Sigurnost

Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK kao društveno odgovorna organizacija koja se bavi svim segmentima cestovnog saobraćaja, značajnu pažnju posvećuje i zaštiti životne sredine kroz različite projekte i priključivanje različitim aktivnostima na globalnom nivou.

Projekat "Aanaliza uticaja cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje"

Tokom 2015 godine BIHAMK je uz podršku  Ministarstva prostornog uređenja, građenje i zaštite okoliša Kantona Sarajevo  realizovao  projekat „Analiza cestovnog saobraćaja na kvalitet životne sredine u Kantonu Sarajevo sa mjereama za poboljšanje“.  Projekat je imao za cilj da utvrdi  koliki udio u zagađenju životne sredine u Kantonu Sarajevo zauzimaju cestovna motorna vozila i time ukaže na sve veće probleme, kako sigurnosne tako i ekološke, koje uzrokuje porast obima transportnih kapaciteta.

S tim u vezi prikupljeni su relevantni podaci (ukupan broj registrovanih motornih vozila po općinama, kategoriji, starosnoj strukturi, po vrsti pogonskog goriva i Euro normi;  frekvencija saobraćaja na pojedinim dijelovima KS tokom dana, periodima vršnih opterećenja; količina prodate nafte i naftnih derivata, kao i LPG) i napravljena analiza  koja je  pokazala  da cestovni saobraćaj ima značajan udio u zagađenju.

Utvrđeno je da je saobraćaj glavni zagađivač zraka azotnim oksidom NOx sa 55,58%, dok je kod zagađenja zraka ugljendioksidom CO2 (49,35%), ugljikohidratima NH3 (30,14%) i N2O (33,33%) odmah iza stambenog sektora. Također, utvrđeno je  da saobraćaj značajno učestvuje u zagađenju zraka i česticama prašine PM10, sumpordioksidom SO2, kao i ugljenmonoksidom CO.

Sektor

Polutant (t/god)

SO2

NOx

CO2

CO

NH3

N2O

CH4

NMVOC

PM10

Stambeni

1415

401

298294

23298

29

21

1796

3129

992

Javni sektor i industrija

150

549

289.171

866

2,9

0,5

68

201

827

Saobraćaj

54.9

1188.5

290874.8

1533.5

12.51

10.5

22.8

303.8

106.7

Ukupno

1619.9

2138.5

589457.971

25697.5

41.51

31.5

1886.8

3633.8

1925.7

Postotak saobraćaj (%)

3.39

55.58

49.35

5.97

30.14

33.33

1.21

8.36

5.54

Ukupne emisije pojedinih sektora po polutantima na području KS

Predložene mjere

Dio projekta su i mjere za poboljšanje, koje bi u narednom periodu mogle poslužiti kao osnova za projektovanje saobraćajnica, parking prostora, kao i donošenje i primjenu svih mogućih akcija i mjera s ciljem redukcije emisije izduvnih gasova motornih vozila. 

Poseban značaj imaju mjere za poboljšanje protočnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo, u koje spada:

- Uvođenje jedinstvenog informacijskog sistema, za nadzor, kontrolu i upravljanje saobraćajem - Centar za upravljanje saobraćajem .

- Sinhroniziranje sistema kontrole saobraćaja (semafori i drugi svjetlosni uređaji) kako bi se   izbjegla bespotrebna zaustavljanja („signalni lijevak“), a ujedno postigle i značajne  uštede u potrošnji goriva do 10%.

- Ugradnja sistema za osiguravanje prednosti prolaska vozilima javnog prijevoza na raskrsnicama;

-Uspostavljanje određenih ograničenja za teretna/dostavna vozila u užem gradskom jezgru u određenim vremenskim periodima.

- Uvođenje eko zona u Sarajevu, što podrazumijeva  zabranu ulaska određenim vozilima u uže gradsko jezgro primjenom jednog od dva najčešće primijenjivanih modela  u velikim evropskim gradovima. Prvi model podrazumjeva kupovinu ekoloških vinjeta pri registraciji vozila (vinjete su različitih cijena i boja u zavisnosti od vrste motora) i zabranu ulaska konvencionalnim i vozilima sa Euro 1 motorom u  zaštićenu zonu.

Drugi model podrazumijeva naplatu ulaska svim vozilima u određenu zaštićenu zonu u određenom vremenskom periodu. Vozila hitnih služni, JP i vozila sa alternativnim gorivom bi bila oslobođena plaćanja ekološke takse, dok bi stanari imali određeni popust i plaćali neku simboličnu cijenu. Ova mjera podrazumijeva kaznene odredbe, a prihodi prikupljeni na ovaj način trebali bi biti usmjereni u Fond koji bi finansirao dalje očuvanje životne sredine, npr. nabavku autobusa JP na alternativna goriva.

U mjere za poboljšanje uvršteno je i provođenje zakonske obaveze mjerenja količine izduvnih gasova pri registraciji vozila te izmjene minimalnih mjera koje se moraju zadovoljiti pri uvozu korištenih vozila u našu zemlju u pogledu emisionih standarda.

- Tu su  i sljedeće mjere:

- Uvrštavanje programa eko vožnje u okviru osposobljavanja kandidata za vozače.

-Poboljšanje javnog saobraćaja  (zamjena dotrajalih vozila novim vozilima na alternativni pogon, kao i zamjena autobusa minibusima u periodu smanjenog broja putnika).

-Unapređenje biciklističkog saobraćaja u Kantonu Sarajevo što podrazumijeva  izgradnju biciklističkih staza i parkirališta za bicikle, kao i mogućnost iznajmljivanja bicikala.

- Dozvola korištenja žute trake vozilima sa 3 ili više putnika - CAR POOLING.

-Mjere "zelene" javne nabave vozila u vlasništvu kantonalnih, općinskih i državnih organa, kao i vozila javnog prevoza -  nabavka vozila s pogonom na alternativna goriva.

Mjere za vlastita i komercijalna vozila bi osim već ranije predloženih mjera naplate ulaska u visokozagušene dijelove grada obuhvatale i mjere stimulisanja nabavke vozila na alternativna goriva. Po uzoru na veliki broj evropskih zemalja Fond za zaštitu okoliša bi u saradnji sa Ministarstvom  okoliša i turizma  trebali donijeti odluku o stimulaciji nabavke eko vozila (hibridnih, hibridnih plug-in i električnih vozila.

Set predloženih mjera podrazumijeva i program informativno-propagandnih aktivnosti, a u sklopu projekta je odštampana i brošura " Učinimo automobile zelenim/ekološkim" u tiražu od 5.000 primjeraka koja je podijeljena vozačima s ciljem podicanja na ekološko razmišljanje.

22. Septembar - Europski dan bez automobila

22. septembar obilježava se kao Europski dan bez automobila. Ideja o Europskom danu bez automobila nastavak je akcije Svjetski dan bez automobila. Ta ekološka akcija se raširila ne samo u zemljama članicama Europske unije, već i u zemljama kandidatima, kao što je naša zemlja.

Osnovna namjera  pokretača akcije bila je skrenuti pažnju građana na problem prevoza automobilima, povećati osjetljivost javnosti na gorući problem zagađenja zraka u velikim gradovima, te ponuditi zamjenski i masovni prevoz.

Europski dan bez automobila je zamišljen tako da se na taj dan dijelovi grada zatvore za automobile s ciljem da se građanima ukaže na značaj zaštite životne sredine i potakne ih se na pješačenje, vožnju biciklom ili korištenje javnog prijevoza, kako bi pridonijeli boljem i zdravijem načinu života, te ukazali na preveliki broj prevoznih sredstava čiji izduvni gasovi pridonose zagađenju zraka.

BIHAMK je tokom 2015. godine u navedeni projekat uključio i grad Sarajevo  i realizovao kampanju  pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva,  za čiju  realizaciju je dobio takođe i podršku  Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, MUP-a KS, Sarajevo osiguranja i Biciklističkog kluba "Trek Team".

Kampanja "22. septembar/rujan - dan bez automobila" je realizovana 22. septembra/rujna 2015. godine u vremenu od 17.00 - 20.00 sati, kada je u užem jezgru grada bila na snazi obustava saobraćaja, radi bezbjednosti učesnika u manifestaciji.

U okviru iste realizovana je rekreativna vožnja jednoobrazno obučenih biciklista kroz grad (Vječna vatra- Skenderija -Vjećnica- Vječna vatra), a zatim i kratki program na platou ispred Vječne vatre, gdje su se djeca - učenci osnovnih škola takmičili u vožnji bicikla na poligonu spretnosti i crtanju likovnih radova. Troje najboljih i u jednoj i u drugoj kategoriji su adekvatno nagrađeni:

U konkurenciji vožnja bicikla na poligonu ispit spretnosti

Za osvojeno III mjesto nagradu komplet priručnik + testovi "Poznavanje saobraćaja" dobio je Benjamin Bilalović

Za osvojeno II mjesto nagradu štitnici za ruke i noge dobio/la je Ahmed Musić

Za osvojeno I mjesto nagradu bicikl dobio/la je Mima Trgo

U izradi likovnih radova:

Za osvojeno III mjesto nagradu priručnik + testovi "Poznavanje saobraćaja" dobio/la je Sara Alađuz

Za osvojeno II mjesto nagradu poklon paket BIHAMK-a dobio/la je Tajra Dortbučuk

Za osvojeno I mjesto nagradu roleri dobio/la je Iman Tanović


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak
loading ...
Zatvori X
}