Lokacije za učlanjenje

Banja Luka

HIFA PETROL Banja Luka 2

Banja Luka

HIFA PUMPA - BANJA LUKA

Banja Luka

SARADNIK - COOPER ŠPED

Banja Luka

SARADNIK - CO MDM

Banja Luka

SARADNIK - Javni prevoz Goran Obradović

Banovići

HIFA OIL Banovići

Banovići

HIFA PETROL Banovići

Banovići

HIFA PUMPA - BANOVIĆI

Banovići

SARADNIK - REMIS

Bihać

AUTO MOTO KLUB BIHAĆ

Bihać

HIFA PUMPA - BIHAĆ

Bihać

HIFA PUMPA - BIHAĆ 2

Bihać

HIFA PUMPA - BIHAĆ 3

Bijeljina

HIFA PUMPA - BIJELJINA

Bijeljina

HIFA PUMPA - BIJELJINA 2

Bijeljina

SARADNIK - DALAS BN

Blagaj

SARADNIK - BH POŠTA

Bosanska Gradiška

Automehaničarska radnja RAŠO

Bosanska Gradiška

SARADNIK - AUTO SERVIS ZOKA

Bosanska Gradiška

SARADNIK - UNITRADE

Bosanska Krupa

Autoprevoznik ĐUĐA-E

Bosanska Krupa

SARADNIK - BH POŠTA

Bosanska Krupa

SARADNIK - REMIS

Bosanski Brod

SARADNIK - JAVNI PREVOZ USORAC

Bosanski Novi

Bos Italy d.o.o.

Bosanski Novi

DRLJAČA

Bosanski Petrovac

SARADNIK - VUČNA SLUŽBA Eškić

Bratunac

HIFA PUMPA - BRATUNAC

Brčko

AUTO MOTO KLUB BRČKO

Brčko

HIFA PUMPA - BRČKO

Breza

AUTO-VELSEN d.o.o.

Breza

SARADNIK - BH POŠTA

Brka - Brčko

SARADNIK - PROMT

Bugojno

AUTO MOTO KLUB BUGOJNO

Bugojno

HIFA PUMPA - BUGOJNO

Busovača

HIFA PUMPA - BUSOVAČA

Busovača

HIFA PUMPA - BUSOVAČA

Busovača

SARADNIK - Euro Tim

Bužim

SARADNIK - AUTO KONTAKT

Čapljina

SARADNIK - AUTO SERVIS TERZIĆ

Cazin

AUTO MOTO KLUB CAZIN

Cazin

HIFA PUMPA - CAZIN

Cazin

Kasko

Čelić

SARADNIK - BH POŠTA

Čitluk

Autoprevoznik Berislav Gakić

Derventa

HIFA PUMPA - DERVENTA

Derventa

SARADNIK - JAVNI PREVOZ Dragan Knežević

Doboj

HIFA PUMPA - DOBOJ

Doboj

Lukić DM

Doboj Jug

AMK DOBOJ JUG

Doboj Jug

HIFA PUMPA - KARUŠE

Donji Vakuf

SARADNIK - BH POŠTA

Fojnica

HIFA PUMPA - FOJNICA

Fojnica

SARADNIK - BH POŠTA

Goražde

AUTO MOTO KLUB BPK

Goražde

HIFA PUMPA - GORAŽDE

Gračanica

HIFA PUMPA - GRAČANICA

Gračanica

HIFA PUMPA - GRAČANICA 2

Gradačac

HIFA - OIL d.o.o.

Gradačac

HIFA PUMPA - GRADAČAC

Gradačac

SARADNIK - MOBIL EX

Grude

AUTO MOTO KLUB GRUDE

Grude

HIFA PUMPA - GRUDE

Hadžići

BH Pošta

Ilidža

BIHAMK POSLOVNICA & TEHNIČKI CENTAR

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA 2

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA RAKOVICA

Ilidža

HIFA-OIL d.o.o. Tešanj - Hrasnica

Ilijaš

AUTO MOTO KLUB ILIJAŠ

Jablanica

AUTO MOTO KLUB SUNCE

Jajce

HIFA PUMPA - JAJCE

Jajce

SARADNIK - MUSAGIĆ

Jelah

HIFA PUMPA - ROSULJE

Kakanj

AUTO MOTO KLUB TRANSPORT KAKANJ

Kakanj

Autoprevoznik Fahir Hadžić

Kakanj

HIFA PUMPA - KAKANJ

Kakanj

SARADNIK - NOVELA

Kalesija

AUTO MOTO KLUB KALAMK

Kalesija

Auto servis Ćorsula

Kiseljak

HIFA PUMPA - KISELJAK

Kiseljak

SARADNIK - BH POŠTA

Kladanj

AUTO MOTO KLUB KARAULA

Kladanj

SARADNIK- Bald d.o.o

Ključ

SARADNIK - AUTO TRGOVINA BILJEŠKOVIĆ

Konjic

HIFA PETROL - KONJIC

Konjic

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

Konjic

SARADNIK- REMIS

Konjic

SARADNIK- REMIS 1

Kozarac

HIFA PUMPA - KOZARAC

Kreševo

HIFA PUMPA - KREŠEVO

Laktaši

Ninković Transport

Lašva

HIFA PETROL - LAŠVA

Livno

HIFA PUMPA - LIVNO

Ljubuški

Unitrade 1 - ASD Ljubuški

Ljubuški

Unitrade 2- ASD Ljubuški

Lukavac

AKVIZITER - Erna Salkić

Lukavac

HIFA PUMPA - LUKAVAC

Lukavac

SARADNIK- BH POŠTA

Lukavac

SARADNIK- KEFI-95 d.o.o.

Lukavica

HIFA PUMPA - LUKAVICA

Maglaj

Arizona West

Maglaj

HIFA PUMPA - MAGLAJ

Maglaj

SARADNIK- REMIS

Milići

HIFA PUMPA - MILIĆI

Mostar

AUTO MOTO KLUB MOSTAR

Mostar

HIFA PUMPA - MOSTAR

Mostar

HIFA PUMPA - MOSTAR

Mostar

SARADNIK- Autoprevoznik Repeša Rasim

Mostar

SARADNIK- UNITRADE

Mrkonjić Grad

AUTO MOTO DRUŠTVO AURO AUTO

Nemila

SARADNIK- BH POŠTA

Neum

Autoservis ILKO

Nova Topola

Vučna služba D&D

Novi Travnik

SARADNIK- BH POŠTA

Odžak

SARADNIK - Automehaničarski obrt DIAGNOSTIKA

Olovo

HIFA PUMPA - OLOVO

Olovo

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

Olovo

SARADNIK- Autoreparatura

Orašje

HIFA PUMPA - ORAŠJE

Orašje

SARADNIK- UNITRADE

Pale

Autoservis S&S

Pale

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

Pazarić

HIFA PUMPA - PAZARIĆ

Pazarić

SARADNIK- BH POŠTA

Posušje

HIFA PUMPA - POSUŠJE

Posušje

SARADNIK - UNITRADE

Prijedor

SARADNIK- Euro Markt

Prozor

SARADNIK- ASD-RM d.o.o.

Prozor

SARADNIK- Vučna služba "ORO"

Prusac

SARADNIK- BH POŠTA

Ribnik

Zanatska radnja GRGA

Rogatica

Javni prevoz vl. Batinić Vladan

Rogatica

SARADNIK- Šlep Služba Munja

Sanski Most

HIFA PUMPA - SANSKI MOST

Sanski Most

SARADNIK- Autocentar Misan

Sanski Most

SARADNIK- SPRINT-J-E

Sapna

SARADNIK- BH POŠTA

Sarajevo

BIHAMK POSLOVNICA

Sarajevo

BIHAMK POSLOVNICA

Sarajevo

HIFA PUMPA - BISTRIK

Sarajevo

HIFA PUMPA - BUĆA POTOK

Sarajevo

HIFA PUMPA - RAJLOVAC

Sarajevo

HIFA PUMPA - SARAJEVO

Sarajevo

HIFA PUMPA - STUP

Sarajevo

HIFA-OIL d.o.o. Aerodrom

Sarajevo

HIFA-Petrol d.o.o.

