Radar

Procjena rizika na cestama zemalja dunavske regije

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) je u saradnji sa partnerima iz devet zemalja, sredinom 2018. godine pokrenuo projekat RADAR (Projekat procjene rizika na cestama zemalja dunavske regije), koji ima za cilj identificirati i smanjiti rizik od nesreća na cestama zemalja dunavske regije.

Veliki dio cestovne mreže na teritoriji zemalja dunavske regije ima visoki rizik od nastanka saobraćajnih nesreća, dok je stopa smrtnosti u mnogim zemljama viša od prosjeka u Evropi. Mnoge zemlje nemaju adekvatno razvijenu svijest o sigurnosti na cestama, dok je cestovna infrastruktura nedovoljno razvijena i u mnogim oblastima neadekvatna, često i vrlo opasna.

RADAR projekat će uz pomoć vodećih i odgovornih institucija i organa u zemljama dunavske regije, prepoznati prepreke i razviti strategiju za podizanje svijesti i važnosti pravilne cestovne infrastrukture u regiji.

Aktivnosti projekta RADAR mogu se pratiti na:

web stranici
Facebook stranici: @ RADAR2018projekat
YouTube kanalu
Twitteru: @ RADARproject1
LinkedIn profilu

Ovo je projekat koji se bavi pitanjima bolje efikasnosti, integracije i energije na putevima zemalja dunavske regije. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Instrumenta evropskog susjedstva (ENI). U sklopu projekta biće održana i serija kurseva i obuka u oblasti sigurne cestovne infrastrukture. Cilj projekta je da se kroz međunarodnu saradnju poboljša cestovna infrastruktura kako bi se smanio rizik na cestama zemalja dunavske regije, te da se podigne svijest o važnosti poboljšanja cestovne infrastrukture.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak