Aktuelno

U skladu sa  Pravilnikom o organizaciji saobraćajno/prometno-obrazovnog takmičenja/natjecanja 24. aprila 2018. godine počeo je ovogodišnji ciklus Saobraćajno/prometnih-obrazovnih takmičenja/natjecanja. I ove godine takmičenje/natjecanje se izvodi po izmjenjenom sistemu i sastoji se od školskog,  kvalifikacionog i na kraju finalnog takmičenje/natjecanja, izuzev područja gdje postoji tradicija provođenja takmičenja po starom sistemu (Sarajevsko, Tuzlansko i područje Brčko Distrikta). 

Školsko kvalifikaciono takmičenje/natjecanje realizovano je elektronski, popunjavanjem online testova. U nastavku je spisak takmičara/natjecatelja koji su prošli u dalji tok takmičenja/natjecanja - direktno na Finalno takmičenje/natjecanje:

Mjesto

Škola

Takmičari

Visoko

OŠ"S.B. Bašagić"

Malik Karavdić

Bakir Čunjalo

OŠ ‘’M.M. Bašeskija’’

Amina Omanović

OŠ ‘’Kulin Ban’’

Nedžla Šećerović

Farah Fazlić

Ammar Mataradžija

Zavidovići

II OŠ

Adin Terzić

Zenica

OŠ"Aleksa Šantić"

Alma Dervišagić

Konjic

OŠ" Seonica"

Lejla Gabela

Senahid Grlica

OŠ"Parsovići"

Hana Sarajlić

Jablanica

OŠ ‘’Suljo Čilić’’

Đana Šehić

Mirza Bišić

Danijal Ivković

Cazin

OŠ"Liskovac"

Sajma Pjanić

 

 

Ajna Pjanić

 

 

Benjamin Škrgić

 

 

Eman Šarić

 

OŠ"Ostrožac"

Inela Jukić

 

 

Emma Beširević

 

 

Ervin Muranović

 

OŠ" Skokovi"

Erna Raković

 

 

Džejna Čaušević

 

 

Ajdin Murtić

 

 

Almedin Kličić

  Bihać

OŠ"Harmani II"

Amir Begić

Sanki Most

OŠ ‘’Fajtovci’’

Almedin Avdić

Ključ

OŠ"Ključ"

Hana Velić

 

 

Amila Karaga

  Bosanska Krupa

 OŠ ‘’Jezerski’’

Kerim Nesimović

Bugojno

 Druga OŠ

Taida Meštrovac

 

 

Amina Sabitović

Goražde

 OŠ "Hasan Turčalo Brzi"

Esma Imamović

Džejlan Deljo

OŠ" M.M. Dizdar"

Emil Šakrak

Vitkovići

OŠ"Ustikolina" Ustikolina

  Ilhan Bičević

Finalno takmičenje/natjecanje ove godine će se realizovati u Visokom 26. i 27. maja/svibnja 2018. godine.

Prvog dana takmičenja/natjecanja realizovaće se I dio takmičenja/natjecanja - teoretsko takmičenje/natjecanje, nakon čega je predviđeno druženje takmičara/natjecatelja i izlet na neko od izletišta u okolini Visokog.

Drugi dan takmičenja/natjecanja rezervisan je za praktično takmičenje/natjecanje, odnosno za vožnju bicikla na posebno pripremljenom poligonu gdje će takmičari/natjecatelji pokazati svoju spretnost u upravljanju biciklom, kao i na poligonu "Labirint života", koji simulira stvarne raskrsnice/raskrižja sa saobraćajnim/prometnim znakovima, gdje će pokazati svoju sposobnost snalaženja u vožnji bicikla na javnim cestama.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak