Aktuelno

U protekloj 2019. godini u Bosni i Hercegovini  je ukupno registrovano/registrirano  1.175.731 drumskih/cestovnih  vozila, što u odnosu na 2018. godinu (1.065.130 mip/v) predstavlja povećanje od 111.601 vozila, odnosno od 10,49% .

Starosna stuktura voznog parka nešto je izmjenjena tokom protekle godine pa je oko 55% registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini starije od 19 godina, a više od 80% voznog parka starije od 14 godina.

Više od 2/3 voznog parka u BiH (74,66%) i dalje čine vozila sa dizelskim motorom, dok je broj vozila sa alternativnim gorivom nešto manje od 4,0% od ukupnog broja motornih vozila u našoj zemlji.

Tokom 2019. godine u BiH je prvi put registrovano 91.170 cestovnih vozila od čega je 13.089 novih cestovnih motornih vozila ili 14,36 %, dok je procenat uvezenih rabljenih cestovnih motornih vozila 85,64 %.


Detaljnu Informaciju o registrovanim motornim vozilima u BiH u 2019. godini možete preuzeti OVDJE


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak