Savjeti za vozače: 10 zlatnih pravila

Ja želim da budem bezbjedan / siguran i obećavam:

 1. DA ĆU KORISTITI SIGURNOSNI POJAS
  Odgovoran sam za sve putnike u vozilu

 2. DA ĆU POŠTOVATI ZAKON I PROPISE O BEZBJEDNOSTI / SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA / PROMETA NA CESTAMA / PUTEVIMA
  Propisi služe da nas sve zaštite

 3.  DA ĆU VOZITI U SKLADU / SUKLADNO SA OGRANIČENJIMA BRZINE
  Moj automobile je napravljen od metala – a pješaci nisu

 4. DA ĆU REDOVNO / REDOVITO PROVJERAVATI STANJE PNEUMATIKA /GUMA
  Dubinu šare i propisani pritisak, uključujući i rezervni pneumatik / gumu

 5. DA ĆU BITI TRIJEZAN DOK VOZIM
  Kada koristim alcohol ili drogu, predstavljam opasnost na cesti / putu

 6. DA ĆU ZAŠTITITI SVOJU DJECU
  Obezbijedit ću za njih sigurnosne dječije autosjedalice

 7. DA ĆU BITI USREDOTOČEN NA VOŽNJU
  Neću upotrebljavati mobilni telefon za pozive i poruke

 8. DA ĆU NAPRAVITI PAUZU KADA SAM UMORAN
  Bolje da na odredište stignem kasnije, nego da uopšte / uopće  ne stignem

 9. DA ĆU NOSITI SIGURNOSNU KACIGU
  Samo tako ću zaštiti svoju glavu

 10. DA ĆU BITI PAŽLJIV I OBAZRIV
  Poštovat ću ostale vozače
  FIA podržava UN Dekadu akcije za cestovnu sigurnost