Asistencija u kući

Kućna asistencija je usluga koju BIHAMK pruža za klijente banaka, osiguranja, leasing kompanija, agencijama za prodaju/iznajmljivanje nekretnina i investitorima u novogradnji... itd.

Prateći trenutna kretanja na tržištu asistencija, ukazala se potreba za proširenje usluga i na kućne asistencije. S obzirom da se radi o novim uslugama na tržištu, navedene usluge kućnih asistencija još uvijek su nepoznanica klijentima na tržištu u BiH.

U okviru usluga kućne asistencije uključene su usluge elektroinstalatera/električara, vodoinstalatera, bravara/ključara, staklara, servisera za centralno grijanje, kao i ostalih servisnih usluga neophodnih za normalno funkcionisanje domaćinstva. Kod svih paketa kućne asistencije uključene su hitne intervencije otklanjanja nedostataka sa ciljem sprečavanja nastanka daljih i većih oštećenja vlastite imovine i/ili imovine trećih lica. Pod hitnim slučajevima smatramo iznenadne i neočekivane događaje koji zahtjevaju neodgodivu pažnju i reakciju kako bi u kući/stanu spriječili daljnje štete, te ga učinili sigurnim i bezbjednim za stanovanje (npr: puknuta vodovodna cijev, blokada i začepljenje cijevi za otpadne vode, nestanak električne energije u čitavoj kući, razbijeni prozori, pokušaj provale, izgubljeni ili ukradeni ključevi itd). Pored hitnih intervencija u prilici smo da Vam ponudimo, rutinske intervencije (kvarovi koje se javljaju u kući i traže rješenje, ali nisu hitni) i inspekcijske intervencije (redovna održavanja sistema u kući na mjesečnom/godišnjem periodu).

Zašto BIHAMK asistencija u kući?

  • Na osnovu dugogodišnjeg iskustva na poslovima asistencija, BIHAMK je jedini u Bosni i Hercegovini sistemski organizovao mrežu kućnih asistencija na jednostavan, efektivan i efikasan način, što nam daje prednost u brzini odziva na intervencije;
  • Najveći broj usluga kućnih asistencija na jednom mjestu;
  • Pozivni centar dostupan 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini;
  • Sve asistencije uključuju hitne intervencije električara, vodoinstalatera, bravara, servisera za centralno grijanje;
  • Dostupnost usluge na teritoriji cijele BiH;
  • Najefikasnije organizovana mreža kućnih asistencija;
  • Profesionalan tim servisera iz svih oblasti.