Make Cars Green

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK se uz brojne klubove širom svijeta u periodu od 12. decembra do 31. decembra 2008. godine, priključio globalnoj kampanji «Učinimo automobile zelenim/ekološkim - Make Cars Green», koja je realizovana pod pokroviteljstvom Međunarodne automobilske federacije -FIA.

„Učinimo vozila zelenim“ je međunarodna kampanja za zaštitu prirodne okoline koja je usmjerena na reduciranje štetnog uticaja korištenja motornih vozila na našu planetu. Navedena kampanja simbolično je pokrenuta na Svjetski dan zaštite prirodne sredine. FIA Deklaracijom „Učinimo vozila zelenim“ definisan je način na koji kreatori politike, industrijalci i potrošači mogu imati konstruktivnu ulogu na polju zaštite životne sredine u budućnosti.

Cilj kampanje „Učinimo automobile zelenim“ je doprinijeti smanjenju negativnog efekta automobila na okolinu i pomoći vozačima da razmišljaju ekološki prije nego voze.

Osnovni instrument navedene kampanje jeste brošura napravljena u FIA koji sadrži jednostavne poruke i savjete neophodne za realizaciju kampanje, a koje se odnose na svakodnevni način vožnje, a u smislu smanjenja potrošnje goriva, odnosno količine štetnih materija izduvnih gasova, a time poboljšanja na polju zaštite životne sredine.

Kampanja je realizovana u saradnji sa AMK-ima u svim većim gradovima u BiH gdje je pored navedenih informativno-edukativnih brošura izvršena i podjela određene količine prigodnog promotivnog materijala (majice i olovke) sa logom kampanje. Osim na terenu navedene brošure distribuirane su svim članovima BIHAMK-a na adresu, a u okviru revije BIHAMK auto.

Za više informacija posjetite stranicu:

http://www.bridgestone.com/responsibilities/corporate_citizenship/eco/makecarsgreen/