težini i rastu djeteta.

Slovačka

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).
 • Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna .
 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,0 promila.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete do 12 godina starosti i visine do 150 cm može se prevoziti samo na zadnjem sjedištu, osigurano sistemom za držanje odgovarajućim za težinu i rast djeteta.

Slovenija

 • Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće)
 • Kratka odnosno dnevna svjetla za putnička vozila.

Srbija

Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).

Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna.

Vozila moraju biti opremljena užetom za vuču.

Prevoz djece u vozilu:

Dijete do 12 godina starosti može se prevoziti samo na stražnjem sjedištu i mora biti osigurano do visine od 135 cm sistemom za prevoz djece (sigurnosno sjedište za djecu) koje odgovara tjelesnoj težini i rastu djeteta. Samo dijete do 3 godine starosti u dječjem sjedištu okrenutom prema nazad može se prevoziti na prednjem sjedištu, ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati.

Turska

 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,5 promila.
 • Reflektujući prsluk nije obavezan.
 • Kratka, odnosno dnevna svjetla, nisu obavezna

Velika Britanija

 • Kratka odnosno dnevna svjetla obavezna pri slaboj vidljivosti
 • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,8 promila.

  Prevoz djece u vozilu:

  Djeca mlađa od 3 godine moraju sjediti u dječijim sjedalicama. Djeca u dobi između 3 i 12 godina ili niža od 135 cm moraju biti odgovarajuće vezana u odobrenim sigurnosnim sjedalicama za djecu ili odobrenim uređajima prikladnim za visinu i težinu djeteta.

  Češka

  Reflektujući prsluk (obavezno po izlasku iz kola u slučaju kvara ili nesreće).

  Kratka odnosno dnevna svjetla.

  Prevoz djece u vozilu:

  Pri vožnji u motornom vozilu opremljenom sigurnosnim pojasevima, dijete niže od 150 cm mora biti vezano na prednjim i stražnjim sjedištima sistemom za držanje koji odgovara tjelesnoj težini i rastu djeteta. Dijete se također može prevoziti u dječjem sjedištu okrenutom prema natrag na suvozačevoj strani, ali samo ako se zračni jastuk može mehanički deaktivirati.

  Nije dopušteno prevoziti dijete mlađe od 3 godine u vozilu koje nije opremljeno sigurnosnim pojasevima. Međutim, dijete starije od 3 godine i niže od 150 cm treba prevoziti samo na stražnjem sjedalu.

  Španija

  • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,5 promila. Za mlade vozače koji imaju vozačku dozvolu manje od 2 godine dopuštena razina alkohola u krvi je 0,3 promila.
  • Reflektujući prsluk obavezan za sve prilikom izlaska iz vozila u slučaju kvara ili nezgode
  • Kratka, odnosno dnevna svjetla, obavezna u slučaju slabe vidljivosti i u tunelima
  • Motocikli moraju imati upaljena svjetla čak i tokom dana. U Španiji je zabranjena upotreba radar detektora i ometača, kao i korištenje navigacijskog uređaja tokom vožnje.
  • U Španiji od 1. jula 2023. na cestama s dvije ili tri trake više nije obavezna postavljanje sigurnosnog trokuta u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode. Umjesto sigurnosnog trokuta možete koristiti upozoravajuću lampu "V16" koja se može postaviti na krov vozila u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode.
  • Ugradnja lampe "V16" bit će obavezna u slučaju kvara ili nezgode od 1. januara 2026. godine. Do tada vozači još uvijek mogu ispred svog vozila postaviti sigurnosni trokut u slučaju kvara ili nezgode.

  Prevoz djece u vozilu:

  Dijete niže od 135 cm i mlađe od 12 godina mora biti osigurano i na prednjim i na zadnjim sjedištima sigurnosnim sistemom koji odgovara tjelesnoj težini i visini djeteta. Dijete možete prevoziti i u dječjoj sjedalici okrenutoj unazad na strani suvozača, ali samo ako je moguće mehanički deaktivirati zračni jastuk.

  Švedska

  • Reflektujući prsluk nije obavezan.
  • Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna.
  • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,2 promila.

  Prevoz djece u vozilu:

  Dijete niže od 135 cm mora biti osigurano na prednjim i zadnjim sjedištima sistemom za držanje koji odgovara težini i visini djeteta. Ako se dijete niže od 140 cm prevozi na prednjem sjedalu, potrebno je mehanički deaktivirati zračni jastuk.

  Švicarska

  • Reflektujući prsluk nije obavezan.
  • Kratka odnosno dnevna svjetla su obavezna.
  • Dopuštena razina alkohola u krvi je 0,5 promila. Za mlade vozače koji imaju vozačku dozvolu manje od 3 godine dopuštena razina alkohola u krvi je 0,1 promila.

  Dijete niže od 150 cm i mlađe od 12 godina mora biti osigurano i na prednjim i na zadnjim sjedištima sigurnosnim sistemom koji odgovara težini i visini djeteta.

  Dijete možete prevoziti i u dječijoj sjedalici okrenutoj unazad na strani suvozača, ali samo ako je moguće mehanički deaktivirati zračni jastuk.