Granični prijelazi

Opšte informacije

Stanje na cestama sati

GP Gradina

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanski Brod

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanski Šamac

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Orašje

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Brčko

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse prema i od mosta (graničnog prelaza) Brčko-Gunja.

GP Bosanska Rača

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Popovi

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Šepak

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Karakaj

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

GP Vaganj

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bratunac

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Orahov Do

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Skelani

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Duži

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Vardište

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Uvac

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Metaljka

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Vitine

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Hum

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Deleuša

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Klobuk

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Zupci

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Ivanica

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Trebimlja

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Neum II

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Neum I

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Doljani

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Gabela Polje

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Zvirići

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bijača

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Crveni Grm

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Orahovlje

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Gorica

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Prisika

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Kamensko

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Osoje

Zadržavanja putničkih vozila  nisu duža od 30 minuta.

GP Strmica

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Ripač

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Izačić

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Svilaj

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanska Gradiška

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Velika Kladuša

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Hadžin Potok

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

Od 3. jula 2023. preko graničnog prelaza Hadžin Potok-Bogovolja, više nije dozvoljen međunarodni promet putnika, već samo pogranični promet.

GP Bosanski Novi

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanska Kostajnica

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

GP Bosanska Dubica

Zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.