Aktuelno

BIHAMK je u saradnji sa kompanijom SLT d.o.o. kao ovlaštenim zastupnikom Mitshubishija u BiH, 5. i 6. aprila/travnja 2018. godine organizovao edukaciju na temu „Električna i hibridna vozila“. 

Edukacija je održana u BIHAMK-ovom tehničkom centru. Tokom praktičnog dijela edukacije obezbjeđena su dva vozila i to:

- Mitshubishi Outlander PHEV (plug in hibrid)
- Mitshubishi MiEV (električno vozilo)

Pored uposlenika BIHAMK-a, edukaciji su prisustvovali i predstavnici JP Autoceste FBiH d.o.o. kojima je ova tema važna iz aspekta sigurnosti na autocestama. U toku ove edukacije pojašnjene su osnove hitne sigurnosne procedure i način intervenisanja na vozilima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi.


Učesnici su informisani o principima rada električnih i hibridnih vozila te su im pojašnjene osnovne podjele hibridnih vozila (serijski hibridi, paralelni hibridi i plug in hibridi). Pokazane su sve vitalne komponente na vozilima kao što su generator, motor SUS, inverter AC/DC, inverter DC/DC, elektromotor, visokonaponska baterija i tzv ''mala'' baterija od 12V.

Mitshubishi MiEV je potpuno električno vozilo i ima realni radijus kretanja od oko 100 km sa jednim punjenjem. U odnosu na dosadašnje, Mitshubishi je unaprijedio tehnologiju baterija na način da prilikom otkazivanja jednog od modula baterije nije više potrebno mijenjati potpuno bateriju, već samo određeni modul.

Skrenuta je pažnja da bilo kakav rad sa ovakvim vozilima zahtijeva ličnu zaštitu od visokog napona, gdje su osnovni elementi rukavice i obuća.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota