Aktuelno

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo je organizovala svoju redovnu godišnju kampanju iz oblasti zaštite na radu. Tako je i ove godine, u periodu od 20. novembra/studenog do 28. novembra/studenog, u okviru kampanje organiziran trening na temu “Trening sigurne vožnje”. 

Trening je dio redovne obuke radnika Coca – Cole HBC B-H d.o.o. koji su i ovaj put prezentaciju i pripremu predavanja povjerili stručnjacima iz BIHAMK-a. Trening je organizovan u više kategorija, u skladu sa strukturom radnika te lokacijama prodajnih ureda Coca- Cole HBC B-H Sarajevo u BiH. Ovogodišnjim treningom su bili obuhvaćani svi radnici Coca-Cole HBC B-H Sarajevo koji koriste službena vozila.

Održano je ukupno šest treninga, od čega četri za komercijaliste i voditelje timova, jedan trening za radnike u administracij, te trening za radnike saradnika Coca-Cole HBC B-H d.o.o. angažovanim na poslovima distribucije. Obuka je organizovana u Tuzli, Mostaru i Banjaluci te tri treninga u Sarajevu.

Treninzi su prilagođeni i opisu radnog mjesta radnika, a u obzir je uzeto i vrijeme korištenja službenog vozila. U okviru obuke organizovan je i kviz, čiji je cilj bio provjera znanja. Najbolji su dobili prigodne nagrade, među kojima je najpoželjnija nagrada bila upravo BIHAMK-ovo godišnje članstvo.Osim direktne edukacije, cilj treninga je bio prenošenje usvojenog znanja i vještina na ostale kolege, prijatelje i poznanike. Pored sigurnosnih aspekata ovakav način odnosa savijesnih vozača utiče i na reputaciju kompanije , a samim tim i povećanje zadovoljstva kupaca njenih porizvoda.

Ovim i sličnim aktivnostima kao što su brojne kampanje poput aktuelne kampanje pod nazivom Parkiraj telefon, BIHAMK nastavlja s akcijama kojima se želi podići svijest učesnika u saobraćaju, a to su upravo ciljne grupe kao što su vozači komercijalisti čije svakodnevne radne obaveze ukljućuju i aktivno učešće u saobraćaju.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak