Uslovi korištenja

Ovim upustvom bliže se uređuju pravila korištenja članskih prava te utvrđuju međusobne obaveze između BIHAMK-a i članova kao korisnika članskih povlastica.

Za sve što nije uređeno ovim upustvom BIHAMK zadržava pravo tumačenja i regulisanja u skladu sa pozitivnom praksom u realizaciji članskih prava.

I Učlanjenje

 1. Član BIHAMK-a može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriju Bosne i Hercegovine.
 2.  Članstvo u BIHAMK-u ostvaruje se potpisom pristupnice i uplatom godišnje članarine ili kupovinom aktivacijskog paketa te ispravnom aktivacijom istog.
 3. U pristupnicu se unosi sljedeće: podaci o članu (fizička ili pravna osoba koja je nositelj članstva i plaća članarinu) i/ili o korisniku članskih prava (u slučaju pravnog lica/pravne osobe podaci o vozilima); izjava člana da je upoznat sa Opštim odredbama/Općim uvjetima i opisom pogodnosti izabranog modela članstva (koje je primio ili pročitao na internetskoj stranici BIHAMK-a www.bihamk.ba ili na lokaciji učlanjenja).
 4. Potpisom pristupnice, član (fizička osoba) daje izričitu dozvolu BIHAMK-u da može isključivo za potrebe BIHAMK-ove evidencije te u svrhu ostvarivanja članskih pogodno­sti koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt podatke (br. telefona / e-mail).
 5. Članstvo u BIHAMK-u ostvaruje se potpisom pristupnice i uplatom godišnje članarine ili kupovinom aktivacijskog paketa te ispravnom aktivacijom istog.
 6. Član je saglasan/suglasan da njegovi razgovori s BIHAMK-om mogu biti snimljeni, i to isključivo u svrhu internog praćenja BIHAMK-ove komunikacije s članovima, s ciljem poboljšanja kvalitete BIHAMK-ovih usluga. Član će o snimanju razgovora biti obaviješten u najavnoj poruci pri pozivanju BIHAMK-a.

II Obavezna promjena podataka navedenih u pristupnici

 1. O svakoj promjeni ličnih/osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u pristupnici ili prilikom aktiviranja članstva, član je obavezan u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Službu za članstvo BIHAMK-a. Službu za članstvo/korisnike član može obavijestiti telefonom, e-mailom, faxom, pismom ili drugim oblikom komunikacije kojim se može utvrditi identitet člana.
 2. Ako u navedenom roku član ne obavijesti BIHAMK o promjeni ličnih/osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene BIHAMK-ove obavijesti (obavijesti o isteku članstva i slično) ili se pojave teškoće u realizaciji članskih prava, smatrat će se da su legitimni/vjerodostojni oni podaci koji se nalaze u bazi članova, te da je BIHAMK izvršio svoje obaveze.

III Početak i završetak članstva

 1. Članstvo počinje u 00:00 sati u danu nakon uplate godišnje članarine ili aktivacije članskog paketa. BIHAMK nema obavezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realizaciju/realiziranje članskih pogodnosti prije tog trenutka.
 2. Članske pogodnosti koje se odnose na prijevoz i izvlačenje vozila mogu se iskoristiti 48 sati od trenutka unosa članskih podataka u bazu podataka.
 3. Članska godina traje 12 mjeseci od dana učlanjivanja.
 4. BIHAMK je obavezan, u roku od 15 radnih dana od evidencije/po evidentiranju uplate godišnje članarine, dostaviti članu člansku karticu s oznakom datuma isteka članske godine, kao i ostale materijale. Član se u međuvremenu predstavlja i koristi članskom pristupnicom ili aktivacijskim paketom pomoću koje ostvaruje sva svoja članska prava.
 5. Godišnja članarina plaća se unaprijed. Sljedeća godišnja članarina plaća se po isteku tekuće, a prije početka sljedeće članske godine. Nakon isteka članske godine, BIHAMK nema obavezu realiziranja zahtijevanih članskih prava ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sljedeću člansku godinu.
 6. BIHAMK zadržava pravo čuvanja članskih podataka 3 godine od isteka posljednje važeće članarine te se obavezuje da će iste podatke koristiti isključivo u svrhu informisanja/informiranja o svojim aktivnostima i da ih neće proslijeđivati trećoj strani.
 7. Prije isteka članske godine član može otkazati članstvo isključivo pismenim putem, a otkaz vrijedi od datuma prispjeća/zaprimanja u BIHAMK. U slučaju otkaza članstva, BIHAMK nema obavezu povratka u cjelini ili dijela članarine.
 8. Prestankom članstva završava i obaveza BIHAMK-a da realizuje/realizira članske pogodnosti.

IV Članarina

1. Godišnja članarina za članski paket „START“ iznosi 31,00 KM.


2. Godišnja članarina za članski paket „CLASSIC“ iznosi 39,80 KM.


3. Godišnja članarina za članski paket „PLUS“ iznosi 81,90 KM.


4. Godišnja članarina za članski paket „BUSINESS BH“ iznosi 40,95 KM.


5. Godišnja članarina za članski paket „BUSINESS EVROPA“ iznosi 93,60 KM.


6. Pravo na popust na iznos godišnje članarine pod rednim brojevima „4“ i „5“ se ostvaruje u zavisnosti od broja vozila.


7. Pravo na popust na iznos godišnje članarine pod rednim brojevima „1“; „2“ i „3“ mogu ostvariti penzioneri / umirovljenici, te invalidna lica sa oštećenjem od najmanje 50%, kao i novi vozači, uz dokazivanje statusa (ček od penzije / rješenje/ vozačka dozvola).


8. Svi novi vozači (NV) – osobe mlađe od 30 godina koje su unazad godinu dana položili vozački ispit – stiču pravo na učlanjenje u BIHAMK po sniženoj cijeni za svaku vrstu članstva. Dokaz pripadanju navedenoj kategoriji je lična/osobna karta i vozačka dozvola. Ovo pravo se može iskoristiti isključivo u matičnim AMK/povezanim preduzećima /ovlaštenim saradnicima.

V Članski paketi

VI Realizacija/realiziranje članskih prava i pogodnosti

1. Član BIHAMK-a ostvaruje članska prava vezana za vozilo isključivo ako u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravlja vozilom.

2. Članske povlastice vezane za pomoć na cesti, prijevoz havarisanog/oštećenog ili vozila u kvaru realizuju/realiziraju se isključivo pozivom na broj Dispečerskog centra BIHAMK-a ( 1282 / 033 12 82 / 033 282 100).

3. Prilikom poziva, član je obavezan predstaviti se sljedećim podacima: članski broj, ime i prezime, datum rođenja, marka vozila u kvaru, registarska/registracijska oznaka vozila, što precizniji opis lokacije na kojoj se vozilo nalazi, te drugi podaci koje operater Call centra zatraži, uključujući i opis kvara.

4. Pozivni centar BIHAMK-a će, nakon provjere podataka, organizovati pomoć na najbolji i najefikasniji/najučinkovitiji način, obavijestivši pritom člana kada će usluga biti pružena. BIHAMK se obavezuje da će intervencijsko vozilo u najkraćem mogućem roku od primanja poziva biti na mjestu kvara, u zavisnosti od objektivnih okolnosti na terenu.

5. Pozivni centar može na temelju indikacija o vrsti kvara, odnosno iz informacija dobivenih od člana, odlučiti treba li pokušati na licu mjesta otkloniti kvar ili je potrebno odmah organizovati/organizirati uslugu prijevoza vozila u kvaru.

6. Pomoć će se pružati na cesti i na adresi prebivališta člana. Intervencija na licu mjesta ograničena je na otklanjanje jednostavnijih kvarova. U slučaju složenijeg kvara samo će se utvrditi vrsta kvara i BIHAMK neće pristupiti popravku.

7. Pogodnosti „Prijevoz vozila u kvaru“, „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće ili krađe“ te „Pomoć na cesti“ mogu se međusobno kombinovati/kombinirati.

8. Tehnička pomoć na cesti predstavlja dolazak patrolnog vozila, utvrđivanje kvara i popravak u okviru mogućnosti. U nju nije uključena dostava rezervnih dijelova i goriva, kao ni prodaja istih.

9. Troškove za dijelove koji su pri popravku eventualno ugrađeni u vozilo član podmiruje/snosi u punom iznosu i ti se troškovi ne ubrajaju u članske pogodnosti.

10. U slučaju potrebe za otključavanjem vozila, kod članskih paketa „Start“ i „Classic“ moguće je ostvariti umanjenje cijene navedene usluge, dok je ista za vlasnike članskog paketa „Plus“ besplatna.

11. Prijevoz vozila havarisanog/oštećenog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi/nesreći predstavlja dolazak vučne službe, utovar havarisanog/oštećenog vozila, te prijevoz do mjesta istovara na adresi stanovanja datoj pri učlanjenju, a sve u skladu sa pravima članskog paketa koju član posjeduje. Ova povlastica se ne može iskoristiti u sljedećim slučajevima:

- Ako je vozač izazvao nezgodu pod utjecajem alkohola ili bilo koje vrste opijata,

- Ako je vozač neovlašteno napustio mjesto nezgode u kojoj je učestvovao,

- Ako ne postoji policijski zapisnik o navedenoj saobraćajnoj nezgodi/nesreći,

- Ako poziv za pomoć na cesti nije upućen Dispečerskom centru BIHAMK-a.

- Ostvarivanje ovoga članskog prava moguće je u roku od najviše 5 (pet) radnih dana od dana kada se desila saobraćajna/prometna nezgoda/nesreća, a u slučaju da je došlo do težih tjelesnih povreda, moguće je da drugo lice/osoba ostvari navedeno člansko pravo ukoliko je u bliskom srodstvu sa članom, uz obaveznu odluku ovlaštene osobe BIHAMK-a.

- Ako je članu potrebna ljekarska/liječnička pomoć, pa je napustio mjesto saobraćajne/prometne nezgode/nesreće, uslugu može zatražiti druga osoba iz vozila, poštujući proceduru prijave. BIHAMK zadržava pravo provjere pružene ljekarske pomoći, a u slučaju zloupotrebe član snosi troškove prijevoza.

- U slučaju da je došlo do otuđivanja vozila (krađe), moguće je ostvariti ovo člansko pravo i to isključivo u slučaju ako je vlasnik vozila član BIHAMK-a.

- Ako je vozilo bilo ukradeno tokom članske godine, a krađa prijavljena policiji koja je zatim pronašla vozilo u istoj članskoj godini, član ima pravo na organizovani/organizirani povratak vozila od mjesta pronalaska vozila do prebivališta člana, na udaljenosti do 500 kilometara.

- Član je obavezan da uposleniku BIHAMK-a / ugovornog partnera koji dođe na mjesto utovara pokaže svu traženu dokumentaciju za koju BIHAMK procijeni da je potrebna u datom slučaju. BIHAMK zadržava pravo da u slučaju procjene dežurnog dispečera ne izvrši traženu uslugu.

12. Prijevoz vozila u kvaru predstavlja dolazak vučne službe i prijevoz vozila od mjesta utovara do mjesta istovara, zavisno/ovisno od ograničenja datih u okviru članskog paketa koji posjeduje član.

Udaljenost prijevoza vozila se računa od mjesta utovara do mjesta istovara. Uslugu prijevoza vozila nije moguće kombinovati/kombinirati, ili spajati više usluga u jednu ni u kojem slučaju. Ako je udaljenost veća nego što članska prava obezbjeđuju/osiguravaju, razliku u cijeni snosi član. BIHAMK zadržava pravo da u slučaju procjene dežurnog dispečera ne izvrši traženu uslugu.

Troškovi cestarine, mostarine, tunelarine, trajekta, čuvanja vozila i sl. ne spadaju u članske pogodnosti, te ih član snosi samostalno.

Izuzetak od ovoga, u slučaju potrebe poštivanja lokalnih propisa i procjene BIHAMK-a cestarina, mostarina, tunelarina, troškovi trajekta i čuvanja vozila mogu biti uključeni u članske pogodnosti. BIHAMK zadržava pravo procjene u zavisnosti od situacije na terenu.


Ako do kvara vozila dođe na području BiH, u mjestu gdje postoji više radionica ili servisa, član ima pravo odabira gdje će vozilo biti prevezeno, uz ograničenje besplatnog prijevoza u zavisnosti/ovisnosti od članskog paketa i dotadašnje iskorištenosti članskog prava prijevoza vozila u kvaru.

Ako do kvara vozila dođe na području navedenih inostranih/inozemnih država u mjestu gdje postoji više radionica ili servisa, član nema pravo odabira kamo će vozilo biti prevezeno, te se vozilo prevozi do najbližeg servisa, u zavisnosti/ovisnosti od dotadašnje iskorištenosti članskog prava prijevoza vozila u kvaru za članske pakete „BIHAMK PLUS“ ili „BUSINESS EVROPA“.

13. Pomoćne usluge predstavljaju članska prava koja se odnose na obezbjeđivanje smještaja ili nastavka putovanja ili povratka, a sve u granicama odabrane vrste članstva.

Ove usluge je moguće ostvariti isključivo ako se prvo desila potreba za uslugama pomoći na cesti i ako su iste realizirane preko Dispečerskog centra.

Ove usluge je moguće ostvariti ako se desio teži kvar ili saobraćajna nesreća na udaljenosti od 100  ili više kilometara od adrese stanovanja člana date pri učlanjenju.

Pogodnosti „Zamjensko vozilo“, „Smještaj“ i „Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja“ ne mogu se međusobno kombinovati/kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Ako BIHAMK nije u mogućnosti obezbjedit/osigurati pomoćne usluge preko svojih partnera, član može samostalno organizovati/organizirati željenu uslugu, a da naknadno dobije povrat novca isključivo ako je takve upute dobio preko Dispečerskog centra.

Kao valjani dokumenti za povrat novca smatraju se isključivo fiskalni računi ili računi iz automatske kase na kojima je jasno naznačen datum, ime korisnika (člana BIHAMK-a), kao i iznos te vrsta usluge za koju je plaćen.

14.  Zamjensko vozilo za „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

- Ova se pogodnost može ostvariti jednom u toku/trajanju članske godine, ako je prethodno zatražena usluga prijevoza vozila ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće.

- Ako se 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana dogodila saobraćajna nezgoda, odnosno kvar koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu zamjenskog vozila za vrijeme popravka vozila u radionici ili servisu, najduže do 2 dana ili do isteka novčanog iznosa uz maksimalni iznos od 250,00 KM za CLASSIC paket ili do 500,00 KM za ukupni najam vozila za PLUS ili BUSINESS EVROPA paket.

- Član sam snosi troškove najma koji su veći od navedenog maksimalnog iznosa, trošak goriva, dodatnog osiguranja i cestarina, tunelarina i sl. Kod korištenja zamjenskog vozila, važe opšti uslovi/opći uvjeti Rent-a-Car kompanije od koje je vozilo unajmljeno.

- U slučaju da nije moguće organizovati uslugu Zamjenskog vozila usljed objektivnih uslova/uvjeta, član može samostalno organizovati/organizirati istu te potom tražiti povrat sredstava od BIHAMK-a isključivo u dogovoru sa Call centrom BIHAMK-a.

15. Smještaj za „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

- Ova se pogodnost može ostvariti jednom u toku članske godine, ako je prethodno zatražena usluga prijevoza vozila ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće.

- Ako se 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana dogodio kvar na vozilu koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu smještaja u hotelu, do najdulje 3 dana i do maksimalnog iznosa od 500,00 KM za ukupnu uslugu. Smještaj se organizuje za sve putnike u vozilu.


- Ako su ukupni troškovi smještaja veći od navedenih, Član snosi cjelokupne troškove smještaja, a BIHAMK će mu po predočenju računa refundirati do 250,00 KM za CLASSIC paket, a do 500,00 KM za PLUS ili BUSINESS EVROPA paket.


- Troškove prijevoza putnika do hotela ne pokriva BIHAMK ni po kojoj osnovi.


16. Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja za „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

-  Ova pogodnost može se ostvariti jednom u toku članske godine, ako je prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti ili Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.

- Ako se kvar vozila ili saobraćajna nezgoda desio 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana, i ako bi popravak vozila trajao više od dva dana, član ima pravo na karte za voz ili autobus za nastavak putovanja ili za povratak u mjesto prebivališta, a ukupna vrijednost karata za sve putnike u vozilu može iznositi najviše 250,00 KM za CLASSIC paket, a do 500,00 KM, uključujući PDV za PLUS ili BUSINESS EVROPA paket.

