Na putu - Evropa

Cijene goriva

Albanija

BMB 95 - 182,37  ALL (1,82 EUR)

Dizel    - 182,37  ALL  (1,82 EUR)

Austrija

Benzin 95 - 1,67 EUR

Benzin 98 - 1,93 EUR

Dizel        - 1,69 EUR

Belgija

BMB 95 - 1,75 EUR

BMB 98 - 1,84 EUR

Dizel     - 1,81 EUR

Bosna i Hercegovina

Cijene goriva mogu varirati na pojedinačnim benzinskim pumpama ovisno o cjenovnoj politici kompanije. Ovo su najčešće cijene goriva za određenu kompaniju.

Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM) i mogu se pogledati ovdje.

Bugarska

Benzin 95 - 2,67 BGN (1,37 EUR)

Benzin 98 - 3,00 BGN (1,53 EUR)

Dizel        - 2,67 BGN (1,37 EUR)

Crna Gora

Benzin 95 - 1,55 EUR

Benzin 98 - 1,59 EUR

Dizel        - 1,46 EUR

Danska

Benzin 95 - 14,69 DKK (1,97 EUR)

Benzin 98 - 15,69 DKK (2,10 EUR)

Dizel        - 12,89 DKK (1,73 EUR)

Francuska

Benzin 95 - 1,86 EUR

Benzin 98 - 1,93 EUR

Dizel        - 1,74 EUR

Grčka

Benzin 95 - 1,91 EUR

Benzin 98 - 2,07 EUR

Dizel        - 1,65 EUR

Hrvatska

Benzin 95 - 1,54 EUR

Benzin 98 - 2,00 EUR

Dizel        - 1,45 EUR

Italija

Benzin 95 - 1,87 EUR

Benzin 98 - 2,00 EUR

Dizel         - 1,75 EUR

Mađarska

Benzin 95 - 613,70 HUF (1,57 EUR)

Benzin 98 - 667,24 HUF (1,70 EUR)

Dizel        - 627,60 HUF (1,60 EUR)

Nizozemska

Benzin 95 – 2,18 EUR

Benzin 98 -  2,21 EUR

Dizel       -    1,86 EUR

Njemačka

Benzin 95 – 1,84 EUR

Benzin 98 - 1,93 EUR

Dizel        - 1,67 EUR

Norveška

Benzin 95 - 22,33 NOK (1,91 EUR)

Benzin 98 - 24,13 NOK (2,06 EUR)

Dizel        - 20,22 NOK (1,73 EUR)

Poljska

Benzin 95 - 6,56 PLN (1,54 EUR)

Benzin 98 - 7,18 PLN (1,69 EUR)

Dizel -        6,53 PLN (1,53 EUR)

Sjeverna Makedonija

Benzin 95 – 84,00 MKD (1,36 EUR)

Benzin 98 - 86,00 MKD (1,40 EUR)

Dizel       -  77,00 MKD (1,25 EUR)

Slovačka

Benzin 95 – 1,62 EUR

Benzin 98 -  1,81 EUR

Dizel       -    1,56 EUR

Slovenija

Benzin 95 - 1,48 EUR

Benzin 98 - 1,75 EUR

Dizel        - 1,51 EUR

Srbija

Benzin 95  - 194,99 RSD (1,67 EUR)

Benzin 98  - 217,82 RSD (1,86 EUR)

Dizel         - 207,25 RSD (1,77 EUR)

Turska

Benzin 95 – 44,62 TRY (1,24 EUR)

Benzin 98 – 45,10 TRY (1,25 EUR)

Dizel        - 44,54 TRY (1,24 EUR)

Velika Britanija

Benzin 95 – 1,85 GBP (2,20 EUR)

Benzin 98 – 2,01 GBP (2,39 EUR)

Dizel       -  1,93 GBP (2,30 EUR)

Češka

Benzin 95 - 39,10 CZK (1,54 EUR)

Benzin 98 - 38,91 CZK (1,54 EUR)

Dizel        - 37,77 CZK (1,49 EUR)

Španija

Benzin 95 – 1,68 EUR

Benzin 98 – 1,81 EUR

Dizel       -   1,56 EUR

Švedska

Benzin 95 – 18,64 SEK (1,62 EUR)

Benzin 98 -  19,59 SEK (1,70 EUR)

Dizel       -   18,34 SEK (1,60 EUR)

Švicarska

Benzin 95 - 1,82 CHF (1,87 EUR)

Benzin 98 - 1,98 CHF (2,03 EUR)

Dizel         - 1,96 CHF (2,01 EUR)