Lokacije za učlanjenje

Banja Luka

HIFA PUMPA - BANJA LUKA

 • Knjaza Miloša bb
 • +387 51 492 478

Banja Luka

Javni prevoz Bogovac Mladen

 • Dragočaj bb
 • +387 65 657 051

Banja Luka

SARADNIK - COOPER ŠPED

 • Knjaza Miloša 85
 • +387 51 371 497
 • +387 65 512 305

Banja Luka

SARADNIK - CO MDM

 • Veljka Mlađenovića 12
 • +387 51 450 329
 • +387 65 515 500

Banja Luka

SARADNIK - Javni prevoz Goran Obradović

 • Nenada Kostića 160
 • +387 51 378 001
 • +387 65 520 699

Banovići

HIFA PUMPA - BANOVIĆI

 • Oskova bb
 • +387 35 874 103

Banovići

HIFA PUMPA - BANOVIĆI

 • Armije BIH 5
 • +387 35 874 051

Banovići

SARADNIK - REMIS

 • Branilaca 4
 • +387 35 871 300
 • +387 61 659 137

Bihać

AUTO MOTO KLUB BIHAĆ

 • Hasana Kjafije Pruščaka 22 TO-15
 • +387 37 223 862
 • +387 61 443 083

Bihać

HIFA PUMPA - BIHAĆ

 • Pritoka bb
 • +387 37 372 555

Bijeljina

SARADNIK - DALAS BN

 • Sime Matavulja 5
 • +387 55 419 235
 • +387 65 221 115

Blagaj

SARADNIK - BH POŠTA

 • Blagaj bb
 • +387 36 556 721

Bosanska Gradiška

SARADNIK - AUTO SERVIS ZOKA

 • Dubrave 46
 • +387 65 669 822

Bosanska Gradiška

SARADNIK - UNITRADE

 • Put srpske vojske bb
 • +387 51 835 999

Bosanska Krupa

SARADNIK - BH POŠTA

 • Trg oslobođenja 1
 • +387 37 476 854

Bosanska Krupa

SARADNIK - REMIS

 • Ljusine bb
 • +387 37 476 055
 • +387 61 921 900

Bosanski Brod

SARADNIK - JAVNI PREVOZ USORAC

 • Petra Preradovića 6
 • +387 53 610 123
 • +387 65 535 573

Bosanski Petrovac

SARADNIK - VUČNA SLUŽBA Eškić

 • 25 novembar 23
 • +387 37 881 228
 • +387 61 180 634

Bratunac

HIFA PUMPA - BRATUNAC

 • Svetog Save bb
 • +387 56 420 160

Brčko

AUTO MOTO KLUB BRČKO

 • 8. marta br. 3
 • +387 49 213 024
 • +387 61 684 345

Breza

OSING - Breza

 • Založje bb
 • +387 32 783 914

Breza

SARADNIK - BH POŠTA

 • Hasana Kjafije 6
 • +387 32 789 140

Brka - Brčko

SARADNIK - PROMT

 • Brka bb
 • +387 49 500 650
 • +387 61 258 879

Bugojno

AUTO MOTO KLUB BUGOJNO

 • Slobode bb
 • +387 30 251 942

Bugojno

HIFA PUMPA - BUGOJNO

 • 307. M.Brigade 29
 • +387 30 258 048

Busovača

HIFA PUMPA - BUSOVAČA

 • Kaćuni bb
 • +387 61 593 835

Busovača

HIFA PUMPA - BUSOVAČA

 • Nikole Šubića Zrinskog bb
 • +387 30 734 552

Busovača

SARADNIK - Euro Tim

 • Kulina Bana bb
 • +387 30 593 180
 • +387 62 905 111

Bužim

SARADNIK - AUTO KONTAKT

 • Zlatnih Ljiljana bb
 • +387 37 424 174
 • +387 61 799 479

Čapljina

SARADNIK - AUTO SERVIS TERZIĆ

 • Tasovčići bb
 • +387 63 357 249

Cazin

AUTO MOTO KLUB CAZIN

 • Puškari bb
 • +387 61 197 141

Cazin

HIFA PUMPA - CAZIN

 • Mala Lisa bb
 • +387 37 511 100
 • +387 61 942 482

Čelić

OSING - Čelić

 • Ekrema Agića bb
 • +387 35 660 908

Čelić

SARADNIK - BH POŠTA

 • Patriotske lige 58
 • +387 35 660 442

Derventa

SARADNIK - JAVNI PREVOZ Dragan Knežević

 • Derventski Lug bb
 • +387 53 333 778
 • +387 65 667 267

Doboj

HIFA PUMPA - DOBOJ

 • Velika Bukovica bb
 • +387 32 653 000

Doboj Jug

AMK DOBOJ JUG

 • Matuzići bb
 • +387 32 691 368
 • +387 63 286 224

Doboj Jug

HIFA PUMPA - KARUŠE

 • Karuše bb
 • +387 32 691 569

Donji Vakuf

SARADNIK - BH POŠTA

 • 14. Septembra
 • +387 30 205 517

Drvar

AUTO MOTO KLUB DRVAR

 • Vicuke Bodrože bb
 • +387 34 819 123
 • +387 66 047 291

Fojnica

HIFA PUMPA - FOJNICA

 • Pločari bb
 • +387 30 833 806

Fojnica

SARADNIK - BH POŠTA

 • Doktora Raljevića bb
 • +387 30 813 839

Goražde

AUTO MOTO KLUB BPK

 • Rabite bb
 • +387 38 221 269

Goražde

HIFA PUMPA - GORAŽDE

 • Ruždije Islamagića bb
 • +387 38 222 250
 • +387 38 222 070

Gornji Vakuf

OSING - Gornji Vakuf/Uskoplje

 • Vrški put bb
 • +387 30 260 671

Gračanica

HIFA PUMPA - GRAČANICA

 • Branilaca grada bb
 • + 387 35 221 786

Gračanica

HIFA PUMPA - GRAČANICA 2

 • Branilaca grada bb
 • +387 35 221 783

Gradačac

HIFA PUMPA - GRADAČAC

 • Sarajevska bb
 • +387 35 821 905

Gradačac

SARADNIK - MOBIL EX

 • Ormanica bb
 • +387 61 135 830

Grude

AUTO MOTO KLUB GRUDE

 • Dr. Franje Tuđmana 85
 • +387 39 662 380
 • +387 63 481 567

Grude

HIFA PUMPA - GRUDE

 • Sovići bb
 • +387 39 671 521

Ilidža

BIHAMK POSLOVNICA & TEHNIČKI CENTAR

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA

 • Rustempašina 38
 • +387 33 761 991

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA 2

 • Osik do 425
 • +387 33 274 705

Ilidža

HIFA PUMPA - ILIDŽA RAKOVICA

 • Rakovička cesta bb
 • +387 33 404 314

Ilijaš

AUTO MOTO KLUB ILIJAŠ

 • Banovac bb
 • +387 33 400 031
 • +387 61 778 451

Ilijaš

OSING - Ilijaš

 • Moševačka 169
 • +387 33 403 079

Jablanica

AUTO MOTO KLUB SUNCE

 • Proleterskih brigada 2
 • +387 36 752 479

Jajce

HIFA PUMPA - JAJCE

 • Mračaj bb
 • +387 30 657 110

Jajce

SARADNIK - MUSAGIĆ

 • Muje Bačvić 23
 • +387 30 657 214
 • +387 63 356 321

Jelah

HIFA PUMPA - ROSULJE

 • Rosulje bb
 • +387 32 666 274

Kakanj

AUTO MOTO KLUB TRANSPORT KAKANJ

 • 311 Lahke brigade bb
 • +387 32 557 780
 • +387 32 557 781

Kakanj

HIFA PUMPA - KAKANJ

 • Alije Izetbegovića bb
 • +387 32 552 421

Kakanj

SARADNIK - NOVELA

 • Branilaca 3
 • +387 32 552 022
 • +387 61 785 962

Kalesija

AUTO MOTO KLUB KALAMK

 • Kurtići bb
 • +387 35 631 301
 • +387 62 344 489

Kiseljak

HIFA PUMPA - KISELJAK

 • Gromiljak 61
 • +387 30 872 114
 • +387 30 872 115

Kiseljak

SARADNIK - BH POŠTA

 • Bilalovac bb
 • +387 30 594 002

Kladanj

AUTO MOTO KLUB KARAULA

 • 16. Muslimanske brigade bb
 • +387 35 621 261
 • +387 61 168 697

Kladanj

OSING - Kladanj

 • XVI Muslimanske brigade bb
 • +387 35 621 171

Kladanj

SARADNIK- Bald d.o.o

 • Luke 14
 • +387 35 621 211
 • +387 61 645 448

Ključ

SARADNIK - AUTO TRGOVINA BILJEŠKOVIĆ

 • Branilaca BiH bb
 • +387 61 155 525

Klokotnica

OSING - Klokotnica

 • Klokotnica bb
 • +387 35 369 112

Konjic

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

 • Trg državnosti Alije Izetbegovića
 • +387 64 449 4435

Konjic

SARADNIK- REMIS

 • Ovčari bb
 • +387 36 735 880
 • +387 62 641 276

Konjic

SARADNIK- REMIS 1

 • Kolonija 60
 • +387 36 734 861
 • +387 61 848 054

Kozarac

HIFA PUMPA - KOZARAC

 • Sušići bb
 • +387 52 490 785

Kreševo

HIFA PUMPA - KREŠEVO

 • Resnik bb
 • +387 30 719 189

Lašva

HIFA PETROL - LAŠVA

 • Lašva bb
 • +387 30 592 210

Livno

SARADNIK- Auto Matić d.o.o

 • Župana Želimira bb
 • +387 34 201 095
 • +387 63 385 290

Lukavac

AKVIZITER - Erna Salkić

 • Branilaca Bosne bb
 • + 387 61 678 866

Lukavac

HIFA PUMPA - LUKAVAC

 • Lukavačkih brigada bb
 • +387 35 550 750

Lukavac

SARADNIK- BH POŠTA

 • Borisa Kidrica bb
 • +387 35 553 606
 • +387 35 550 481

Lukavac

SARADNIK- INGOS

 • Magistralni bb
 • +387 61 710 374

Lukavica

HIFA PUMPA - LUKAVICA

 • Vojvode Radomira putnika 121
 • +387 57 230 430

Maglaj

HIFA PUMPA - MAGLAJ

 • Liješnica bb M17
 • +387 61 973 390

Maglaj

SARADNIK- REMIS

 • Bosanska bb
 • +387 32 604 801
 • +387 61 745 039

Milići

HIFA PUMPA - MILIĆI

 • Miloša Obilića bb
 • +387 56 745 491

Mostar

AUTO MOTO KLUB MOSTAR

 • Dubrovačka bb
 • +387 36 323 245
 • +387 36 324 645

Mostar

HIFA PUMPA - MOSTAR

 • Rodoč bb
 • +387 36 370 180

Mostar

HIFA PUMPA - MOSTAR

 • Put za Opine bb
 • +387 36 577 607

Mostar

SARADNIK- Autoprevoznik Repeša Rasim

 • Vrapčići bb
 • +387 63 361 332

Mostar

SARADNIK- UNITRADE

 • Ortiješ 16
 • +387 36 352 631
 • +387 36 352 632

Mrkonjić Grad

AUTO MOTO DRUŠTVO AURO AUTO

 • Brdo bb
 • +387 50 211 511
 • +387 65 562 903

Nemila

SARADNIK- BH POŠTA

 • Patriotske lige 49
 • +387 32 674 141

Novi Travnik

SARADNIK- BH POŠTA

 • Trg zlatnih ljiljana bb
 • +387 30 525 969

Odžak

SARADNIK - Automehaničarski obrt DIAGNOSTIKA

 • Redže Porobića bb
 • +387 63 216 754

Olovo

HIFA PUMPA - OLOVO

 • Tuzlanska bb
 • +387 32 825 200

Olovo

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

 • Branilaca bb
 • +387 64 422 7591

Olovo

SARADNIK- Autoreparatura

 • Tuzlanska bb
 • +387 32 825 554
 • +387 61 154 783

Orašje

SARADNIK- UNITRADE

 • Donja Mahala II- Zona poduzetništva
 • +387 31 710 250

Pale

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

 • Milana Simovića bb (TC TOM)
 • +387 64 422 7325

Pazarić

HIFA PUMPA - PAZARIĆ

 • Omladinska 17
 • +387 33 428 455

Pazarić

SARADNIK- BH POŠTA

 • Bjelašnička 64
 • +387 33 428 086

Posušje

HIFA PUMPA - POSUŠJE

 • Čitluk bb
 • + 387 39 852 397

Posušje

SARADNIK - UNITRADE

 • Put za Imotski bb
 • +387 39 682 003

Prijedor

SARADNIK - Color mobil d.o.o.

 • Banjalučki put bb
 • +387 52 239 333
 • +387 66 800 691

Prijedor

SARADNIK- Euro Markt

 • Tode Švrakića 2
 • +387 65 688 093

Prozor

SARADNIK- ASD-RM d.o.o.

 • Mijata Tomića bb
 • +387 36 771 375
 • +387 63 044 789
 • +387 36 771 413

Prozor

SARADNIK- Vučna služba "ORO"

