Akcije

Bosanskohercegovački auto-moto klub je u srednjim školama u Velikoj Kladuši  20. marta/ožujka 2019. godine realizovao saobraćajno-preventivnu kampanju  pod nazivom „Sekunda koja život znači“. Kampanja je realizovana u Prvoj Srednjoj školi, u Drugoj Srednjoj školi i Gimnaziji u Velikoj Kladuši.  

Bosanskohercegovački auto-moto klub svake godine organizuje cijeli niz saobraćajno-preventivnih aktivnosti, sa ciljem poboljšanja stepena sigurnosti saobraćaja, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i posljedica koje se ogledaju u svakodnevnom stradanju ljudi, a posebno djece i mladih.

S obzirom da je sigurnost u saobraćaju u Bosni i Hercegovini akutni problem, te da je u protekloj 2018. godini u saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini život izgubilo 277 osoba, dok je 10.403 osoba zadobilo teže ili lakše tjelesne povrede, BIHAMK kontinuirano radi na podizanju svijesti o sigurnom ponašanju u saobraćaju.
Predavanjima sa prezentacijama je obuhvaćeno blizu hiljadu srednjoškolaca trećeg i četvrtog razreda u Velikoj Kladuši. Pored predavanja, učenicima su podijeljeni i informativno-edukativni letci koji su tretirali temu, a simulirane su i saobraćajne nezgode korištenjem simulatora čeonog sudara.

Kroz navedenu kampanju BIHAMK nastavlja sa povećanjem stepena sigurnosti učenika srednjih škola- budućih vozača. Predavanje o sigurnom ponašanju u saobraćaju u srednjim školama u Velikoj Kladuši podržala je i Općina Velika Kladuša, kao i Međunarodna Automobilistička Asocijacija (FIA).


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota