Savjeti

Tehnika vožnje u kružnom toku saobraćaja

Kružni tok saobraćaja je raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija kružno u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Kružni tok je označen vertikalnom saobraćajnom signalizacijom tj. saobraćajnim znakom izričite naredbe - znakom obaveze: “kružni tok saobraćaja”, a može imati jednu ili više saobraćajnih traka.

 Površina koja se nalazi u sredini kružnog toka se zove rondo ili rondela. Kružni tokovi se grade u cilju povećanja sigurnosti saobraćaja, da bi se smanjio broj kolizionih tačaka kod sukobljavanja saobraćajnih tokova u raskršću, te je kod istih smanjen rizik od sudara  vozila i povećana je protočnost saobraćaja. Na ulazu u kružni tok uz navedeni saobraćajni znak obično se postavlja  i saobraćajni znak “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”. Vozila koja ulaze u kružni tok saobraćaja moraju ustupiti prednost vozilima koja su već u kružnom toku: pravovremeno smanjiti brzinu kretanja, po potrebi zaustaviti se i fazu uključivanja izvesti bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim  vozilima. Prilikom uključivanja vozila u kružni tok  vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca obzirom da je smjer vožnje jasan.

U kružnom toku, izuzetno, saobraćaj može biti regulisan bez saobraćajnog znaka “nailazak na cestu sa prvenstvom prolaza”, npr. sa svjetlosnom signalizacijom (semaforima) ili drugim saobraćajnim znakovima, te se u tim slučajevima primjenjuju opšta pravila prvenstva prolaza, a u skladu sa postavljenom signalizacijom.
Kada se približavate raskršću sa kružnim tokom saobraćaja neophodno je da:

pravovremeno uočite znakove za vođenje saobraćaja ispred kružnog toka (znak „raskršće“);
planirate svoju vožnju i donesete odluku o kretanju ka vašem odredištu (na kojem dijelu kružnog toka ćete se isključiti)
izaberete odgovarajuću saobraćajnu traku, a po potrebi prestrojite se pravovremeno i sigurno (provjerite ostali saobraćaj putem vozačkih ogledala/“mrtvog ugla“, dati pokazivač pravca);
prilagoditi brzinu kretanja, te ustupiti prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću kružnim tokom (ako u raskršću ne vrijedi desno pravilo ili pak saobraćajnom signalizacijom nije na drugi način regulisan saobraćaj).

                                                                                     

Kod kružnih tokova sa više saobraćajnih traka i ovisno od odredišta u koje želite stići potrebno je da izaberete pravilnu putanju kretanja. Ako postoje horizontalna i vertikalna signalizacija u kružnom toku nephodno je istu slijediti i uvažavati. Brzinu kretanja vozila prilagoditi građevinsko-tehničkim elementima raskršća i saobraćaja drugih vozila. Izbjegavati nepotrebna ubrzavanja i preticanja. Kod promjene saobraćajne trake potrebno je pravovremeno dati pokazivač pravca. Ako je drugi vozač u fazi prestrojavanja, prilagodite brzinu i olakšajte mu promjenu saobraćajne trake.

Na slijedećoj skici su date putanje kretanja vozila u kružnom toku sa dvije saobraćajne trake ovisno od mjesta isključenja. Ako se želite isključiti prvom ulicom -1, izaberete desnu saobraćajnu traku tj. zelenu putanju. Ako namjeravate voziti ravno u drugu ulicu -2, vozite crvenom putanjom. U slučaju skretanja u treću ulicu –3, vozite unutrašnjom plavom putanjom (prestrojavanja izvesti pravovremeno i na lokacijama datim na skici – mjesto prestrojavanja u kružnom toku omogućuje i skretanje u „drugu“ ulicu). Da bi se sa vozilom vratili u istu ulicu -4, potrebno je da vozite unutrašnjom narandžastom putanjom. Isprekidane putanje se koriste u slučaju veće gustine i intenziteta saobraćaja u kružnom toku.
Ova pravila kretanja vrijede i predstavljaju osnovu kada u kružnom toku ima više saobraćajnih traka.

Kod isključivanja vozila iz kružnog toka saobraćaja je neophodno da pozorno pratite uvjete saobraćaja oko vašeg vozila, pravovremeno uključite desni pokazivač smjera kretanja, te obratite pozornost na opasnost od preplitanja smjerova vožnje.

                                                                                       

Ako se pak isključujete iz lijeve saobraćajne trake trebate biti posebno pažljivi na vozila u desnoj saobraćajnojj traci jer ista mogu nastaviti vožnju u kružnom toku. Dato prestrojavanje izvesti samo ako ste sigurni da vozila iz desne saobraćajne trake skreću desno. Ako gustoća saobraćaja ne dozvoljava predmetno isključenje, ne isključujte se na silu, provezite još jedan krug i obavite radnju sigurno u slijedećem pokušaju. Kod isključivanja iz kružnog toka saobraćaja treba ustupiti prednost prolaska pješacima i biciklistima koji prelaze izlaznu cestu (npr. sastavni dio kružnog toka su biciklistički i pješački prijelaz).

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole. Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cjelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto-moto klubova. Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, uklonili s web stranice. U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine, izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.” Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.

Povezane vijesti