Uslovi korištenja

Ovim Uslovima i pravilima uređuje se način ostvarivanja članskih prava i pogodnosti i utvrđuju međusobne obaveze između BIHAMK-a i članova, kao korisnika članskih prava.

Za sve što nije uređeno ovim uputstvom BIHAMK zadržava pravo tumačenja i regulisanja u skladu sa pozitivnim propisima BIHAMK-a i najboljom praksom u realizaciji članskih prava.

I Učlanjenje

Član BIHAMK-a može biti fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Članstvo u BIHAMK-u ostvaruje se potpisom pristupnice i uplatom godišnje članarine ili kupovinom aktivacijskog paketa, te ispravnom aktivacijom istog ili kupovinom članstva putem www.bihamk.ba

U pristupnicu se unosi sljedeće: 

Potpisom pristupnice, član (fizička osoba) daje izričitu dozvolu BIHAMK-u da može, isključivo za potrebe BIHAMK-ove evidencije, te u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti, koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt podatke (br. telefona/ e-mail).

Članstvo u BIHAMK-u ostvaruje se potpisom pristupnice/kupovinom članstva i uplatom godišnje članarine ili kupovinom aktivacijskog paketa – mobilno članstvo, te ispravnom aktivacijom istog.

Mobilno članstvo predstavlja poseban način učlanjivanja putem knjižice sa sakrivenim kodom, koji se aktivira pozivom na besplatni broj telefona BIHAMK-a. Aktivacija paketa izvršena elektronskim putem oficijalne stranice BIHAMK-a ima svojstvo potpisane pristupnice.

Član je saglasan/suglasan da njegovi razgovori s BIHAMK-om mogu biti snimljeni, i to isključivo u svrhu internog praćenja BIHAMK-ove komunikacije s članovima, s ciljem poboljšanja kvalitete BIHAMK-ovih usluga. Član će o snimanju razgovora biti obaviješten pri pozivanju BIHAMK-a automatskom govornom informacijom.

II Obavezna promjena podataka navedenih u pristupnici

O svakoj promjeni ličnih/osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u pristupnici ili prilikom aktiviranja članstva, član je obavezan u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Službu/Sektor za članstvo BIHAMK-a. Navedeni Sektor član može obavijestiti telefonom, e-mailom, faxom, pismom ili drugim oblikom komunikacije kojim se može utvrditi identitet člana.

Ako u navedenom roku član ne obavijesti BIHAMK o promjeni ličnih/osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene BIHAMK-ove obavijesti (obavijesti o isteku članstva i slično), ili se pojave teškoće u realizaciji članskih prava, smatrat će se da su legitimni/vjerodostojni oni podaci koji se nalaze u bazi članova, te da je BIHAMK izvršio svoje obaveze.

III Početak i završetak članstva

Članstvo počinje u 00:00 sati u danu nakon potpisa članske pristupnice ili uplate ili kupovine “mobilnog članstva” odnosno aktivacije članskog paketa – mobilno članstvo. BIHAMK nema obavezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realizaciju/realiziranje članskih pogodnosti prije tog trenutka. BIHAMK nema obavezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realizaciju/realiziranje članskih prava i pogodnosti prije početka članstva. 

Članska prava i pogodnosti mogu se početi koristiti  48 sati nakon potpisa članske pristupnice ili datuma uplate ili kupovine ”mobilnog članstva” te odabira odgovarajućeg članskog paketa, izuzev u slučajevima uvezanog produženja članstva, te tehničke pomoći na cesti u Bosni I Hercegovini koju uslugu član može koristiti odmah.

Članska godina traje punih 12 mjeseci od dana učlanjivanja, tj. u 24:00 sati na isti datum potpisa članske pristupnice ili uplate ili kupovine “mobilnog članstva”, odnosno aktivacije članskog paketa – mobilno članstvo, iduće kalendarske godine.

Član ima pravo koristiti sva članska prava i pogodnosti 48 sati nakon isteka članstva iz prethodnog stava.

O tačnom datumu isteka članstva BIHAMK će obavjestiti člana.

BIHAMK je obavezan, u roku od 15 radnih dana od evidencije/po evidentiranju uplate godišnje članarine, dostaviti članu člansku karticu, kao i ostale materijale. Član se u međuvremenu predstavlja i koristi članskom pristupnicom ili aktivacijskim paketom pomoću koje ostvaruje sva svoja članska prava. BIHAMK kartice šalje svakodnevno putem pošte, ali se može desiti povrat pošte (neispravna adresa, nema adrese, podstanar itd). Ukoliko se desi povrat pošte, kartica se nalazi u centrali, te se član obavještava o istom.

Godišnja članarina plaća se unaprijed. Sljedeća godišnja članarina plaća se po isteku tekuće, a prije početka sljedeće članske godine. Nakon 48 sati od isteka članske godine, BIHAMK nema obavezu realiziranja zahtijevanih članskih prava ako nije evidentirana uplata godišnje članarine za sljedeću člansku godinu.

BIHAMK ima obavezu čuvanja članskih podataka najmanje 3 godine od isteka posljednje važeće članarine, te se obavezuje da će iste podatke koristiti isključivo u svrhu informisanja/informiranja o svojim aktivnostima i da ih neće proslijeđivati trećoj strani. Temeljem legitimnog interesa BIHAMK ima obavezu da čuva lične podatke članova u razdoblju od tri (3) godine nakon isteka njihovog statusa “člana”, radi potencijalnog zadržavanja kontinuiteta članstva. BIHAMK se obavezuje da će lične podatke članova koristiti isključivo u svrhu informisanja/informiranja o svojim aktivnostima, te da ih neće proslijeđivati trećoj strani.

Prije isteka članske godine član može otkazati članstvo isključivo pismenim putem, a otkaz vrijedi od datuma prispjeća/zaprimanja u BIHAMK. U slučaju otkaza članstva, BIHAMK nema obavezu povratka u cjelini ili dijela članarine.

Prestankom članstva završava i obaveza BIHAMK-a da realizuje/realizira članske pogodnosti.

IV Članarina

 1. Godišnja članarina za članski paket „START“ iznosi 31,00 KM.
 2. Godišnja članarina za članski paket „CLASSIC“ iznosi 39,80 KM.
 3. Godišnja članarina za članski paket „PLUS“ iznosi 93,50 KM.
 4. Godišnja članarina za članski paket „BUSINESS BH“ iznosi 40,95 KM.
 5. Godišnja članarina za članski paket „BUSINESS EVROPA“ iznosi 93,60 KM.

Pravo na popust na iznos godišnje članarine pod rednim brojevima „4“ i „5“ se ostvaruje u zavisnosti od broja vozila.  

Pravo na popust na iznos godišnje članarine pod rednim brojevima 1., 2. i 3. mogu ostvariti penzioneri/umirovljenici na osnovu “ček-a” od penzije/mirovine, te invalidna lica/osobe sa postotkom invaliditeta od najmanje 50%, na osnovu izdatog rješenja ili odgovarajućeg ljekarskog uvjerenja. 

Ovo pravo se može iskoristiti isključivo u matičnim auto-moto klubovima (AMK), povezanim preduzećima i ovlaštenim saradnicima.

V Članski paketi

Pri učlanjenju, član bira članski paket na osnovu svojih potreba. Članski paketi međusobno se razlikuju u opsegu i količini članskih pogodnosti koje garantuje BIHAMK.

Član ima pravo zatražiti članski paket s više pogodnosti od onog kojeg u tom trenutku koristi isključivo u roku od 48 sati od trenutka odabira prvobitnog članstva.

BIHAMK se obavezuje članu izdati karticu/iskaznicu s naznakom članskog paketa.

Članska prava i pogodnosti vezane uz vozilo i pomoć na cesti mogu se koristiti samo za ona vozila koja nisu u vlasništvu pravnih lica/osoba, sa izuzetkom članova koji su odabrali „PLUS“ članski paket.

Uslovi/uvjeti i pogodnosti članskog paketa "BIHAMK Start":

- Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Crne Gore, osim pogodnosti iz „Show your Card!“ programa koje se mogu ostvariti i u ostalim zemljama gdje se ovaj program može realizirati.

Članske pogodnosti „BIHAMK START“ paketa:

 1. Članska iskaznica – besplatno;
 2. Članski  set paket – besplatno;
 3. Učešće u programu pogodnosti Show your Card!;
 4. Korištenje povlastica BIHAMK Bonus programa;
 5. Digitalno člansko glasilo, besplatno – redovno informisanje;
 6. Tehnička pomoć na cesti na području BiH – jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 55,00 KM;   
 7. Prijevoz  vozila havarisanog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi na području BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore do 500 km - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 2.420,00 KM;
 8. Tehnička pomoć + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa na području Srbije, Hrvatske i Crne Gore ili jednokratni budžet od 120 EUR za intervencije izvan BiH ili prijevoz vozila u kvaru u BiH do 20 km ili izvlačenje vozila do 5 m u BiH- jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 250,00 KM;

Uslovi/uvjeti i pogodnosti članskog paketa "BIHAMK Classic":

- Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Crne Gore, Republike Albanije i Republike Slovenije osim pogodnosti iz „Show your Card!“ programa koje se mogu ostvariti i u ostalim zemljama gdje se ovaj program može realizirati.

-  Za članske usluge u Bosni i Hercegovini odobrava se korištenje određenih članskih pogodnosti u okviru jednog slučaja kao i njihovo spajanje, izuzev usluga vezanih za medicinski povrat i pomoćnih usluga, u skladu sa Odlukom/Uputsvom generalnog sekretara koja će biti objavljena na web stranici BIHAMK-a.

Članske pogodnosti „BIHAMK Classic“ paketa:

 1. Članska iskaznica – besplatno;
 2. Članski  set paket – besplatno;
 3. Učešće u programu pogodnosti Show your Card!;
 4. Korištenje povlastica BIHAMK Bonus programa;
 5. Digitalno člansko glasilo, besplatno – redovno informisanje;
 6. Tehnička pomoć na cesti na području BiH – jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 55,00 KM 
 7. Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Slovenije do 700 km - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 3.350,00 KM;
 8. Tehnička pomoć na cesti + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa ili jednokratni budžet od 120 EUR, sve za intervencije na području Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Slovenije - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 250,00 KM ;
 9. Prijevoz vozila u kvaru na području BiH do 40 km ili izvlačenje vozila do 5 m u BiH - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 100,00 KM;
 10. Nadoknada medicinskih troškova nastalih tokom putovanja do iznosa od 1000,00 KM (CRO, SRB, CG, ALB, SLO) – jednom godišnje;
 11. U slučaju saobraćajne/prometne nezgode ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo  ili organizovanje smještaja ili organizovanje prijevoza za BiH prevoznim sredstvom po izboru ukupne vrijednosti do 250,00 KM;
Uslovi/uvjeti i pogodnosti članskog paketa "BIHAMK PLUS":

- Članske pogodnosti ostvaruju se isključivo na teritoriju Bosne i Hercegovine i sljedećih država:

Albanija

Estonija

Luksemburg

Rumunija

Andora

Finska

Mađarska

San Marino

Armenija

Francuska *

Makedonija

Slovačka

Austrija

Grčka

Moldavija

Slovenija

Belgija

Gruzija

Monako

Srbija

Bjelorusija

Hrvatska

Nizozemska

Španija *

Bugarska

Italija *

Norveška

Švedska

Crna Gora

Latvija

Njemačka

Švicarska

Češka

Lihtenštajn

Poljska

Turska *

Danska

Litvanija

Portugal *

Ukrajina

Vatikan

* - Isključivo kopno (bez otoka) /evropski dio države.

U ovom slučaju izuzetak predstavljaju pogodnosti iz „Show your Card!“ programa koje se mogu ostvariti i u ostalim zemljama gdje se taj program provodi.

- Za članske usluge u Bosni i Hercegovini odobrava se korištenje određenih članskih pogodnosti u okviru jednog slučaja kao i njihovo spajanje, izuzev usluga vezanih za medicinski povrat i pomoćnih usluga, u skladu sa Odlukom/Uputsvom generalnog sekretara koja će biti objavljena na web stranici BIHAMK-a.

Članske pogodnosti „BIHAMK PLUS“ paketa:

 1. Članska iskaznica – besplatno;
 2. Članski set paket – besplatno;
 3. Učešće u programu pogodnosti Show your Card!;
 4. Korištenje povlastica BIHAMK Bonus programa;
 5. Digitalno člansko glasilo, besplatno – redovno informisanje;
 6. Tehnička pomoć na cesti + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa ili jednokratni budžet od 150 EUR, sve na području kontinentalnog dijela Evrope - dva puta godišnje - besplatno - Novčana protuvrijednost pojedinačne članske usluge iznosi 300,00 KM;
 7. Tehnička pomoć na cesti - na području BiH – tri puta godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 55,00 KM ;
 8. Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi na području BiH - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 2.230,00 KM;
 9. Prijevoz vozila u kvaru na području BiH, do 100 km  ili izvlačenje vozila do 5 m - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 250,00 KM;
 10. Prijevoz vozila u kvaru na području BiH do 20 km - jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 95,00 KM ;
 11. Prijevoz vozila havarisanog u sobraćajnoj/prometnoj nezgodi u zemljama kontinentalnog dijela Evrope na udaljenosti do 1000 km (od mjesta utovara do mjesta istovara) – jednom godišnje – besplatno - Novčana protuvrijednost članske usluge iznosi 4.800,00 KM; 
 12. U slučaju saobraćajne/prometne nezgode ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo  ili organizovanje smještaja ili organizovanje prijevoza za BiH prevoznim sredstvom po izboru ili budžet za troškove putarine/cestarine/slično, sve ukupne vrijednosti do 500,00 KM;
 13. Nadoknada medicinskih troškova nastalih tokom putovanja do iznosa od 1000,00 KM (kontinentalna Evropa) – jednom godišnje;

Uslovi/uvjeti i pogodnosti članskih paketa „BUSINESS BH" i „BUSINESS EVROPA“:

- Članske pogodnosti za članski paket BUSINESS BH ostvaruju se isključivo na teritoriju BiH, dok za članski paket BUSINESS EVROPA članske pogodnosti vrijede na teritoriji Bosne i Hercegovine i sljedećih država:

Albanija

Estonija

Luksemburg

Rumunija

Andora

Finska

Mađarska

San Marino

Armenija

Francuska *

Makedonija

Slovačka

Austrija

Grčka

Moldavija

Slovenija

Belgija

Gruzija

Monako

Srbija

Bjelorusija

Hrvatska

Nizozemska

Španija *

Bugarska

Italija *

Norveška

Švedska

Crna Gora

Latvija

Njemačka

Švicarska

Češka

Lihtenštajn

Poljska

Turska *

Danska

Litvanija

Portugal *

Ukrajina

Vatikan

* - Isključivo kopno (bez otoka) /evropski dio države-

- Članske pogodnosti vezane uz vozilo i pomoć na putu/cesti mogu se koristiti samo za ona vozila koja su u vlasništvu pravnih lica/osoba i koja su navedena na kartici.

- Član (pravno lice/osoba) ima obavezu da svaku promjenu podataka bitnih za realizaciju/realiziranje članskih prava odmah prijavi BIHAMK-u. U podatke bitne za realizaciju/realiziranje članskih prava spadaju: registarske oznake, marka i tip vozila, boja, kontakt telefon, sjedište pravnog lica/pravne osobe, kontakt osoba u ime pravnog lica/pravne osobe.

Ako član (pravno lice/osoba) ne obavijesti BIHAMK o promjeni podataka bitnih za realizaciju/realiziranje članskih prava, te ako mu zbog toga propusta ne mogu biti dostavljene BIHAMK-ove obavijesti, ili se pojave teškoće u realizaciji članskih prava, smatrat će se da su legitimni/vjerodostojni oni podaci koji se nalaze u bazi članova, te da je BIHAMK izvršio svoje obaveze.

Članske pogodnosti „BUSINESS BH“ paketa:

 1. Članska iskaznica – besplatno;
 2. Članski set paket – besplatno;
 3. Tehnička pomoć na cesti na području BiH – tri puta godišnje – besplatno;
 4. Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi na području BiH - jednom godišnje – besplatno; 
 5. Prijevoz vozila u kvaru na području BiH do 30 km  ili izvlačenje vozila do 5 m - jednom godišnje – besplatno;
 6. Pravo na sniženu cijenu usluga u servisnim radionicama BIHAMK-a ili matičnog  AMK – neograničeno;
 7. Određivanje udaljenosti između lokacija u Bosni i Hercegovini– neograničen broj puta – besplatno;
 8. Popust pri oglašavanju u BIHAMK AUTO – neograničen broj puta;
 9. Pravo na sniženu cijenu usluga u servisnim radionicama BIHAMK-a ili matičnog  AMK – neograničeno.

Članske pogodnosti „BUSINESS EVROPA“ paketa:

 1. Članska iskaznica – besplatno;
 2. Članski set paket – besplatno;
 3. Tehnička pomoć na cesti + prijevoz vozila u kvaru do najbližeg servisa, na području kontinentalnog dijela Evrope - jednom godišnje - besplatno;
 4. Tehnička pomoć na cesti - na području BiH – tri puta godišnje – besplatno;   
 5. Prijevoz vozila havarisanog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi na području BiH - jednom godišnje – besplatno;
 6. Prijevoz vozila u kvaru na području kontinentalnog dijela Evrope do najbližeg servisa jednom godišnje – besplatno;
 7. Prijevoz vozila u kvaru na području BiH, do 100 km  ili izvlačenje vozila do 5 m - jednom godišnje – besplatno;
 8. Prijevoz vozila u kvaru na području BiH do 20 km - jednom godišnje – besplatno;
 9. Prijevoz vozila havarisanog u sobraćajnoj/prometnoj nezgodi u zemljama kontinentalnog dijela Evrope na udaljenosti do 1000 km (od mjesta utovara do mjesta istovara) – jednom godišnje – besplatno; 
 10. U slučaju saobraćajne/prometne nezgode ili trajnog kvara vozila, pravo na zamjensko vozilo  ili organizovanje smještaja ili organizovanje prijevoza za BiH prevoznim sredstvom po izboru ukupne vrijednosti do 500,00 KM;
 11. Detaljni plan i ruta puta za područje kontinentalne Evrope za svako učlanjeno vozilo – tri puta godišnje – besplatno;
 12. Određivanje udaljenosti između lokacija u Bosni i Hercegovini i kontinentalnoj Evropi – neograničen broj puta – besplatno;
 13. Popust pri oglašavanju u BIHAMK AUTO – neograničen broj puta;
 14. Pravo na sniženu cijenu usluga u servisnim radionicama BIHAMK-a ili matičnog  AMK – neograničeno.

VI Realizacija/realiziranje članskih prava i pogodnosti

Član BIHAMK-a ostvaruje članska prava vezana za vozilo isključivo ako u trenutku nastanka potrebe za uslugom on/ona upravlja vozilom.

Članske povlastice vezane za tehničku pomoć na cesti, prijevoz havarisanog/oštećenog ili vozila u kvaru, realizuju/realiziraju se isključivo pozivom na broj Pozivnog centra BIHAMK-a 1282 (bez pozivnog broja), ili (++ 387 (0)33 282 100), ili komunikacijom putem oficijelne BIHAMK mobilne aplikacije.

Telefonske troškove koji su nastali prilikom kontaktiranja Pozivnog centra BIHAMK-a, član podmiruje/snosi u ponom iznosu i ti se troškovi ne ubrajaju u članske pogodnosti BIHAMK-a.

Ukoliko član, iz bilo kojeg razloga, prihvati uslugu uklanjanja havarisanog/oštećenog, ili vozila u kvaru bez konsultacije sa Pozivnim centrom BIHAMK-a i odobrenja dežurnog dispečera, ne ostvaruje nikakvo pravo za nadoknadu štete i korištenje članskih prava i pogodnosti, bez obzira na troškove koje je platio.

Prilikom poziva, član je obavezan predstaviti se sljedećim podacima: članski broj, ime i prezime, datum rođenja, marka vozila u kvaru, registarska/registracijska oznaka vozila, što precizniji opis lokacije na kojoj se vozilo nalazi, te drugi podaci koje operater Pozivnog centra BIHAMK-a zatraži, uključujući i opis kvara. Prijavu kvara Pozivnom centru BIHAMK-a u iznimnim situacijama može izvršiti član uže porodice te suputnik, ukoliko za to ima opravdan razlog.

U izuzetnim slučajevima, poziv za intervenciju može uputiti i član uže porodice ili suputnik, s tim da BIHAMK zadržava mogućnost naknadne provjere opravdanosti takvog poziva.

Pozivni centar BIHAMK-a će, nakon provjere podataka, organizovati pomoć na najbolji i najefikasniji/najučinkovitiji način, obavijestivši pritom člana kada će usluga biti pružena. BIHAMK se obavezuje da će intervencijsko vozilo u najkraćem mogućem roku od primanja poziva biti na mjestu kvara, u zavisnosti od objektivnih okolnosti na terenu.

Pozivni centar može na temelju indikacija o vrsti kvara, odnosno iz informacija dobivenih od člana, može odlučiti treba li pokušati na licu mjesta otkloniti kvar ili je potrebno odmah organizovati/organizirati uslugu prijevoza vozila u kvaru.

Pomoć će se pružati na cesti i na adresi prebivališta člana. Intervencija na licu mjesta ograničena je na otklanjanje jednostavnijih kvarova. U slučaju složenijeg kvara samo će se utvrditi vrsta kvara i BIHAMK neće pristupiti popravku.

Pogodnosti „Prijevoz vozila u kvaru“, „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće ili krađe“te „Tehnička pomoć na cesti“ mogu se međusobno kombinovati/kombinirati.

Tehnička pomoć na cesti predstavlja dolazak patrolnog vozila, utvrđivanje kvara i popravak u okviru mogućnosti. U nju nije uključena dostava rezervnih dijelova i goriva.

Troškove za dijelove koji su pri popravku eventualno ugrađeni u vozilo član podmiruje/snosi u punom iznosu i ti se troškovi ne ubrajaju u članske pogodnosti.

U slučaju potrebe za otključavanjem vozila, kod članskih paketa „Start“ i „Classic“ moguće je ostvariti umanjenje cijene navedene usluge, dok je ista za vlasnike članskog paketa „Plus“ besplatna. 

Prijevoz vozila havarisanog/oštećenog u saobraćajnoj/prometnoj nezgodi/nesreći predstavlja dolazak vučne službe, utovar havarisanog/oštećenog vozila, te prijevoz do mjesta istovara na adresi stanovanja datoj pri učlanjenju,  a sve u skladu sa pravima članskog paketa koju član posjeduje. Ova povlastica se ne može iskoristiti u sljedećim slučajevima:

- Ako je vozač izazvao nezgodu pod utjecajem alkohola ili bilo koje vrste opijata,

- Ako je vozač neovlašteno napustio mjesto nezgode u kojoj je učestvovao,

- Ako ne postoji policijski zapisnik o navedenoj saobraćajnoj nezgodi/nesreći,

- Ako poziv za pomoć na cesti nije upućen Pozivnom centru BIHAMK-a.

- Ako ne postoji Evropski izvještaj o saobraćajnoj nesreći, ukoliko se radi o manjoj materijalnoj šteti.

Ostvarivanje ovog članskog prava moguće je u roku od najviše 5 (pet) radnih dana od dana kada se desila saobraćajna/prometna nezgoda/nesreća, a u slučaju da je došlo do težih tjelesnih povreda, moguće je da drugo lice/osoba zatraži realizaciju navedenog članskog prava ukoliko je u bliskom srodstvu sa članom ili je suputnik, uz obaveznu usmenu konsultaciju ovlaštene osobe BIHAMK-a.

Ako je članu potrebna ljekarska/liječnička pomoć, pa je napustio mjesto saobraćajne/prometne nezgode/nesreće, uslugu može zatražiti druga osoba iz vozila, poštujući proceduru prijave. BIHAMK zadržava pravo provjere pružene ljekarske pomoći, a u slučaju zloupotrebe član snosi troškove prijevoza.

U slučaju da je došlo do otuđivanja vozila (krađe), moguće je ostvariti ovo člansko pravo i to isključivo u slučaju ako je vlasnik vozila član BIHAMK-a.

Ako je vozilo bilo ukradeno tokom članske godine, a krađa prijavljena policiji koja je zatim pronašla vozilo u istoj članskoj godini, član ima pravo na organizovani/organizirani povratak vozila od mjesta pronalaska vozila do prebivališta člana, na max udaljenost do 500 kilometara za sve članske pakete.

Član je obavezan da uposleniku BIHAMK-a ili ugovornog partnera BIHAMK-a koji dođe na mjesto utovara pokaže svu traženu dokumentaciju za koju BIHAMK procijeni da je potrebna u datom slučaju. BIHAMK zadržava pravo da u slučaju procjene dežurnog dispečera ne izvrši traženu uslugu.

Pogodnosti „Prijevoz vozila u kvaru“, „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće ili krađe“ te „Tehnička pomoć na cesti“ ne mogu se pružiti za vozila koja nisu propisno registrirana, osim u izuzetnim slučajevima, i po odobrenju ovlaštene osobe.

Prijevoz vozila u kvaru predstavlja dolazak vučne službe i prijevoz vozila od mjesta utovara do mjesta istovara, zavisno/ovisno od ograničenja datih u okviru članskog paketa koji posjeduje član.

Udaljenost prijevoza vozila se računa od mjesta utovara do mjesta istovara. Ako je udaljenost veća nego što članska prava obezbjeđuju/osiguravaju, razliku u cijeni snosi član. 

U slučaju opravdane i utemeljene procjene dežurnog dispečera da postoje sigurnosni rizici za osobe BIHAMK-a koje bi trebale da pruže uslugu, BIHAMK zadržava pravo da ne izvrši traženu uslugu.

U slučaju kada BIHAMK posjeduje osnov sumnje da se kvar/saobraćajna nesreća na vozilu dogodila prije datuma početka članstva u BIHAMK-u, BIHAMK nije obavezan da ispuni traženu uslugu.

BIHAMK ne odgovara za kvalitet pruženih usluga servisa u koje je prevezeno vozilo u kvaru, ali, BIHAMK će aktivno pratiti sve primjedbe na usluge takvih servisa u zemlji i inozemstvu, i, u skladu sa tim, donositi eventualne odluke o uspostavi liste servisa koje BIHAMK ne preporučuje za pružanje usluga.

BIHAMK nema obavezu pružiti usluge “Prijevoz vozila u kvaru“, i „Prijevoz vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće ili krađe“za motorna vozila nosivosti preko 3,5 tone i duža od 5 metara, kao i za vozila pod rizičnim i opasnim teretom, po procjeni BIHAMK-a.

Troškovi cestarine, mostarine, tunelarine, trajekta, čuvanja vozila i sl. ne spadaju u članske pogodnosti, te ih član snosi samostalno.

Izuzetak od ovoga, u slučaju potrebe poštivanja lokalnih propisa i procjene BIHAMK-a, cestarina, mostarina, tunelarina, troškovi trajekta i čuvanja vozila mogu biti uključeni u članske pogodnosti. BIHAMK zadržava pravo procjene u zavisnosti od situacije na terenu uz usmenu konsultaciju sa ovlaštenom osobom.

Ako do kvara vozila dođe na teritoriji Bosne i Hercegovine, u mjestu gdje postoji više radionica ili servisa, član ima pravo odabira gdje će vozilo biti prevezeno, uz ograničenje besplatnog prijevoza u zavisnosti/ovisnosti od članskog paketa i dotadašnje iskorištenosti članskog prava prijevoza vozila u kvaru.

Ako do kvara vozila dođe na području navedenih inostranih/inozemnih država u mjestu gdje postoji više radionica ili servisa, član nema pravo odabira kamo će vozilo biti prevezeno, te se vozilo prevozi do najbližeg servisa, u zavisnosti/ovisnosti od dotadašnje iskorištenosti članskog prava prijevoza vozila u kvaru za članske pakete „BIHAMK PLUS“ ili „BUSINESS EVROPA“.

Pomoćne usluge predstavljaju članska prava koja se odnose na obezbjeđivanje smještaja ili nastavka putovanja ili povratka, a sve u granicama odabrane vrste članstva.

Ove usluge je moguće ostvariti isključivo ako se prvo desila potreba za uslugama pomoći na cesti i ako su iste realizirane preko Pozivnog centra BIHAMK-a.

Ove usluge je moguće ostvariti ako se desio teži kvar ili saobraćajna nesreća na udaljenosti od 100  ili više kilometara od adrese stanovanja člana date pri učlanjenju.

Pogodnosti „Zamjensko vozilo“, „Smještaj“ i „Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja“ i “budžet za troškove putarine/cestarine/slično“ ne mogu se međusobno kombinovati/kombinirati. Ostvarivanjem jedne od navedenih usluga, korisnik gubi pravo na ostale dvije.

Ako BIHAMK nije u mogućnosti obezbjediti/osigurati pomoćne usluge preko svojih partnera, član može samostalno organizovati/organizirati željenu uslugu, a da naknadno dobije povrat novca isključivo ako je takve upute dobio preko Pozivnog centra BIHAMK-a.

Kao valjani dokumenti za povrat novca smatraju se isključivo fiskalni računi ili računi iz automatske kase na kojima je jasno naznačen datum, ime korisnika (člana BIHAMK-a), kao i iznos te vrsta usluge za koju je plaćen.

U graničnim slučajevima realizacije članskih prava i pogodnosti kada nisu ispunjeni svi uslovi za realizaciju člasnkih prava i pogodnosti ali se iz okolnosti svakog pojedinog slučaja možda može izaći u susuret članu, BIHAMK zadržava pravo za realizaciju članskih prava i pogodnosti  uz usmenu konsultaciju sa ovlaštenom osobom u BIHAMK-u.

Zamjensko vozilo za „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

- Ova se pogodnost može ostvariti jednom u toku/trajanju članske godine, isključivo ako je od Pozivnog centra BIHAMK-a prethodno zatražena usluga prijevoza vozila ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće.

- Ako se saobraćajna nezgoda dogodila 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana, odnosno, desio kvar koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu zamjenskog vozila za vrijeme popravka vozila u radionici ili servisu, a najduže do 2 dana ili do isteka novčanog iznosa, uz maksimalni iznos od 250,00 KM za CLASSIC paket ili do 500,00 KM za ukupni najam vozila za PLUS ili BUSINESS EVROPA paket.

- Član sam snosi troškove najma koji su veći od navedenog maksimalnog iznosa, trošak goriva, dodatnog osiguranja i cestarina, tunelarina i sl. Kod korištenja zamjenskog vozila, važe opšti uslovi/opći uvjeti Rent-a-car kompanije od koje je vozilo unajmljeno.

- U slučaju da nije moguće organizovati uslugu Zamjenskog vozila usljed objektivnih uslova/uvjeta, član može samostalno organizovati/organizirati istu, te potom tražiti povrat sredstava od BIHAMK-a, isključivo u dogovoru sa Pozivnim centrom BIHAMK-a.

Smještaj za „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

- Ova se pogodnost može ostvariti jednom u toku članske godine, isključivo ako je prethodno putem Pozivnog centra BIHAMK-a zatražena usluga prijevoza vozila ili prijevoza vozila u slučaju saobraćajne/prometne nezgode/nesreće.

- Ako se 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana dogodio kvar na vozilu koji nije moguće otkloniti istog dana kada je nastao, član može koristiti uslugu smještaja u hotelu, do najdulje 3 dana, na osnovu pogodnosti svog članskog paketa. Smještaj se organizuje za sve putnike u vozilu.

- Ako su ukupni troškovi smještaja veći od navedenih, Član snosi cjelokupne troškove smještaja, a BIHAMK će mu po predočenju računa refundirati do 250,00 KM za CLASSIC paket, a do 500,00 KM za PLUS ili BUSINESS EVROPA paket.

- Troškove prijevoza putnika do hotela BIHAMK ne pokriva ni po kojoj osnovi.

Nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja za „BIHAMK CLASSIC“, „BIHAMK PLUS“ i „BUSINESS EVROPA“ pakete:

-  Ova pogodnost može se ostvariti jednom u toku članske godine, isključivo ako je od Pozivnog centra BIHAMKa prethodno zatražena usluga Pomoći na cesti ili Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.

- Ako se kvar vozila ili saobraćajna nezgoda desio 100 ili više kilometara od mjesta prebivališta člana, i ako bi popravak vozila trajao više od dva dana, član ima pravo na karte za voz ili autobus za nastavak putovanja ili za povratak u mjesto prebivališta, a ukupna vrijednost karata za sve putnike u vozilu može iznositi najviše 250,00 KM za CLASSIC paket, a do 500,00 KM, uključujući PDV za PLUS ili BUSINESS EVROPA paket.

Budžet za troškove putarine/cestarine/slično za „BIHAMK PLUS“ paket:

-  Ova pogodnost može se ostvariti jednom u toku članske godine, ako je prethodno od Pozivnog centra BIHAMK-a zatražena usluga Pomoći na cesti ili Prijevoza vozila u slučaju prometne nesreće.

Spajanje pojedinačnih usluga u okviru članskog paketa

U određenim slučajevima unutar Bosne i Hercegovine dozvoljeno je spajanje pojedinačnih boniteta. Raspored dozvoljenih spajanja i uslove možete pročitati OVDJE.

VII Nadoknada medicinskih troškova

U uslugu nadoknada medicinskih troškova spada pokrivanje medicinskih troškova u iznosu do maksimalno 1.000,00 KM, a u slučaju nužne medicinske pomoći korištene izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Teritorijalno pokriće za CLASSIC paket: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Albanija; za PLUS paket: pomoć vrijedi na području kontinentalne Evrope, izuzev Bosne i Hercegovine.

Uslugu nadoknade medicinskih troškova (pokrivanje medicinskih troškova maksimalno do 1.000, 00 KM) član može iskoristiti samo jednom u toku godine u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja nadoknade medicinskih troškova, koji  je dostupan na BIHAMK-ovoj web stranici.

U slučaju nastanka potrebe za uslugama u okviru pogodnosti nadoknade medicinskih troškova, potrebno je da član samostalno pokrije nastale troškove, te da se sa originalnim računima i dostupnom medicinskom dokumentacijom prvom prilikom u roku od mjesec dana obrati putem elektronske pošte Odjelu kontrole kvaliteta usluga BIHAMK-a na e-mail: odjel.kontrole@bihamk.ba ili Sektoru za članstvo: clanstvo@bihamk.ba  ili direktno na adresu BIHAMK-a (Skenderija 23, 71 000 Sarajevo) sa zahtjevom za povrat nastalih troškova.

BIHAMK se obavezuje da će ovakve zahtjeve obraditi u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema zahtjeva za nadoknadu novčanih sredstava.

VIII Podaci o članu

BIHAMK će prikupljati, obrađivati i čuvati lične/osobne i identifikacijske podatke o svojim članovima u skladu sa zakonom i ovim Uslovima i pravilima korištenja članskih prava i pogodnosti.

BIHAMK će ove podatke čuvati u tajnosti, koristeći ih samo za vlastite potrebe, u svrhu ostvarivanja članskih prava, te komunikaciju sa članovima kao i eventualno njihovo prosljeđivanje ugovornim partnerima koji ostvaruju članske pogodnosti utvrđene Opštim/Općim uslovima/uvjetima, kao i ugovornim partnerima koji omogućuju sudjelovanje člana u nagradnim programima i programima pogodnosti koje za člana omogućuje BIHAMK.

Uz potpisanu člansku pristupnicu člana koja se smatra pristankom na ove Uslove i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti, BIHAMK ima pravo obavještavati člana raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima, uslugama i aktuelnim/aktualnim ponudama, te neposredno promovisati/promovirati i nuditi individualno oblikovane promotivne obavijesti, kao i savjetovati člana o vrstama članstva i članskih pogodnosti. Navedeni pristanak podrazumijeva i ovlaštenje BIHAMK-u da koristi i obrađuje lične/osobne podatke člana (poput imena, prezimena, datuma rođenja, adrese, e-mail adrese, telefona i dr.), kao i podatke o korištenju članskih prava.

Član u svako doba, uz identifikaciju, besplatnim pozivom ili slanjem obavijesti u pisanom ili elektronskom obliku, putem korisničkih internetskih stranica BIHAMK-a, ili na druge načine, može u cijelosti ili djelimično opozvati pristanak iz prethodnog članka. Član je saglasan/suglasan da pristanak, ako nije opozvan, vrijedi do prestanka članstva u BIHAMK-u.

BIHAMK ima pravo obavještavati člana (pisanim putem, elektronskom poštom, internetskim stranicama BIHAMK-a, kao i drugim odgovarajućim načinima) o obradi podataka i zaštiti privatnosti.

IX Family član

Član (fizičko lice/osoba) ima pravo učlaniti dva (2) člana svoje porodice / obitelji/ i /ili vanbračne zajednice. Član i Family članovi zajednički koriste članske pogodnosti Člana. Članska godina Family člana završava istog datuma kao i članska godina člana, neovisno o datumu uplate godišnje članarine Family člana.

Family članovi imaju one članske povlastice koje su u trenutku potrebe na raspolaganju i to isključivo za onaj članski paket koji posjeduje osnovni nosilac članskog prava, izuzev povlastice koja proističu iz prava na jednokratnu novčanu pomoć. 

BIHAMK se obavezuje Family članu izdati karticu / iskaznicu s naznakom članskog paketa.

Godišnja članarina za pojedinačnog Family člana iznosi 9,95 KM. 

Na iznos godišnje članarine Family člana ne odobravaju se popusti.

X Definicije pojmova

Pod pojmom Vozilo podrazumijeva se motorno vozilo za prijevoz osoba na cestama, visine do 2,5 metara, širine do 2,55 metara, dužine do 5 metara, uključujući priključno vozilo, najveće dopuštene mase do 3.500 kilograma, i koje, osim sjedišta za vozača, ima najviše 8 sjedišta. 

Nastavno na prethodno navedeno, u slučaju da nisu ispunjeni sve navedene odrednice pojma vozila za realizaciju članskih prava I pogodnosti potrebna je usmena konsultacija sa ovlaštenom odobom BIHAMK-a.

Pod pojmom Tehnička pomoć na cesti podrazumijeva se usluga popravka ili utvrđivanja kvara na vozilu na putu/cesti.

Pod pojmom Pomoćne usluge podrazumijevaju se usluge smještaja ili nastavka putovanja od mjesta nastanka kvara na vozilu, odnosno saobraćajne/prometne nezgode/nesreće, ako je lokacija kvara ili nezgode/nesreće 100 ili više kilometara udaljena od adrese prebivališta člana.

“Show your Card” je internacionalni program koji omogućava beneficije i uštede u više od 70 zemalja širom svijeta. Ovaj program članovima pored redovnih usluga šlep službe i pomoći na putu nudi povoljnosti i beneficije u nizu drugih djelatnosti koje uključuju: popuste u lancima nekih svjetskih hotela i restorana, niže cijene u lancima određenih shopping centara, popuste za ulaznice u muzeje i druge kulturne institucije, kao i povoljnost prilikom korištenja sportskih i zabavnih sadržaja. Osim za nosioce BIHAMK-ove članske karte, pogodnosti vrijede i za sve njihove saputnike.

Ovlaštenu osobu BIHAMK-a u smislu ovih Uslova i pravila člasnkih prava i pogodnosti imenuje Genralni sekretar.

XI Podnošenje prigovora

Prigovor/žalbu na kvalitet izvršene usluge član podnosi u pisanom obliku, što uključuje i elektronsku poštu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

U slučaju da član samostalno pokrije troškove  prilikom saobraćajne/prometne nezgode ili trajnog/privremnog kvara na osnovu instrukcija koje je dobio iz Pozivnog centra BIHAMk-a, ostvaruje pravo na nadoknadu novčanih sredstava u okviru svog članskog paketa. 

Član je obavezan da uz pisani zahtjev za nadoknadu novačnih sredstava dostavi i originalne račune i dostupnu dokumentaciju o pruženim uslugama za koje potražuje povrat novčanih sredstava.

Prigovor/žalba se podnosi BIHAMK-ovom Odjelu kontrole kvaliteta usluga ili Sektoru za članstvo najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršenja usluge na koju se odnosi prigovor/žalba na e-mail: odjel.kontrole@bihamk.ba ili Sektoru za članstvo: članstvo@bihamk.ba ili na adresu BIHAMK-a (Skenderija 23, 71 000 Sarajevo).

U slučaju sobraćajne/prometne nezgode u kojoj je došlo do težih tjelesnih povreda, član ili član njegove uže porodice može podnijeti Prigovor najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana predmetnog događaja.

Odjel kontrole kvaliteta usluga BIHAMK-a provodi proces ispitivanja opravdanosti prigovora, te je u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana prijema prigovora, obavezan članu dostaviti pisani odgovor o opravdanosti prigovora.

Odjel kontrole kvaliteta usluga BIHAMK-a može uputiti Zahtjev članu za dopunu dokumentacije, prilikom čega se rok za donošenje konačnog odgovora produžuje za dodatnih 30 (trideset) radnih dana, ukoliko član ne dostavi traženu dokumentaciju prigovor/žalba/zahtjev neće se uzeti u razmatranje.

Ako član nije zadovoljan odgovorom Odjela kontrole kvaliteta usluga, ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema odgovora uputiti u pisanom obliku prigovor/žalbu Generalnom sekretaru BIHAMK-a.

U slučaju potrebe za povratom ili uplatom finansijskih sredstava, ista se obavlja isključivo uplatom na transakcijski račun u vlasništvu člana BIHAMK-a, čiji je zahtjev za nadoknadu novčanih sredstava detaljno istražen, opravdan i odobren.

XII Rješavanje sporova

Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti”, BIHAMK i član nastojat će riješiti sporazumnim putem.

Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti sporazumnim putem, nadležan je sud u Sarajevu.

XIII Završne odredbe

Uslovi i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuje se na sve članove BIHAMK-a kao i sve nove članske pakete koje će BIHAMK u budućnosti pružati.

Stupanjem na snagu ovih Uslova i pravila korištenja člasnkih prava i pogodnosti prestaju da važe Uslovi i pravila korištenja člasnkih prava I pogodnosti br. 01-6-333/20 od  12.03.2020. godine.

Osoba ovlaštena da u ime BIHAMK-a daje tumačenje “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti” je Generalni sekretar BIHAMK-a, koji može ovlaštenje tumačenja uslova definisanih ovom odlukom prenijeti na rukovodioca Sektora za opšte/opće i pravne poslove i kontrolu kvaliteta usluga BIHAMK-a posebnom odlukom.

BIHAMK zadržava pravo da izvrši izmjenu i dopunu “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti” u skladu sa zakonom i poslovnim potrebama. 

Svaka izmjena “Uslova i pravila korištenja članskih prava i pogodnosti” je obavezujuća da bude dostupna članu/klijentu, tako da će u slučaju izmjene, istog dana biti objavljena na www.bihamk.ba BIHAMK-ovoj oficijelnoj stranici.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O b r a z l o ž e nj e: 

U skladu sa ovlaštenjima iz člana 53. Statuta BIHAMK-a i Odluke o nazivu članarine, obimu članskih prava, visini i raspodjeli članarine za 2022. godinu, odlučeno je kao u izreci Odluke.

XIV Mobilna aplikacija

UVJETI KORIŠTENJA

BIHAMK tim je implementirao BIHAMK aplikaciju kao besplatnu aplikaciju. Uslugu pruža BIHAMK tim bez ikakvih troškova i Softver se daje takav kakav jeste.

Ova stranica je namijenjena za informisanje posjetitelja o našim politikama o prikupljanju, korištenju i otkrivanju ličnih podataka ukoliko se neko odlučio koristiti našu uslugu.

Ako se odlučite za korištenje naše usluge, pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u vezi sa ovom politikom. Lične informacije koje prikupimo koriste se za pružanje i poboljšanje usluge, te pružanje informacija o članstvu i promotivnim aktivnostima. Vaše podatke nećemo koristiti niti dijeliti sa drugima, osim kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Termini koji se koriste u ovoj politici privatnosti imaju ista značenja kao u našim Općim uslovima korištenja  i odredbama, koji su dostupni na BIHAMK web stranici, osim ako je drugačije definisano u ovoj politici privatnosti.

Preuzimanjem ili korištenjem aplikacije, ovi se uvjeti automatski primjenjuju na Vas – stoga ih svakako pažljivo pročitajte prije upotrebe aplikacije. Ne smijete kopirati ili mijenjati aplikaciju, bilo koji dio aplikacije ili naše zaštitne znakove na bilo koji način. Ne smijete pokušati izvući izvorni kod aplikacije, kao ni prevoditi aplikaciju na druge jezike. Sama aplikacija, kao i svi zaštitni znakovi, autorska prava, prava baze podataka i druga prava intelektualnog vlasništva povezana s njom pripadaju BIHAMK-u.

BIHAMK se zalaže da aplikacija bude što korisnija i učinkovitija. Iz tog razloga zadržavamo pravo na izmjene aplikacije ili naplaćivanje usluga u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Nikada Vam nećemo naplatiti aplikaciju ili njene usluge, bez jasnog objašnjenja usluge za koju plaćate.

Aplikacija BIHAMK pohranjuje i obrađuje lične podatke koje ste nam dostavili kako bi pružili uslugu. Vaša je odgovornost zaštititi telefon i pristup aplikaciji.

Aplikacija koristi usluge trećih strana koje izjavljuju vlastite Uvjete i odredbe.

Link na Uvjete i odredbe trećih pružatelja usluga koje aplikacija koristi:

Usluge Google Play 

Google Analytics za Firebase 

Firebase Crashlytics 

Facebook 

Trebali biste biti svjesni da postoje određene stvari za koje BIHAMK neće preuzeti odgovornost. Za određene funkcije aplikacije potrebna je aktivna Internet veza. Veza može biti Wi-Fi ili pružatelj usluga mobilne mreže, ali BIHAMK ne može preuzeti odgovornost za to da aplikacija ne radi u punoj funkcionalnosti ako nemate pristup Wi-Fi mreži ili drugi pristup mreži.

Ako aplikaciju upotrebljavate izvan područja s Wi-Fi mrežom, trebate imati na umu da će se i dalje primjenjivati Vaši uvjeti ugovora s pružateljem mobilne mreže. Kao rezultat toga, Vaš će mobilni pružatelj usluge možda naplatiti troškove podataka za vrijeme trajanja veze tijekom pristupa aplikaciji ili troškove treće strane. Korištenjem aplikacije prihvaćate odgovornost za bilo koje takve troškove, uključujući naknade za podatkovni roming ako aplikaciju upotrebljavate izvan svog matičnog teritorija (tj. regije ili države), a da ne isključite podatkovni roaming. Ako niste obveznik plaćanja računa za uređaj na kojem upotrebljavate aplikaciju, imajte na umu da pretpostavljamo da ste od korisnika računa dobili odobrenje za upotrebu aplikacije.

U istom smislu, BIHAMK ne može uvijek preuzeti odgovornost za način na koji koristite aplikaciju, tj. morate osigurati da vaš uređaj ostane napunjen - ako se isprazni baterija i ne možete ga uključiti da biste koristili uslugu, BIHAMK ne može prihvatiti odgovornost.

S obzirom na odgovornost BIHAMK-a za Vaše korištenje aplikacije, kada koristite aplikaciju, važno je imati na umu da, iako se trudimo osigurati njeno ažuriranje i ispravljanje u svakom trenutku, oslanjamo se na treće strane kako bismo ih mogli učiniti dostupnima vama. BIHAMK ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak, izravan ili neizravan, koji doživite kao rezultat potpunog oslanjanja na ovu funkcionalnost aplikacije.

Aplikacija je trenutno dostupna na Android-u i iOS-u - zahtjevi za oba sistema (i za sve dodatne sisteme na koje odlučimo proširiti dostupnost aplikacije) mogu se promijeniti, a ažuriranja ćete morati preuzeti ako želite nastaviti koristiti aplikaciju. BIHAMK ne obećava da će uvijek ažurirati aplikaciju tako da bude relevantna za vas i / ili radi s verzijom Androida i iOS-a koju ste instalirali na svoj uređaj. Međutim, prihvatate da ćete uvijek prihvatiti ažuriranja aplikacije kada Vam se ponude. Možda ćemo također prestati pružati usluge aplikacije i možemo je prekinuti u bilo kojem trenutku bez da Vas upozorimo na ukidanje. Ako Vam ne kažemo drugačije, po bilo kojem raskidu, prestaju prava i licence dodijeljene prema ovim uvjetima; morate prestati koristiti aplikaciju i (ako je potrebno) izbrisati je sa svog uređaja.

IZMJENE UVJETA I ODREDBI

S vremena na vrijeme možemo ažurirati naše Uvjete i odredbe. Stoga Vam se savjetuje da povremeno pregledavate našu stranicu radi bilo kakvih promjena. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama objavljivanjem novih Uvjeta i odredbi na našoj stranici.

Ove izmjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na ovoj stranici.

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA

Za bolje iskustvo, tokom korištenja naše aplikacije, možda ćemo od Vas zatražiti da nam dostavite određene podatke koji otkrivaju identitet, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime, prezime, telefonski broj, adresu, datum rođenja, podatke o automobilu, lokaciju. Informacije koje zatražimo zadržat ćemo i koristit ćemo ih kako je opisano u ovoj politici privatnosti.

Aplikacija koristi usluge trećih strana koje mogu prikupljati podatke koji se koriste za Vašu identifikaciju.

LOG DATA

Želimo Vas obavijestiti da kad god koristite našu aplikaciju, u slučaju pogreške u aplikaciji prikupljamo podatke i informacije (putem proizvoda treće strane) na Vašem telefonu pod nazivom Log Data. Ovi podaci dnevnika mogu sadržavati informacije kao što su adresa internetskog protokola ("IP") Vašeg uređaja, naziv uređaja, verzija operativnog sistema, konfiguracija aplikacije prilikom korištenja, vrijeme i datum upotrebe usluge i druge statistike.

KOLAČIĆI (eng. „cookies“)

Kolačići su datoteke s malom količinom podataka koje se obično koriste kao anonimni jedinstveni identifikatori. Oni se šalju Vašem pregledniku s web mjesta koja posjećujete i pohranjuju se u internu memoriju uređaja.

Ova usluga ne koristi izričito ove "kolačiće". Međutim, aplikacija može koristiti kodove trećih strana i biblioteke koje koriste "kolačiće" za prikupljanje podataka i poboljšanje svojih usluga. Imate mogućnost prihvatiti ili odbiti ove kolačiće i znati kada se kolačić šalje na Vaš uređaj. Ako odlučite odbiti naše kolačiće, možda nećete moći koristiti neke dijelove aplikacije.

PRUŽATELJI USLUGA

Možemo angažovati nezavisne kompanije i/ili pojedince iz sljedećih razloga:

- Da bismo olakšali korištenje aplikacije;

- Pružanje usluge u naše ime;

- Da pružimo usluge koje su povezane sa našim uslugama; ili

- Da nam pomogne u analizi kako se koristi naša usluga.

Korisnike ove usluge želimo obavijestiti da ove treće strane imaju pristup Vašim ličnim podacima. Razlog je izvršavanje zadataka koji su im dodijeljeni u naše ime. Međutim, dužni su ne otkrivati ili koristiti podatke u bilo koje druge svrhe.

SIGURNOST

Mi cijenimo Vaše povjerenje u pružanju Vaših ličnih podataka, te stoga nastojimo koristiti komercijalno prihvatljive načine zaštite. Ali zapamtite da nijedan način prenosa preko Interneta, ili metoda elektronskog skladištenja nije 100% siguran i pouzdan, i ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

LINKOVI DRUGIH STRANICA

Ova usluga može sadržavati linkove na druge stranice. Ako kliknete na link treće strane, bićete upućeni na tu lokaciju. Imajte na umu da mi ne upravljamo vanjskim stranicama. Stoga Vam preporučujemo da pregledate Politiku privatnosti ovih web-lokacija. Mi nemamo kontrolu nad njima i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili prakse bilo koje web-lokacije ili usluge trećih strana.

PRIVATNOST MALOLJETNIH LICA

Ove usluge se ne odnose na osobe mlađe od 18 godina. Mi ne prikupljamo svjesne informacije osoba mlađih od 18 godina. U slučaju da otkrijemo da je osoba mlađa od 18 godina dala lične podatke, odmah ih brišemo sa naših servera. Ako ste roditelj ili staratelj i svjesni ste da nam je Vaše dijete dalo lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo bili u mogućnosti učiniti potrebne radnje.

PROMJENE U POLITICI PRIVATNOSTI

Možemo povremeno ažurirati našu Politiku privatnosti. Stoga, savjetujemo da povremeno pregledate ovu stranicu za bilo kakve promjene. Obavještavamo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici. Ove izmjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na ovoj stranici.

XV Program lojalnosti

- Tablica dodjeljivanja bodova za učlanjenje novih članova

PAKET

IZNOS BODOVA PO ČLANU

START

5/1član

CLASSIC

7/1član

PLUS

10/1član

FAMILY

1/1član

 - Tablica dodjeljivanja bodova za produženje (postojeće) članove

PAKET

IZNOS BODOVA PO ČLANU

START

2/1član

CLASSIC

4/1član

PLUS

6/1član

FAMILY

1/1član

- 1 bod ima novčani ekvivalent od 1KM (1bod=1KM)

- Postojeći članovi su svi članovi koji su u zadnjoj godini imali aktivno članstvo

- Novi članovi su svi članovi koji se prvi put učlanjuju, odnosno nisu imali dosje, ili oni članovi koji nisu imali aktivno članstvo u zadnjoj godini

- Family članovi ne dobijaju svoj kod lojalnosti, odnosno ne mogu učestvovati u programu

- Povlaštene kategorije imaju isti način tretiranja i bodovanja

- Kod lojalnosti se može dobiti prilikom učlanjenja/produženja u poslovnicama ili u online poslovnici

- Član mora 'zaraditi' barem pola od iznosa članarine kako bi iskoristio popust na novu članarinu

- Dijeljenjem svog koda (u slučaju da bude iskorišten u odgovorajućem iznosu), član sljedeću članarinu može dobiti gratis ili je pokloniti

- Novčani ekvivalent bodova je moguće koristiti i u vrijeme akcije sniženja članarine i time ostvariti dodatni popust, ali samo u slučaju da je član u tom trenutku skupio pola od iznosa članarine

- Član može dijeliti svoj kod u periodu od godinu dana, tj. od datuma učlanjenja/produženja do datuma isteka članarine ili do trenutka kada dostigne iznos željenog paketa u okviru godinu dana od dodjeljivanja koda i ako je u tom trenutku skupio barem pola od iznosa članarine

- Novi ili postojeći član koji se želi učlaniti/produžiti članarinu, to može uraditi koristeći samo jedan kod

- Novi ili postojeći član koji se želi učlaniti/produžiti članarinu na osnovu koda koji je dobio od prijatelja, ne dobija popust ili druge benefite na članarinu (osim u slučaju već postojeće akcije sniženja), već dobija svoj jedinstveni kod lojalnosti

- Kod lojalnosti odgovara članskom broju člana

- Sakupljeni bodovi su aktivni najkasnije mjesec dana poslije isteka članarine

- Ukoliko korisnik skupi bodove čija je novčana protuvrijednost viša od iznosa članarine, razliku ne može koristiti za druge usluge koje BIHAMK pruža, te ista ne može biti dodijeljena korisniku u novcu


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

 • Nedjelja
 • Ponedjeljak
 • Utorak
loading ...