Aktuelno

U povodu upoznavanja javnosti sa nacionalnim programom EuroRAP-a danas je upriličena zvanična promocija završetka Prve faze programa Procjene sigurnosnih karakteristika cesta – Mapa rizika nastajanja saobraćajnih nezgoda na magistralnim cestama u FBiH.

Zvaničnoj promociji realizacije Prve faze nacionalnog programa EuroRAP-a prisustvovali su Predsjedavajaći EuroRAP gosp. John Dawson, Predsjednik Koordinacionog odbora nacionalnog programa EuroRAP gosp. Rasim Kadić, član KO i Predsjednik Radne Grupe nacionalnog programa EuroRAP-a prof.dr. Osman Lindov, te brojni drugi gosti.

EuroRAP (European Road Assessment Programme) je međunarodna neprofitna organizacija registrovana u Belgiji s ciljem realizacije obimnih programa za unapređenje performansi koje se odnose na sigurnost saobraćaja na cestama. Njeni članovi su auto – moto klubovi, nacionalne i regionalne direkcije cesta, ministarstva za saobraćaj, ministarstva unutrašnjih poslova, kao i sve organizacije koje imaju za cilj povećanje stepena sigurnosti cestovnog saobraćaja. EuroRAP se sastoji od tri protokola koji će se primijeniti i u našoj zemlji:

Mapiranje (označavanje) rizika – kodirane i obojene mape pokazuju rizik od smrtnog ishoda ili teških tjelesnih povreda pri saobraćajnim nezgodama na pojedinim dionicama cesta.
Praćenje učinaka
Bodovanje zvjezdicama – u ovom protokolu ceste se ispituju da bi se obilježile njihove karakteristike za koje se zna da utiču na vjerovatnoću pojave saobraćajnih nezgoda i težine povreda u saobraćajnim nezgodama.
Bosanskohercegovački auto – moto klub (BIHAMK), čiji je jedan od najznačajnijih zadataka provođenje aktivnosti na povećanju sigurnosti cestovnog saobraćaja, pridružio se programu procjene sigurnosnih performansi cesta – EuroRAP-u i postao aktivan član i nosilac licence za Bosnu i Hercegovinu.

U oktobru prošle godine održana je prva sjednica Koordinacionog odbora čime je zvanično i započela realizacija ovog programa u našoj zemlji. Na prvoj konstituirajućoj sjednici formiran je Koordinacioni odbor nacionalnog programa EuroRAP-a, izvršeno je imenovanje Radne grupe, te usvojen Plan i program rada EuroRAP-a (I i II faze projekta).

Krajem maja 2010. godine Radna grupa nacionalnog programa EuroRAP-a završila je prvu fazu EuroRAP programa u našoj zemlji. Prvi rezultati Procjene rizika na magistralnim cestama u FBiH za period 2006-2008 godina prezentovani su i odobreni kako od strane Koordinacionog odbora nacionalnog programa EuroRAP-a, tako i od strane predstavnika EuroRAP-a.

Prva faza u realizaciji predstavlja identifikaciju najugroženijih i najopasnijih dijelova mreže magistralnih cesta na osnovu evidentiranih pokazatelja sigurnosti (broj saobraćajnih nezgoda, broj poginulih osoba, broj teže povrijeđenih osoba na pojedinim dionicama cesta, prosječni godišnji dnevni saobraćaj - protok saobraćaja). Primjenom metodologije EuroRAP-a sigurnosti cesta, vrši se rangiranje dionica magistralnih cesta prema stepenu individualnog i kolektivnog rizika, odnosno rizika nastanka saobraćajnih nezgoda sa fatalnim posljedicama.

Kritične dionice cesta obilježavaju se posebnim bojama za svaki stepen rizika na cesti – od crne boje za visokorizične dionice, pa do zelene koja podrazumijeva cestu sa najmanjim stepenom rizika. Prvom fazom realizacije projekta EuroRAP u BiH obuhvaćeno je 2.045 km magistralnih cesta na području FBiH sastavljenih od 21 magistralnog pravca sa ukupno 195 dionica od kojih su pojedine, u skladu sa zahtjevima EuroRAP metodologije, spojene pa je posmatrana ukupno 121 dionica.

Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da 68 dionica magistralnih cesta, odnosno njih 56,2% ukupne dužine 1055,90 km spada u dionice visokog rizika, tj. da na tim dionicama cesta postoji velika vjerovatnoća da će se dogoditi saobraćajna nezgoda sa fatalnim posljedicama.

27 analiziranih dionica dužine 493,55 km su dionice srednje visokog rizika, 10 dionica dužine 152 km su dionice srednjeg rizika, 6 dionica dužine 147 km su dionice srednje niskog rizika, a samo 10 dionica dužine 196 km su dionice niskog rizika tj. dionice na kojima postoji mala vjerovatnoća nastanka saobraćajne nezgode sa težim posljedicama.

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole.

Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cijelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto moto klubova.

Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome odmah obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, trenutno uklonili s web stranice.

U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.”

Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
loading ...
Zatvori X