Radar

„RADAR“ NUDI RIJEŠENJA ZA SIGURNIJE CESTE  

Prva Konferencija o procjeni rizika na cestama zemalja dunavske regije, održana je 24. oktobra/listopada 2018. godine u Dubrovniku (Hrvatska), u organizaciji transnacionalnog projekata RADAR- Procjene rizika na cestama dunavske regije, u saradnji sa Strategijom Evropske unije za dunavsku regiju (EUSDR). Konferencija je održana u sklopu Evropske konferencije o cestama (ERC).

Konferenciji su prisustovali projektni partneri iz devet zemalja dunavske regije, kao i pridruženi strateški partneri vezani za projekat.

Prva Konferencija o procjeni rizika na cestama zemalja dunavske regije je, između ostalog, imala za cilj da ponudi rješenja vlastima i odgovornim institucijama zemalja dunavske regije u prepoznavanju prepreka u saobraćaju/prometu, smanjenju rizika na cestama, te razvijanja strategije za podizanje svijesti o važnosti pravilne cestovne infrastrukture u regiji.

Glavne teme konferencije bile su:

- Smjernice za planiranje budućih investicija vezanih za sigurne ceste.
- Koje mjere se mogu poduzeti kako bi ranjivi korisnici bili sigurniji u saobraćaju?
- Kako uvrstiti cestovnu sigurnost u moderne inteligentne transportne sisteme?
- Kako proaktivni pristup ocjenjivanja cesta sa brojem zvjezdica u blizini škola može napraviti razliku?
- Kako napraviti transnacionalnu strategiju vezanu za pravilnu cestovnu infrastrukturu?

Prva Konferencija o procjeni rizika na cestama zemalja dunavske regije se također osvrnula na činjenicu da su prethodni projekti pokazali da je oko 60-70% međugradskih cesta u zemljama dunavske regije klasificirano kao „cesta sa visokim ili veoma visokim rizikom“. Projekat RADAR skreće pažnju na ove porazne činjenice vezane za sigurnost na cestama u zemljama dunavske regije u kojima je broj žrtava viši od prosjeka EU, dok sigurnost cestovne infrastrukture varira od zemlje do zemlje.

John Dawson, direktor EIRA, EuroRAP-a je u svom govoru naglasio i upozorio na neke statističke podatke:
„Ukoliko pogledamo posljednu deceniju, možemo reći da se sigurnost na putevima poboljšava možda za nekoliko procenata godišnje. To znači da je oko pola miliona ljudi u Evropi poginulo, dok je oko dva i po miliona ljudi pretrpjelo povredu u saobraćajnoj nesreći. To je problem koji se ne može reducirati sa samo dva procenta godišnje. Moramo ga tretirati kao veliki javni zdravstveni problem. Ne bismo prihvatili da pola miliona ljudi strada na bilo koji drugi način.“

Na konferenciji je naglašeno da će projekat RADAR služiti i za uspostavljanje otvorenih komunikacijskih kanala za poboljšanje sigurnosti na putevima u EU.

Projekat RADAR će također podsticati vlasti i odgovorne institucije u zemljama dunavske regije na korištenje provjerenih metodologija za identifikaciju najefikasnijih mjera za poboljšanje cestovne infrastrukture koje mogu spasiti živote.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda