Servisne informacije

Sigurnosni pojas / Djeca u vozilu

Sigurnosni pojas / Djeca u vozilu

Sigurnosni pojas/ Djeca u vozilu

Zemlja

Korištenje pojasa

Djeca

Albanija

Obavezno korištenje na svim sjedištima vozila proizvedenih nakon maja 1990 (samo na prednjim sjedištima za vozila proizvedena od januara 1978 do aprila 1990).

Obavezna sjedišta za djecu mlađu od 12 godina koja putuju na prednjem sjedištu i za djecu mlađu od 4 godine koja putuju na zadnjem sjedištu.

Austrija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Za djecu mlađu od 14 godina ili nižu od 1,50 m obavezno korištenje dječijih sjedišta ili pojasa i na prednjem i na zadnjem sjedištu. Izuzetno, djeci višoj od 1,35 m dozvoljeno je korištenje pojasa u tri tačke vezivanja bez podmetača, pod uvjetom da pojas ne prelazi preko njihovog vrata.

Belgija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Za djecu nižu od 1,35 m obavezno korištenje sigurnosnog sistema  odobrenog  za njihovu visinu i težinu. Ukoliko već postoje dvije sjedalice postavljene na zadnjem sjedištu vozila i nema mjesta za treću, djeca starosti od 3 godine i više mogu putovati vezana samo pojasom. Ukoliko je dijete mlađe od 3 godine on/ona ne može biti prevoženo u vozilu bez sjedalice, izuzev u taxi vozilu.

Bosna i Hercegovina

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Na prednjem sjedištu ne smije se prevoziti dijete mlađe od 12 godina. Izuzetno na prednjem sjedištu može se prevoziti dijete mlađe od 2 godine, ako ne postoji zračni jastuk ili je isključen, a dijete je smješteno u sjedištu okrenutom unazad. Na zadnjem sjedištu djeca do 5 godina moraju biti smještena u sigurnosnoj sjedalici, a djeca od 5 do 12 godina na posebnom podmetaču prilagođenom visini i moraju biti vezana sigurnosnim pojasom u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.

Bugarska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Dječija sjedišta moraju biti u skladu sa propisom 44/03 UNECE. Djeca ispod 3 godine ne smiju biti u vozilu ukoliko nisu u dječijem sjedištu. Djeca iznad 3 godine i starija, niža od 150 cm, mogu putovati u automobilu bez sjedalice, ali moraju biti na zadnjem sjedištu.

Crna Gora

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca do 12 godina ne smiju koristiti prednje sjedište.

Češka

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca mlađa od 12 godina, koja nisu viša od 1,50 m i koja putuju u vozilu registriranom u Češkoj Republici ili inozemstvu,  moraju koristiti sjedalice i na prednjem i na zadnjem sjedištu u vozilu.  Sjedalice moraju zadovoljavati standarde ECE 44/03 ili 44/04.  U vozilima bez pojaseva na prednjem i zadnjim sjedištima (gdje se ne može pričvrstitidječija sjedalica), djeca starosti od 3 do 12 godina moraju koristiti zadnje sjedište. Djeca do 3 godine ne smiju putovati u vozilu gdje se ne može pričvrstiti sjedalica.

Danska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca mlađa od 3 godine moraju sjediti u sjedištu prilagođenom njihovom uzrastu. Djeca starija od 3 godine i niža od 1,35 m moraju biti u sjedalici prilagođenoj njihovoj visini i težini. Ukoliko je dijete smješteno na prednjem sjedištu, u sjedalici okrenutoj unazad, zračni jastuk mora biti isključen. 

Francuska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeci mlađoj od 10 godina nije dozvoljeno biti na prednjem sjedištu, osim ako ne postoji zadnje sjedište, ili je zadnje sjedište već zauzeto jer su na njemu djeca mlađa od 10 godina, ili ne postoje pojasevi. Djeca mlađa od 10 godina moraju biti u odobrenim dječijim sjedištima ili osigurana pojasevima prilagođenim njihovom uzrastu. Po francuskom zakonu , djeca teška do 13 kg moraju biti u dječijem sjedištu okrenutom unazad (ili nosiljci za djecu do 10 kg). Djeca težine od 9 do 18 kg moraju biti u specijalnim sjedištima , dok djeca teža od 15 kg i starosti do 10 godina, mogu koristiti podmetač sa pojasevima ili pojas.

Grčka

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca mlađa od 3 godine moraju biti smještena na odobrenim sjedištima -standard ECE R44/03 ili noviji. Djeca starosti od 3 do 11 godina, niža od 1,35 m moraju biti u odgovarajućim dječijim sjedištima u skladu sa njihovim uzrastom. Od 12-e godine, djeca viša od 1,35 m mogu koristiti pojaseve za odrasle.

Hrvatska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca starija od 3 godine i niža od 150 cm ne smiju se prevoziti na prednjem sjedištu. Na prednjem sjedištu ne smije se prevoziti dijete smješteno u sigurnosnoj sjedalici okrenutoj suprotno od smjera vožnje na putničkom sjedalu zaštićenom prednjim zračnim jastukom, ako zračni jastuk nije deaktiviran, čak i u slučajevima kada se zračni jastuk automatski isključuje. Djeca visine od 135 do 150 cm mogu biti pravilno vezana sigurnosnim pojasevima za odrasle, dok djeca niža od 135 cm moraju biti smještena u odgovarajuće sjedalice/postolja, koja su za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu i na način koji je odredio proizvođač sjedalice.

Italija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca težine do 36 kg i niža od 150 cm, ukoliko putuju u vozilu sa italijanskim tablicama moraju biti smještena u dječija sjedišta prilagođena njihovoj visini i težini. Djeca težine do 9 kg moraju biti osiguranja u dječijem sjedištu okrenutom unazad. Ukoliko se radi o vozilima sa stranim tablicama, primjenjuju se propisi zemlje iz koje vozilo dolazi.

Luksemburg

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca starosti do 3 godine moraju biti smještena u odgovarajuća dječija sjedišta (izuzev u autobusu). Djeca starosti od 3 do 17 godina, niža od 1,50 m moraju biti smještena u odgovarajuća sjedišta. Ukoliko je njihova težina iznad 36 kg mogu koristiti pojas ili prilagođeni pojas na zadnjem sjedištu.

Mađarska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca niža od 1,50 m moraju koristiti sigurnosne pojaseve prilagođene njihovom uzrastu. Djeca starosti do 3 godine mogu biti na prednjem sjedištu ukoliko se nalaze na dječijem sjedištu okrenutom unazad i ukoliko je zračni jastuk isključen. Djeca starija od 3 godine i viša od 1,35 m mogu putovati na zadnjem sjedištu uz korištenje pojaseva.

Sjeverna Makedonija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Trenutno nema propisa. Preporuka: djeca starosti do 2 godine mogu putovati na prednjem sjedištu ukoliko su smještena u sjedalicu prilagođenu njihovom uzrastu i ukoliko je to sjedalica okrenuta unazad, zračni jastuk mora biti isključen. Djeca uzrasta do 5 godina moraju biti smještena na zadnjem sjedištu u sjedalici prilagođenoj njihovom uzrastu. Djeca starosti od 5 do 12 godina mogu putovati na zadnjem sjedištu, koristeći pojas u tri tačke vezivanja ili sa podmetačem ukoliko je to neophodno zbog njihove visine.

Nizozemska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca (osobe mlađe od 18 godina) niža od 1,35 m moraju biti smještena u sigurnosni sistem prilađen njihovom uzrastu po standardu ECE 44/03 ili novijem. Ovo se odnosi i na prednja i na zadnja sjedišta. Djeca mlađa od tri godine ne smiju biti prevožena u vozilima bez dječijih sjedišta.

Norveška

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca niža od 135 cm moraju biti smještena u sjedalicu prilagođenu njihovom uzrastu. Ukoliko su smješteni u sjedalici okrenutoj unazad, zračni jastuk mora biti isključen. Preporučuje se smještaj djece do 4 godine starosti u sjedalicu okrenutu unazad ili u sigurnosni sistem za djecu na zadnjem sjedištu. Djeca visine od 135 do 150 cm mogu koristiti pojaseve za odrasle uz upotrebu podmetača. Svi sigurnosni sistemi za djecu moraju zadovoljavati standarde ECE R-44-03 ili 04.

Njemačka

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeci je dozvoljeno sjediti u sjedalici na suvozačkom mjestu. Djeca mlađa od 12 godina i niža od 1,50 m moraju biti smještena u dječija sjedišta ili dječiji sigurnosni sistem. Ukoliko ne postoji odgovarajući sigurnosni sistem/sjedalica,  djeca od 3 godine i starija moraju koristiti pojaseve ili druge odobrene sigurnosne sisteme. Djeca mlađa od tri godine ne smiju biti prevožena u vozilima bez dječijih sjedišta.

Poljska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca mlađa od 12 godina i niža od 1,50 m moraju biti zavezani sigurnosnim sistemom prilagođenom njihovom uzrastu ili smješteni na sigurnosnom sjedištu  odobrenog dizajna. Ukoliko je vozilo opremljeno zračnim jastucima naprijed, zabranjeno je prevoziti dijete na prednjem sjedištu u sjedalici okrenutoj unazad.