 • SS Kranjčevića 24
 • +387 36 771 116
 • +387 63 383 190

Prusac

SARADNIK- BH POŠTA

 • Čaršije bb
 • +387 30 271 002

Rogatica

SARADNIK- Šlep Služba Munja

 • Miće Sokolovića bb
 • +387 58 416 236
 • +387 65 529 084

Sanski Most

HIFA PUMPA - SANSKI MOST

 • Bulevar VII korpusa bb
 • +387 37 689 585

Sanski Most

SARADNIK- Autocentar Misan

 • Krkojevci bb
 • +387 37 680 500
 • +387 61 149 397
 • +387 37 689 160

Sanski Most

SARADNIK- SPRINT-J-E

 • Vedro Polje 1
 • +387 37 683 245
 • +387 61 760 425

Sapna

SARADNIK- BH POŠTA

 • Centar
 • +387 35 599 001
 • +387 35 599 002

Sarajevo

BIHAMK POSLOVNICA

Sarajevo

BIHAMK POSLOVNICA

Sarajevo

HIFA PUMPA - BISTRIK

 • Put Mladih Muslimana bb
 • +387 33 236 258

Sarajevo

HIFA PUMPA - BUĆA POTOK

 • Adema Buće bb
 • +387 33 656 131

Sarajevo

HIFA PUMPA - RAJLOVAC

 • Zabrđe bb
 • +387 33 424 765

Sarajevo

HIFA PUMPA - SARAJEVO

 • Safeta Hadžića 235 (Švrakino)
 • +387 33 671 686

Sarajevo

HIFA PUMPA - STUP

 • Džemala Bijedića bb
 • +387 33 546 370

Sarajevo

OSING - Novi Grad Sarajevo

 • Halilovići bb
 • +387 33 451 396

Semizovac

SARADNIK- Autoprevoznik AB

 • Nova željeznička stanica 37
 • +387 33 435 432
 • +387 62 506 507

Široki Brijeg

AUTO MOTO KLUB „AC“ - ŠIROKI BRIJEG

 • Fra Didaka Buntića 77
 • +387 39 704 720
 • +387 63 463 001

Široki Brijeg

SARADNIK- UNITRADE

 • Trn bb
 • +387 39 704 556
 • +387 39 704 557

Srebrenica

SARADNIK- VIPA

 • Maršala Tita 109
 • +387 56 440 647
 • +387 61 186 258
 • +387 56 440 647

Srebrenik

HIFA PUMPA - SREBRENIK

 • N.N. Polje bb
 • +387 32 645 626

Srebrenik

SARADNIK- REMIS

 • Ćehaje bb
 • +387 35 644 088
 • +387 62 915 323

Srebrenik

SARADNIK- Selimpex

 • 21. Srebreničke brigade
 • +387 35 645 827
 • +387 62 560 946

Stolac

SARADNIK- EL-GO doo

 • Humska bb
 • +387 36 853 710
 • +387 36 853 710

Stolac

SARADNIK- UNITRADE

 • Podgrad bb
 • +387 36 854 197

Tarčin

SARADNIK- BH POŠTA

 • Mrđana Đoke 56
 • +387 33 428 105
 • +387 33 428 116

Teočak

SARADNIK- BH POŠTA

 • Centar
 • +387 35 755 121
 • +387 35 754 011

Tešanj

AUTO MOTO KLUB TEŠANJ

 • Marin Han bb
 • +387 32 663 552
 • +387 32 664 584

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ

 • Bukva bb
 • +387 32 654 695

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ

 • Bukva 9
 • +387 32 665 400

Tešanj

HIFA PUMPA - TEŠANJ 2

 • Dobropolje 53
 • +387 32 655 201

Tešanj

SARADNIK- Ilma d.o.o

 • Ljetnići bb
 • +387 32 667 250
 • +387 62 984 880

Tešanj

SARADNIK- REMIS

 • Krndija bb
 • +387 32 654 110
 • +387 62 149 798

Teslić

HIFA PUMPA - TESLIĆ

 • Donji ružević bb
 • +387 53 490 130

Teslić

HIFA PUMPA - TESLIĆ

 • Krajiška bb
 • 387 53 490 165
 • 387 66 188 639

Tomislavgrad

AUTO MOTO KLUB BMW

 • Kralja Tomislava bb
 • +387 34 354 599
 • +387 63 330 202

Tomislavgrad

SARADNIK - AUTO FIN

 • Stipanići bb
 • 387 34 314 157

Travnik

AUTO MOTO KLUB TRAVNIK

 • Mostarska bb
 • +387 30 518 203
 • +387 30 518 987

Travnik

HIFA PUMPA - TRAVNIK

 • Putićeva bb
 • +387 30 518 492

Trebinje

SARADNIK- AutoM Tešanović

 • Luke Vukalovića 44
 • +387 59 265 760

Tuzla

BIHAMK POSLOVNICA

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA

 • Bulevar II Korpusa Armije RBiH bb
 • +387 35 360 080

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA 2

 • Simin Han bb
 • +387 35 313 200

Tuzla

HIFA PUMPA - TUZLA MILADIJE

 • Husinskih rudara 133
 • +387 35 397 029

Tuzla

SARADNIK- REMIS

 • XVIII Hrvatske brigade 2
 • +387 35 311 451
 • +387 61 104 366

Tuzla

SARADNIK- Soni Lux

 • Kulina bana 8
 • +387 35 258 070
 • +387 61 280 501
 • +387 35 258 171

Tuzla

SARADNIK- Unfal Promet

 • Brgule 62
 • +387 70 224 485
 • +387 61 193 776

Tuzla

SARADNIK- UNITRADE

 • Zvonka Cerića19
 • +387 35 396 001
 • +387 35 396 003

Vareš

OSING - Vareš

 • Rajčevac bb
 • +387 32 849 361

Vareš

SARADNIK - Autoservis PRKIĆ

 • Korovinići 20
 • +387 61 416 483
 • +387 61 261 672

Vareš

SARADNIK- BH POŠTA

 • Put mira 15, O-14
 • +387 32 849 030
 • +387 32 849 041

Velika Kladuša

AMK PRO DRIVE

 • 7. AUGUST 2
 • +387 37 772 072
 • +387 61 755 527

Višegrad

HIFA PUMPA - VIŠEGRAD

 • Vojvode Stepe bb
 • +387 58 490 121

Visoko

HIFA PUMPA - VISOKO

 • Mule Hodžića 57
 • +387 32 732 290

Visoko

HIFA PUMPA - VISOKO

 • Muhašinovići bb
 • +387 32 740 003

Visoko

SARADNIK - DUHANPROMET TRAFIKA

 • Branilaca bb - T.C. Suša
 • +387 64 436 6000

Visoko

SARADNIK- Brzi Servis

 • Muhašinovići 34
 • +387 32 740 449

Visoko

SARADNIK- REMIS

 • Topuzovo Polje bb
 • +387 32 735 932
 • +387 61 750 492

Vitez

HIFA PUMPA - VITEZ

 • Branilaca Starog Viteza bb
 • +387 30 520 712

Vitez

SARADNIK- REMIS

 • Poslovni centar 96
 • +387 30 710 749
 • +387 61 629 413

Vitez

SARADNIK- UNITRADE

 • Donje Dubravice bb
 • +387 30 714 381
 • +387 30 714 382

Vogošća

AUTO MOTO KLUB VOGOŠĆA

 • Donji Hotonj 12
 • +387 33 426 555
 • +387 61 275 995

Vogošća

HIFA PUMPA - VOGOŠĆA

 • Hotonj bb
 • +387 33 584 373

Vogošća

HIFA PUMPA - VOGOŠĆA II

 • Igmanska bb
 • +387 33 426 640

Vogošća

OSING - Vogošća

 • Muje Šejte 7
 • +387 33 426 576

Zavidovići

HIFA PUMPA - ZAVIDOVIĆI

 • Zlatnih ljiljana bb
 • +387 32 863 673

Zavidovići

SARADNIK - Autoprevoznik BS

 • Činovići bb
 • +387 61 854 390

Zavidovići

SARADNIK - BEDEM d.o.o.

 • Stjepana Radića 13
 • +387 61 520 235

Zavidovići

SARADNIK- BH POŠTA

 • Safvet-bega Bašagića bb
 • +387 32 868 600

Zenica

BIHAMK POSLOVNICA & TEHNIČKI CENTAR

Zenica

HIFA PUMPA - ZENICA

 • Aleja Šehida bb
 • +387 32 202 380

Zenica

HIFA PUMPA - ZENICA II

 • Zmaja od Bosne bb
 • +387 32 200 110

Zenica

SARADNIK- REMIS

 • Vatrogasni put 3
 • +387 32 407 279
 • +387 61 414 185

Zenica

SARADNIK- Target Servis Centar

 • Bulevar Kralja Tvrtka I 17
 • +387 32 448 270
 • +387 32 448 271

Žepče

HIFA PUMPA - ŽEPČE

 • Golubinja bb
 • +387 32 205 346

Žepče

SARADNIK- Gemiza

 • Lupoglav bb
 • +387 32 896 041
 • +387 61 433 501

Živinice

AUTO MOTO KLUB ŽIVINICE

 • Druga ulica 18
 • +387 35 740 801
 • +387 35 740 800

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

 • Prva ulica bb
 • +387 35 741 501

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

 • Đurđevik bb
 • +387 35 762 700

Živinice

HIFA PUMPA - ŽIVINICE

 • Magistralni put do 189
 • +387 35 773 945

Živinice

SARADNIK- Automehaničar Perava

 • Ul. Oslobođenja bb
 • +387 35 772 052
 • +387 63 296 290

Živinice

SARADNIK- REMIS

 • Bosanska B1
 • +387 35 750 311
 • +387 61 637 305

Živinice

SARADNIK- UNITRADE

 • Donje Dubrave bb
 • +387 35 813 299
 • +387 61 218 921
 • +387 35 813 695

Živinice

SARADNIK- Živinice Remont

 • Prva Ulica 204
 • +387 35 740 800
 • +387 62 649 774

Živinice

SARADNIK- ZR Autoelektričar

 • Magistralni put 50
 • +387 35 772 980
 • +387 61 149 848

Zvornik

SARADNIK- Autoservis Bane

 • Svetog save bb
 • +387 56 210 023
 • +387 65 525 890
 • +387 56 210 808

Zvornik

SARADNIK- Šlep služba Dane

 • Meterize bb
 • +387 56 213 528
 • +387 66 448 901

Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

 • Srijeda
 • Četvrtak
 • Petak