Međunarodna saradnja

BIHAMK je punopravni član svih pripadajućih međunarodnih asocijacija - FIA (Fédération Internationale de l' Automobile), AIT (Alliance Internacionale de Tourisme) i CIK (Commission Internationale de Karting) - kao i regionalnih udruženja i strukovnih organizacija.

text

FIA

Fédération Internationale de l' Automobile od osnutka, 1904. godine do danas zastupa interese autoklubova i automobilista širom svijeta. FIA je vrhovna medunarodna vlast u auto-moto sportu, a osim toga na medunarodnom nivou ucestvuje u rješavanju svih pitanja koja se ticu sigurnosti na putevima, ocuvanja okoliša i zaštite potrošaca. FIA okuplja 227 auto-moto organizacija iz 132 zemlje.

www.fia.com

text

AIT

Alliance Internationale de Tourisme je matična asocijacija auto-moto i touring klubova širom svijeta. Ova nedržavna i neprofitna organizacija okuplja preko 140 organizacija – članica i broji oko 300 miliona članova. AIT je osnovan 1898.godine. Osnovna ideja i kamen temeljac AIT-a jeste pružanje pomoći članovima ove asocijacije. U osnovne aktivnosti AIT-a spada: pružanje tehničke pomoći vozačima, pružanje pomoći pri poslovima carinjenja motornih vozila, te izdavanje dokumenata koji olakšavaju turistička putovanja i mobilnost uopšte. U nadležnosti AIT-a spadaju, također, sigurnost javnog prometa, zaštita okoline, kampiranje, unapređenje biciklizma i jedriličarstva.

www.aitgva.ch

text

ARC EUROPE

ARC Europe je multinacionalna kompanija koja se bavi poslovima pružanja garancije mobilnosti za motorna vozila i ujedno najšira mreža za pružanje tehnicke pomoci na cesti koja pokriva podrucje 43 evropske zemlje. Udruženje ARC Europe osnovalo je osam najvećih evropskih autoklubova u junu 1999. godine. Danas ova panevropska asocijacija sa sjedištem u Briselu (Belgija) okuplja tridesetak autoklubova sa približno 30 miliona individualnih članova i razgranatom mrežom od preko 600 partnera širom svijeta. ARC Europe klubovi pružaju mnogobrojne članske usluge i povlastice, kao i široku paletu raznovrsnih ušteda prilikom putovanja u zemlji i inozemstvu. Članovi BIHAMK-a mogu ostvariti brojne pogodnosti i popuste prilikom putovanja u inozemstvu u okviru panevropskog programa „Show your Card“ („Pokaži svoju karticu“) kojem je BIHAMK pristupio potpisavši ugovor sa udruženjem nacionalnih autoklubova ARC EUROPE 2006. godine.

www.arceurope.com