Portugal

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeci mlađoj od 12 godina i nižoj od 1,50 m nije dozvoljen prevoz na prednjem sjedištu, osim ako postoji specijalni sigurnosni sistem za djecu koji je pričvršćen i prilagođen njihovom uzrastu, ili ako vozilo ima samo prednja sjedišta. Djeca do 3 godine starosti mogu putovati na prednjem sjedištu u sjedalici okrenutoj unazad, ali zračni jastuk mora biti isključen.

Rumunija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Mora se koristiti odgovarajući sigurnosni sistem. Djeca starosti od 3 do 12 godina moraju koristiti sjedalicu ili podmetač sa pojasevima za odrasle sve dok su niži od 1,50 m.

Slovačka

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca mlađa od 12 godina (i niža od 1,50 m) ne smiju putovati na prednjem sjedištu vozila. Sigurnosni sistem mora biti korišten za djecu težine do 36 kg.

Slovenija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom

Prilikom vožnje u motornom vozilu sa ugrađenim sigurnosnim sistemom, dijete manje od 140 cm ili manje od 36 kg mora biti osigurano sigurnosnim sistemom koji odgovara fizičkim karakteristikama djeteta. Dijete se takođe može transportovati u dječijem sjedištu okrenutom prema nazad sa suvozačeve strane, ali samo ako se vazdušni jastuk može mehanički deaktivirati. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju se prevoziti motornim vozilom koje nije opremljeno sigurnosnim sistemom, a djeca starija od 3 godine i manja od 140 cm smiju se prevoziti samo na zadnjim sjedištima.Dijete mlađe od jedne i pol godine ne smije se prevoziti na traktoru ili radnoj mašini. Novčana kazna za nepropisan prijevoz djece iznosi 200 EUR.

Srbija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca mlađa od tri godine moraju biti smještena u dječije sjedište. Mogu biti na prednjem sjedištu okrenuti unazad - zračni jastuk mora biti isključen. Djeca starosti od 3 do 12 godina ne mogu putovati na prednjem sjedištu vozila.

Španija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca mlađa od 12 godina, niža od 1,35 m, koja putuju na prednjem sjedištu moraju biti vezana posebnim sigurnosnim sistemom. Djeca viša od 1,35 m mogu koristiti pojaseve za odrasle. Djeca niža od 1,35 m koja putuju na zadnjem sjedištu također moraju koristiti sigurnosni sistem, izuzev ako putuju taksi vozilom u urbanom području.

Švedska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Obavezno je da djeca niža od 1,35 m budu smještena na dječije sjedište ili na specijalna sjedišta koja im omogućavaju upotrebu pojaseva za odrasle. Ovo se odnosi i na prednja i na zadnja sjedišta. Vozač mora biti siguran da djeca viša od 1,35 m, ali mlađa od 15 godina, koriste sigurnosni pojas. Djeci nižoj od 1,40 m dozvoljeno je putovati na prednjem sjedištu jedino ukoliko je zračni jastuk isključen.

Švicarska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca mlađa od 12 godina moraju biti smještena na posebna sjedišta u skladu sa ECE R44/03 ili novijim. Djeca viša od 1,50 m moraju koristiti sigurnosni pojas.

Turska

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

Djeca mlađa od 3 godine ne smiju putovati u vozilu koje nije opremljeno sigurnosnim sistemom za djecu. Ukoliko putuju na prednjem sjedištu u sjedalici okrenutoj unazad, zračni jastuk mora biti isključen. Djeca visine do 1,50  i težine do 36 kg moraju biti smještena na zadnjem sjedištu u dječijem sigurnosnom sistemu. Ovo uključuje automobile, putnička vozila do 8 sjedišta, 4x4 vozila i teretna vozila. Djeca viša od 1,50 m mogu koristiti pojas na zadnjem sjedištu, ne smiju putovati na prednjem sjedištu. Djeca koja putuju u putničkom vozilu sa više od 8 sjedišta moraju koristiti pojas ili sigurnosni sistem za djecu. Ovo uključuje školaske autobuse i autobuse. Djeca koja putuju u taksi vozilu bez sjedalice moraju sjediti na zadnjem sjedištu.

Velika Britanija

Obavezno korištenje na svim sjedištima koja su opremljena sigurnosnim pojasom.

 

Djeca mlađa od 3 godine koja putuju na prednjem ili zadnjem sjedištu vozila moraju biti u odobrenim dječijim sjedištima. Djeca starosti od 3 do 12 godina starosti ili niža od 1,35 m koja putuju na prednjem sjedištu moraju biti smještena u odobrenom dječijem sjedištu ili zavezana pojasom. Ukoliko sjede nazad, moraju biti u odobrenom dječijem sjedištu ili ukoliko je moguće biti zavezana pojasom.

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole. Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cjelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto-moto klubova. Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, uklonili s web stranice. U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine, izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.” Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.

Povezane vijesti