VII Putničko-zdravstveno osiguranje

U uslugu putničkog osiguranja spada osiguranje članova BIHAMK-a vlasnika CLASSIC i PLUS članskih paketa od posljedica nesretnog slučaja s uključenjem slučaja smrti neovisno o uzroku, trajnog invaliditeta, te uključenim troškovima za slučaj trajnog gubitka prtljage za vrijeme putovanja.


Pregled usluga po vrsti članstva i osiguranim sumama:

CLASSIC i PLUS PAKET OSIGURANE SUME
za slučaj potrebne nužne medicinske pomoći u inozemstvu, BIHAMK će članu nadoknaditi troškove u iznosu do godišnjeg limita od: 1.000,00 KM
za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 5.000,00 KM
za slučaj trajnog invaliditeta uslijed nesretnog slučaja (nezgode) 10.000,00 KM
za slučaj smrti u inozemstvu neovisno o uzroku 500,00 KM
DODATNA USLUGA, SAMO ZA PLUS ČLANOVE 500,00 KM
za slučaj trajnog gubitka prtljage za vrijeme putovanja avionom, BIHAMK će članu mimo naknade kompanije za trajno izgubljeni prtljag, nadoknaditi iznos

Teritorijalno pokriće za CLASSIC paket: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Albanija; za PLUS paket: osiguranje vrijedi na području kontinentalne Evrope.


• Osiguravajuće pokriće za refundaciju troškova medicinske pomoći član može iskoristiti jednom u toku godine na putovanju sa maksimalnim trajanjem do 15 dana.


• Troškovi će biti refundirani po povratku u zemlju. Kao valjani dokumenti za refundiranje novca smatraju se isključivo originalni računi na kojima je jasno naznačen datum, ime korisnika (člana BIHAMK-a), kao i iznos, te vrsta usluge za koju je plaćen, uz odgovarajuće nalaze ljekara/medicinske ustanove.


U slučaju nastanka potrebe za uslugama u okviru putničkog osiguranja, potrebno je da član samostalno pokrije nastale troškove te da se sa originalnim računima i dostupnom medicinskom dokumentacijom prvom prilikom u roku od mjesec dana obrati putem elektronske pošte clanstvo@bihamk.ba ili direktno na adresu BIHAMK-a (Skenderija 23, 71 000 Sarajevo) sa zahtjevom za povrat nastalih troškova.

BIHAMK se obavezuje da će ovakve zahtjeve obraditi u najkraćem mogućem roku zajedno sa ugovornim pružaocem osiguravateljskih usluga.


NAPOMENA: Za ovu člansku pogodnost vrijede i dodatni Opći uvjeti ugovornog pružaoca osiguravateljskih usluga koji se mogu dobiti na upit.

VIII Podaci o članu

BIHAMK će prikupljati, obrađivati i čuvati lične/osobne i identifikacijske podatke o svojim članovima u skladu sa zakonom i ovim uslovima/uvjetima korištenja.

BIHAMK će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, u svrhu ostvarivanja članskih prava, te komunikaciju sa članovima kao i eventualno njihovo prosljeđivanje ugovornim partnerima koji ostvaruju članske pogodnosti utvrđene Opštim/Općim uslovima/uvjetima, kao i ugovornim partnerima koji omogućuju sudjelovanje člana u nagradnim programima i programima pogodnosti koje za člana omogućuje BIHAMK.


Uz potpisanu člansku pristupnicu člana koja se smatra pristankom na ove Opšte uslove/Opće uvjete, BIHAMK ima pravo obavještavati člana raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima, uslugama i aktuelnim/aktualnim ponudama, te neposredno promovisati/promovirati i nuditi individualno oblikovane promotivne obavijesti, kao i savjetovati člana o vrstama članstva i članskih pogodnosti. Navedeni pristanak podrazumijeva i ovlaštenje BIHAMK-u da koristi i obrađuje lične/osobne podatke člana (poput imena, prezimena, datuma rođenja, adrese, e-mail adrese, telefona i dr.), kao i podatke o korištenju članskih prava.


