Saobraćajno - preventivne akcije

Kako su djeca jedna od najranjivijih skupina učesnika u saobraćaju Bosanskohercegovački auto-moto klub BIHAMK posebnu pažnju poklanja edukaciji najmlađih učesnika u saobraćaju i njihovom ponašanju u svim segmentima saobraćaja. Kampanja „SIGURNOST DJECE U SAOBRAĆAJU“ se realizuje  na početku nove školske godine  u svim zainteresovanim osnovnim školama i vrtićima u većim sredinama u Bosni i Hercegovini. 

Osnovna aktivnost u realizaciji navedenog projekta ogleda se u organiziranju predavanja sa prezentacijom i kratkog kviza iz poznavanja saobraćaja, na kraju kojeg učesnici dobiju i vrijedne nagrade, kao i podjeli informativno-edukativnog materijala, slikovnica i bojanki, koje tretiraju navedene teme. Cilj kampanje je upoznati i educirati što veći broj djece i predškolskog i školskog uzrasta pravilnom ponašanju u svim segmentima saobraćaja.

 


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Subota
  • Nedjelja
  • Ponedjeljak