Semizovac

Autoprevoznik Amel Bulbul

Široki Brijeg

AUTO MOTO KLUB „AC“ - ŠIROKI BRIJEG

Široki Brijeg

SARADNIK- UNITRADE

Sokolac

Trejd Sistem d.o.o.

Srebrenica

SARADNIK- VIPA

Srebrenik

HIFA PUMPA - SREBRENIK

Srebrenik

HIFA-Petrol d.o.o.

Srebrenik

MIRACOM doo

Srebrenik

SARADNIK- REMIS

Stolac

HABA ŠPED EXP-IMP doo

Stolac

SARADNIK- UNITRADE

Tarčin

SARADNIK- BH POŠTA

Teočak

SARADNIK- BH POŠTA

Tešanj

AUTO MOTO KLUB TEŠANJ

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ 2

Tešanj

SARADNIK- Ilma d.o.o

Tešanj

SARADNIK- UNITRADE

Teslić

HIFA PUMPA - TESLIĆ

Teslić

HIFA PUMPA - TESLIĆ

Teslić

KLAS PROMET d.o.o.

Tomislavgrad

AUTO MOTO KLUB BMW

Tomislavgrad

SARADNIK - AUTO FIN

Travnik

HIFA PUMPA - TRAVNIK

Trebinje

SARADNIK- AutoM Tešanović

Tuzla

BIHAMK POSLOVNICA

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA 2

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA MILADIJE

Tuzla

Javni prevoz tereta Baluković Belmin

Tuzla

SARADNIK- REMIS

Tuzla

SARADNIK- UNITRADE

Vareš

SARADNIK - Autoservis PRKIĆ

Vareš

SARADNIK- BH POŠTA

Velika Kladuša

Auto moto klub PRO DRIVE

Velika Kladuša

HIFA -Petrol d.o.o.

Višegrad

HIFA PUMPA - VIŠEGRAD

Visoko

Akviziter Suad Kadić

Visoko

Autoprevoznik Fejzagić Sevad

Visoko

HIFA PUMPA - VISOKO

Visoko

HIFA PUMPA - VISOKO

Visoko

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

Visoko

SARADNIK- Brzi Servis

Visoko

SARADNIK- REMIS

Vitez

HIFA PUMPA - VITEZ

Vitez

SARADNIK- REMIS

Vitez

SARADNIK- UNITRADE

Vitez

VS Doblo

Vogošća

AUTO MOTO KLUB VOGOŠĆA

Vogošća

HIFA PUMPA - VOGOŠĆA

Vogošća

HIFA PUMPA - VOGOŠĆA II

Zavidovići

HIFA PUMPA - ZAVIDOVIĆI

Zavidovići

SARADNIK - BEDEM d.o.o.

Zavidovići

SARADNIK- BH POŠTA

Zenica

BIHAMK POSLOVNICA & TEHNIČKI CENTAR

Zenica

HIFA PUMPA - ZENICA

Zenica

HIFA PUMPA - ZENICA II

Zenica

SARADNIK- REMIS

Žepče

HIFA PUMPA - ŽEPČE

Žepče

SARADNIK- Gemiza

Živinice

AUTO MOTO KLUB ŽIVINICE

Živinice

FALCK

Živinice

HIFA d.o.o. Tešanj

Živinice

HIFA d.o.o. Tešanj Strašanj

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

Živinice

HIFA PUMPA-ŽIVINICE

Živinice

SARADNIK- REMIS

Živinice

SARADNIK- UNITRADE

Zvornik

SARADNIK- Šlep služba Dane


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
loading ...