Sport

PRELIMINARNI ZBIRNI REZULTATI ZA 2021.G.

Datum/mjesto/disciplina takmičenja/natjecanja Organizator Bodovanje Materijal takmičenja/natjecanja
April/travanj
       
 
 
 
Maj/svibanj
09.05.2021. Bugojno (A07) AK „MLADOST“ Novi Travnik Šampionat i KUP BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
15./16.05.2021. Mostar (A10) AK „HERCEGOVINA“ Mostar Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
22./23.05.2021. Bijeljina (A04) AMKK „ŽIG TIM“ Bijeljina Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati

29.05.2021. Banja Luka (A09)

 OTKAZANO

AKK “PROFESIONAL” Banja Luka Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
29./30.05.2021. Mostar (A10) Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Juni/lipanj
05./06.06.2021. Skradin (Hrvatska) (A02) HAKS Sampionat BIH, PHR Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
12./13.06.2021. Živinice (A10) AMK „BAD BOYS“ Živinice Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
19./20.06.2021. Zalužani (A01)  

SAKS RS 

AMKK "Borac" Banja Luka

Šampionat BIH, PHR, ŠSRB Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
26./27.06.2021. Osijek (Hrvatska)  (A10) HAKS Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Juli/srpanj
04.07.2021. Ilijaš (A07) AMK „ILIJAŠ“ Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
03./04.07.2021. Lopare (A02) AMKK „OPTIMA MOTORSPORT“ Bijeljina Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati

18.07.2021. Srebrenica (A09)  

ODGOĐENO

Auto „4 x 4“ Klub Istočno Sarajevo Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
24./25.07.2021. Vlasenica (A02) AMD „VLASENICA“ Vlasenica Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
31.07.2021. Istočno Sarajevo (A09) AKK „MAGNUM“ Istočno Sarajevo Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Avgust/kolovoz
31.07./01.08.2021. Varaždin (A10) HAKS Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
31.07./01.08.2021. Tuzla (A02) AMKK „OPTIMA MOTORSPORT“ H.M. MOTORSPORT Tuzla Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
08.08.2021. Bijeljina (A09) AMKK “OPTIMA MOTORSPORT” Bijeljina Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
14./15.08.2021. Cazin (A02) AMK “EXTRA SPORT” Cazin CEZ, Šapmionat BIH, PHR Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
28./29.08.2021. Mostar (A10) AK „HERCEGOVINA“ Mostar Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Septembar/rujan
04./05.09.2021. Novi Sad (Srbija) (A01) SAKSS Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
05.09.2021.  Jajce (A07) AK „JAJCE“ Jajce Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
11./12.09.2021. Bijeljina (A04) AMKK „ŽIG TIM“ Bijeljina Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
11./12.09.2021. Osijek (Hrvatska) (A10)   HAKS Sub - Šampionat BIH Ned – Regionalni KUP Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
18./19.09.2021. Beograd (Srbija) (A01) SAKSS Šampionat BIH, SSRB Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
26.09.2021. Tuzla (A07) „TUZAMK“ Tuzla Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Oktobar/listopad
02./03.10.2021. Slatina – Banja Luka (A02) AKK “PROFESIONAL” Banja Luka Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
09./10.10.2021. Bijeljina (A04) AMKK „ŽIG TIM“ Bijeljina Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
16.10.2021. Banja Luka (A09) AKK „GARAŽA 78“ Banja Luka Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
Skica staze/poligona
Rezultati
Novembar/studeni
 13./14. 11.2021. Bijeljina (A04)  AMKK "ŽIG TIM" Bijeljina  Šampionat BIH  Prijavni list
 Posebni pravilnik
 Rezultati
 
 27./28.11.2021. Bijeljina (A04)  AMKK "ŽIG TIM" Bijeljina  Šampionat BIH Prijavni list
Posebni pravilnik
 Rezultati
 

Napomena:

Kalendar je sačinjen na osnovu prijava organizatora koje su pristigle do 20. aprila/travnja 2021. godine. Tok odvijanja takmičenja zavisiće, prvenstveno od epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom Covid 19 i podložan je promjenama u zavisnosti od epidemiološke situacije u datom trenutku.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Petak
  • Subota
  • Nedjelja
loading ...