Servisne informacije

Nosači za bicikle, kuka za vuču i označavanje tereta na privatnim vozilima i kamperima u Evropi.

Ukoliko nije posebno naznačeno propisi se primjenjuju na sva vozila (lokalna ili registrovana u inostranstvu)

Zemlja Nosači za bicikle Kuka za vuču Označavanje isturenog tereta

 

 

 

 

 

AUSTRIJA

 

 

 

 

 

Pogledati "Označavanje tereta"

 

 

 

Ne postoje posebni zahtjevi za ukanjanjem ili sklapanjem kuke za vuču kada se ne koristi, pod uvjetom da ne zaklanja tablice na vozilu.

- Nije potrebno označavati teret koji prelazi do 1 metar ispred ili iza vozila, ili iza prikolice.

- Teret koji prelazi dužinu od 1 metra mora biti označen tablom u obliku pravougaonika (40x25 cm) bijele boje sa crvenom reflektirajućom ivicom širine 5 cm, koja se postavlja iza tereta, na maksimalnoj udaljenosti 90 cm od tla.


- Noću i u slučaju slabe vidljivosti, osim ovog znaka iza vozila, dodatno prednji dio tereta mora biti označen bijelom lampom i katadiopterom, a crvenom lampom i katadiopterom iza tereta.

 

 

 

 

 

 

BELGIJA

 

 

 

- Registarske oznake vozila moraju biti ili na nosaču bicikla ili na samom biciklu, čak i ako se registarska oznaka vidi.

- Nosači se mogu koristiti isključivo za transport bicikla ili invalidskih kolica.

- Nosači ne mogu prelaziti više od 1 metra iza vozila.

- Ukoliko nosači bickla i/ili bicikl zaklanjuju zadnja svjetla na vozilu, čak i djelimično, dodatni set svjetala mora biti na nosačima i povezan sa automobilom.

 

 

 

 

 

 

Ne postoje posebni zahtjevi za ukanjanjem ili sklapanjem kuke za vuču kada se ne koristi, pod uvjetom da ne zaklanja tablice na vozilu i /ili svjetla.

- Teret koji visi iznad prednjeg dijela vozila ne smije prelaziti dužinu vozila.

-  Nije potrebno označavati teret koji prelazi do 1 metar iza vozila.

- Kompaktan teret može prelaziti iza vozila u dužini od 1 do 3 metra i mora biti označen četvrtastom tablom (pogledati opis ispod). Noću i u uvjetima slabe vidljivosti, tabla mora biti dopunjena sa crvenim svjetlom i najmanje sa dva narandžasta katadioptera (po jedan sa svake strane). I tabla i svjetla moraju biti instalirani na udaljenosti od 40 do 160 cm od tla.

50x50 cm

7,5 cm široke linije (cca)

crvene linije=reflektujuća boja

-Ukoliko se ne poštuju ovi propisi kazna na mjestu prekršaja je 50 EUR.

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

 

Nosači za bicikle, ni sami bicikli ne smiju zaklanjati registarske tablice.

 

 

 

 

Odvojiva kuka za vuču (Euro-kuka) mora se ukloniti kada se ne vuče prikolica. Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je 40 BAM.

- Teret na vozilu ne  smije preći najudaljeniju tačku na prednjoj strani vozila više od jednog metra.

- Teret koji se prevozi na vozilu i priključnom vozilu može preći najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila najviše za jednu šestinu svoje dužine koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor.

- Ako teret na vozilu prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na stražnjoj strani vozila, najisturenija tačka tereta mora biti označena crvenom tkaninom.

- Noću i u uvjetima slabe vidljivosti, teret koji prelazi zadnji  kraj vozila mora biti označen crvenim svjetlom i reflektujućom crvenom materijom.

- Noću i u uvjetima slabe vidljivosti,  teret koji je isturen bočno više od 20 cm mora biti označen bijelom lampom i katadiopterom s prednje strane i crvenom lampom i katadiopterom sa zadnje strane.

 

 

 

DANSKA

 

 

Nosači za bicikle, ni sami bicikli ne smiju zaklanjati zadnja svjetla na vozilu. Ukoliko zaklanjaju, tabla sa svetlima mora biti pričvršćena za nosač tako da se vide zadnja svjetla i registarske oznake vozila.

 

 

Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili sklopiti kada se ne koristi, ukoliko ne zaklanja registarske oznake.

- Teret koji prelazi do 1 metar ispred ili iza vozila, ili do 1 metar iza prikolice ne treba posebno označavati.

- Teret koji prelazi više od 1 metar mora biti označen cilindrom visine 30 cm i promjera 10 cm. Cilindar mora imati najmanje dvije crvene reflektujuće linije. Nekomercijalni teret može biti označen tkaninom u boji ili na neki sličan način. Noću, ili u uvjetima smanjene vidljivosti , teret mora biti dodatno označen sa jednom crvenom lampom iza vozila, u skladu sa zadnjim svjetlima.

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCUSKA

 

 

 

 

 

 

 

Pogledati "Označavanje isturenog tereta"

 

 

 

 

 

 

Ne postoje posebni zahtjevi za ukanjanjem ili sklapanjem kuke za vuču kada se ne koristi, pod uvjetom da ne zaklanja tablice na vozilu i/ili zadnja svjetla i pod uvjetom da nije neispravna.

- Širina tereta ne smije prelaziti 2,55 metara. Teret koji prelazi širinu vozila mora biti označen noću ili u uvjetima slabe vidljivosti, sa bijelom lampom ili katadiopterima sa prednje i crvenom lampom ili katadiopterima sa zadnje strane.

- Istureni teret ne smije prelaziti vozilo sa prednje strane.

- Teret koji prelazi do 1 metar sa zadnje strane vozila ne mora biti označen, ali zadnja svjetla na vozilu moraju biti vidljiva.

-Teret koji je isturen od 1 do 3 metra iza vozila mora biti označen crvenim svjetlom (vidljivim sa udaljenosti od 150 metara) i standardiziranim reflektujućim uređajem pričvršćenim vertikalno na teret na udaljenosti od 40 do 90 cm od tla.

-Primjeri  uređaja koji se koriste u Francuskoj:

                 

Plastični uređaj

(sa svjetlom)

Četverougaona tabla

    

-Ukoliko se ne poštuju ovi propisi moguća je kazna od 135 do 1.500 EUR

 

 

 

 

 

GRČKA

 

 

 

- Nosači za bicikle i bicikli ne smiju prelaziti više od 30% od ukupne dužine vozila. Ukoliko su duži neophodno je prvo obezbijediti dozvolu od vlasti.

-Preporučuje se korištenje četverugaone table (plus svjetla  tokom noći) - pogledati "Označavanje isturenog tereta".

 

 

 

Ne postoje posebni zahtjevi za ukanjanjem ili sklapanjem kuke za vuču kada se ne koristi, pod uvjetom da ne zaklanja tablice na vozilu .

- Teret ne smije prelaziti više od 30% od ukupne dužine vozila. Za svaki teret duži od toga neophodno je obezbijediti dozvolu od vlasti.

- Teret koji sa prednje ili zadnje strane prelazi konture vozila mora biti označen sa četverougaonom tablom dimenzija 50x50 cm (vidi ispod). Noću, ili u uvjetima smanjene vidljivosti, ploča mora biti dopunjena bijelim svjetlom sa prednje strane ili crvenim svjetlom sa zadnje strane. I ploča i svjetlo moraju biti postavljeni na udaljenosti od 40 do 160 cm iznad zemlje.

- Ukoliko se ne poštuju ovi propisi moguća je kazna od 80 EUR.

 

 

 

 

HRVATSKA

 

 

 

Nosači za bicikle, ni sami bicikli ne smiju zaklanjati registarske tablice.

 

 

Odvojiva kuka za vuču (Euro-kuka) mora se ukloniti kada se ne vuče prikolica. Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 5.000 do 15.000 HRK.

- Teret koji prelazi dužinu ili širinu vozila na najudaljenijoj tačci mora biti označen sa reflektivnom tablom dimenzija 50x50 cm, sa narandžastim i bijelim linijama. Noću, tabla mora biti dopunjena sa crvenim svjetlom i crvenim katadiopterom. Ukoliko teret prelazi dužinu vozila sa prednje strane ploča mora biti dopunjena sa bijelim svjetlom i bijelim katadiopterom.

- Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 1.500 do 5.000 HRK.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAĐARSKA

 

 

 

 

 

 

Nosači za bicikle, ni sami bicikli ne smiju zaklanjati zadnja svjetla na vozilu. Ukoliko zaklanjaju, tabla sa svjetlima mora biti pričvršćena za nosač tako da se vide zadnja svjetla i registarske oznake vozila.

 

 

 

 

 

 

Ne postoje posebni zahtjevi za ukanjanjem ili sklapanjem kuke za vuču kada se ne koristi, pod uvjetom da ne zaklanja tablice na vozilu .

- Ukoliko se teret prevozi na krovnim nosačima, ne smije prelaziti dužinu vozila (naprijed ili nazad) više od 40 cm.

- Ukoliko se prevozi na otvorenom stražnjem prostoru, teret ne smije prelaziti više od 2 metra (ili pola dužine prostora za teret).

- Ukoliko se prevozi na prikolici, teret ne smije prelaziti dužinu prikolice.

- Istureni teret mora biti označen sa zastavicom ili četverugaonom tablom dimenzija najmanje 40x40 cm,  crvene ili crveno-bijele boje. Noću, ili u uvjetima smanjene vidljivosti, teret koji prelazi dužinu vozila sa zadnje strane mora biti označen sa crvenim svjetlom i crvenim katadiopterom.

-Teret isturen bočno ne smije prelaziti maksimalnu širinu vozila (2,5 m) i mora biti označen sa prednje strane bijelim svjetlom i bijelim katadiopterom sa obje strane vozila, a sa zadnje strane na isti način samo crvenim svjetlom i crvenim katadiopterom.

- Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 10.000 do 20.000 HUF.

 

 

 

MAKEDONIJA

 

 

 

Nema posebnih propisa.

 

Obavezno je ukloniti kuku za vuču kada se ne vuče prikolica (ne primjenjuje se na vozila registrovana u inostranstvu).

- Uže za vuču obavezno se mora imati u vozilu, uključujući vozila registrovana u inostranstvu.

- Teret koji prelazi do 1 metar ispred i/ili iza vozila ne treba posebno označavati.

- Teret koji prelazi naprijed i/ili nazad više od 1 metar mora biti označen komadom crvenog materijala (putničko vozilo) ili  reflektujućom četverugaonom tablom dimenzija 50x50 cm (prikolica).


- Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 300 do 480 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKA

 

 

 

 

 

 

 

Nema posebnih propisa.

 

 

 

 

 

 

Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili sklopiti kada se ne koristi, ukoliko ne zaklanja registarske oznake.

Istureni teret koji prelazi više od 1 metar sa zadnje strane vozila mora biti označen sa najmanje jednom od sljedećih oznaka, postavljenih ne više od 1,5 m iznad zemlje:

- jarko crvena zastavica, dimenzija najmanje 30x30 cm koja se treba postaviti nesavijena (npr. sa ukrštenim letvicama);

- jednu jarko crvenu tablu, dimenzija 30x30 cm, postavljenu vertikalno;

- jedan jarko crveni cilindar dug najmanje 30 cm i promjera 35 cm postavljen vertikalno.

Ukoliko teret zaklanja zadnja svjetla na vozilu, crvene lampice i crveni katadiopter se moraju postaviti na mjestu svjetala, ne više od 90 cm iznad zemlje.

Teret koji prelazi više od 40 cm sa bočnih strana vozila mora biti označen sa bijelim lampicama sa prednje i crvenim sa zadne strane.

Teret ne smije biti isturen sa prednje strane vozila

Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 20 do 25 EUR.

 

 

 

ITALIJA

 

 

Nosači za bicikle ni sami bicikli ne smiju zaklanjati registarske tablice, ni svjetla s.a zadnje strane vozila.

 

 

 

Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili sklopiti kada se ne koristi, ukoliko ne zaklanja registarske oznake.

- Teret ne smije prelaziti više od 30% od ukupne dužine vozila i to isključivo sa zadnje strane vozila.

- Istureni teret mora biti označen sa reflektujućom četverugaonom tablom dimenzija 50x50 cm:

- Sve ovo primjenjuje se i na vozila koja voze bicikle na zadnjem nosaču.

- Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 84 do 335 EUR.

 

 

 

 

 

PORTUGAL

 

 

 

 

- Ukoliko je moguće bicikli bi se trebali prevoziti na krovnom nosaču.

- Ukoliko se moraju nositi na zadnjem nosaču, ni bicikli ni nosač ne smiju zaklanjati registarske oznake ili zadnja svjetla. Nosači i teret mogu prelaziti do 45 cm sa zadnje strane vozila.

 

 

 

 

 

Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili sklopiti kada se ne koristi, ukoliko ne zaklanja registarske oznake.

- Privatno vozilo može prevoziti kontinuirani teret koji prelazi dužinu vozila do 1 metar. Teret mora biti postavljen tako da je sa prednje strane isturen najviše do 55 cm i nazad najviše do 45 cm. Teret ne smije prelaziti širinu vozila (bočno).

- Privatno vozilo sa prikolicom koje prevozi sportsku opremu može nositi kontinuirani teret koji prelazi dužinu vozila najviše do 1 metar i to isključivo nazad. Teret ne smije prelaziti dužinu vozila više od 30 cm sa obje strane.

- Teret ne smije prelaziti maksimalnu visinu vozila, tj. 4 metra.

- Privatna vozila ne moraju označavati istureni teret.

- Portugalski zakon ne pominje vozila registrovana u inostranstvu, ali vozačima posjetiocima se savjetuje da poštuju ove propise.

 

 

 

ŠPANIJA

 

Nosači za bicikle, ni bicikli, ne smiju zaklanjati zadnja svjetla na vozilu ili registarske tablice.

 

 

Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili sklopiti kada se ne koristi, ukoliko ne zaklanja registarske oznake.

Kontinuirani teret može prelaziti vozilo sa zadnje strane u dužini od 15% od ukupne dužine, ali mora biti označen sa reflektujućom crveno-bijelom tablom dimenzija 50x50 cm.

U slučaju privatnih vozila teret ne smije prelazitti širinu vozila.

 

 

 

 

 

 

 

ŠVEDSKA

 

 

 

 

 

Nosači za bicikle, ni bicikli, ne smiju zaklanjati registarske tablice.

Čini se da ne postoji nikakvo posebno uputstvo šta učiniti ukoliko su registarske tablice zaklonjene (da li treba pomaknuti registarsku tablicu ili postaviti treću tablicu), ali isto tako se čini da policija ne prijavljuje vozače čije su tablice zaklonjene nosačima za bicikl.

 

 

 

 

 

 

 

Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili saviti kada se ne koristi.

Istureni teret na vozilu mora biti označen u sljedećim slučajevima:

- Ukoliko prelazi prednju stranu vozila.

- Ukoliko prelazi više od 1 metar sa zadje strane.

- Ukoliko prelazi više od 20 cm bočno na vozilu sa bilo koje strane.

Noću su potrebne sljedeće oznake:

-naprijed: bijelo svjetlo + reflektujuća ploča

- nazad: crveno svjetlo + reflektujuća ploča.

Ne postoje posebni zahtjevi vezano za oznake tokom dana, sve dok su  jasno vidljive.

- Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je od 500 do 1.500 SEK, zavisno od okolnosti.

 

 

 

 

 

 

 

VELIKA BRITANIJA

 

 

 

 

 

 

Nosači za bicikle, ni bicikli, ne smiju zaklanjati zadnja svjetla. Ukoliko ipak zaklanjaju, lagana ploča mora biti pričvršćena na nosač zajedno sa zadnjim svjetlima i registarskom oznakom vozila.

 

 

 

- Kuka za vuču postavljena na privatnim vozilima registrovanim 01.08.1988. godine i kasnije mora biti u skladu sa Direktivom EC 94/20.

- Ne postoje nikakvi posebni zahtjevi da se kuka mora ukloniti ili saviti kada se ne koristi, pod uvjetom da ne zaklanja registarske tablice i/ili pod uvjetom da ne predstavlja opasnost za ostale učesnike u saobraćaju zbog dužine, oštrih ivica i sl.

- U svim slučajevima kada se prevozi teret  on ne smije zaklanjati zadnja svjetla. Ukoliko zaklanja lagana ploča mora biti pričvršćena na zadnji dio tereta zajedno sa zadnjim svjetlima i registarskom oznakom vozila.

- Ne mora se označavati teret koji prelazi do 2 metra sa prednje strane vozila.

- Ne mora se označavati teret koji prelazi do 1 metar sa zadnje strane vozila. Ukoliko teret sa zadnje strane vozila prelazi od 1 do 2 metra, mora biti jasno označen, najbolje sa reflektujućom opremom.

- Teret koji je isturen bočno (lijevo i/ili desno) u dužini do 30,5 cm ne mora biti označen.

- Ukoliko se ne poštuje ovaj propis kazna je 100 GBP.

Dodatne informacije mogu se pogledati OVDJE.

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole. Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cjelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto-moto klubova. Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, uklonili s web stranice. U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine, izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.” Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.

Povezane vijesti