Član u svako doba, uz identifikaciju, besplatnim pozivom ili slanjem obavijesti u pisanom ili elektronskom obliku, putem korisničkih internetskih stranica BIHAMK-a, ili na druge načine, može u cijelosti ili djelimično opozvati pristanak iz prethodnog članka. Član je saglasan/suglasan da pristanak, ako nije opozvan, vrijedi do prestanka članstva u BIHAMK-u.
BIHAMK ima pravo obavještavati člana (pisanim putem, elektronskom poštom, internetskim stranicama BIHAMK-a, kao i drugim odgovarajućim načinima) o obradi podataka i zaštiti privatnosti.

IX Family član

 1. Član (fizičko lice/osoba) ima pravo učlaniti dva (2) člana svoje porodice / obitelji. Član i Family članovi zajednički koriste članske pogodnosti Člana. Članska godina Family člana završava istog datuma kao i članska godina člana, neovisno o datumu uplate godišnje članarine Family člana.
 2. Family članovi imaju one članske povlastice koje su u trenutku potrebe na raspolaganju i to isključivo za onaj članski paket koji posjeduje osnovni nosilac članskog prava, izuzev povlastice koja proističe iz prava na putničko osiguranje.
 3. BIHAMK  se obavezuje Family članu izdati karticu / iskaznicu s naznakom članskog paketa.
 4. Godišnja članarina za pojedinačnog Family člana iznosi 9,95 KM.
 5. Na iznos godišnje članarine Family člana ne odobravaju se popusti.

X Definicije pojmova

 1. Pod pojmom Vozilo podrazumijeva se motorno vozilo za prijevoz osoba, visine do 2,5 metara, širine do 2,55 metara, dužine do 5 metara uključujući priključno vozilo, najveće dopuštene mase do 3.500 kilograma, koje može vući prikolicu najveće dopuštene mase 3.500 kg i koje, osim sjedišta za vozača, ima najviše 8 sjedišta.
 2. Pod pojmom Pomoć na cesti podrazumijeva se usluga popravka ili utvrđivanja kvara na vozilu na putu/cesti, te ako kvar nije moguće popraviti, prijevoz vozila u okviru članskih pogodnosti odabranog paketa.
 3. Pod pojmom Pomoćne usluge podrazumijevaju se usluge smještaja ili nastavka putovanja od mjesta nastanka kvara na vozilu, odnosno saobraćajne/prometne nezgode/nesreće, ako je lokacija kvara ili nezgode/nesreće 100 ili više kilometara udaljena od adrese prebivališta člana.

XI Podnošenje prigovora

 1. Prigovor na kvalitetu izvršene usluge član može podnijeti u pisanom obliku, što uključuje i elektronsku poštu (dalje u tekstu: Prigovor). Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.
 2. Prigovor se podnosi BIHAMK-ovoj Službi za članstvo najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge na koju se odnosi prigovor.
 3. BIHAMK-ova Služba za članstvo provodi proces ispitivanja opravdanosti prigovora, te je u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema prigovora, obavezna članu dostaviti pisani odgovor o opravdanosti prigovora.
 4. Ako član nije zadovoljan odgovorom Službe za članstvo, ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema odgovora uputiti u pisanom obliku prigovor Generalnom sekretaru BIHAMK-a.

XII Rješavanje sporova

 1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Opštih uslova/Općih uvjeta, BIHAMK i član nastojat će riješiti mirnim putem.
 2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan je sud u Sarajevu.

XIII Završne odredbe

 1. Ovo Uputstvo za korištenje stupa na snagu odmah.
 2. Ovo Uputstvo za korištenje primjenjuje se na sve članske pakete koje BIHAMK pruža u trenutku stupanja na snagu ovog Uputstva za korištenje, i sve nove članske pakete koje će BIHAMK u budućnosti pružati.
 3. Ovo Uputstvo za korištenje primjenjuje se od dana stupanja na snagu i vrijedi za sve članove BIHAMK-a.
 4. Osoba ovlaštena da u ime BIHAMK-a  daje tumačenje ove odluke je Generalni sekretar BIHAMK-a. Generalni sekretar može ovlaštenje tumačenja uslova definisanih ovom odlukom prenijeti na rukovodioca Sektora za članstvo BIHAMK-a posebnom odlukom.

Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

 • Petak
 • Subota
 • Nedjelja