Aktuelno

U okviru  međunarodnog projekta RADAR koji se realizuje u okviru Interreg Danube Transnational Programme završena je realizacija pilot projekta “Pilot akcija na planu ulaganja u sigurnije ceste”. Za analizu cestovnih performansi cesta odabrane su dionice magistranih cesta M18 i M4 na kojima se svakodnevno događa veliki broj saobraćajnih nezgoda, a podaci o saobraćajnim nezgodama sa poginulim i teže povrijeđenim osobama obuhvatili su period 2016 - 2018. godina.  

Snimanje odnosno Inspekcija sigurnosnih karakteristika cesta po Protokolu EuroRAP-a u saradnji sa AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o. iz Beograda (Srbija), vodećim partnerom projekta EIRA iz Slovenije, a uz podršku EuroRAP-a i JP Ceste FBiH, izvršena je na približno 228 km cesta u našoj zemlji, i to na dijelu magistralne ceste M18 i dijelu magistralne ceste M-4: 

Sarajevo - Tuzla - Priboj (138,07 km) i
Doboj- Caparde (87,09 km).

Pilot projekat procjene odabranih cesta u Bosni i Hercegovini pokazuje koliki je nivo rizika od nastanka saobraćajne nezgode na posmatranoj cestovnoj mreži, kao i nivo sigurnosti pojedinih dionica ispitane cestovne mreže prikazan brojem zvjezdica. Na osnovu podataka o stvarnim nesrećama i protoku saobraćaja izrađena je Mapa rizika koja pokazuje da je vjerovatnoća događanja saobraćajnih nezgoda najveća na dionicama Doboj– Johovac i Vitalj – Bjeliš, dok je srednje veliki rizik nastanka saobraćajne nezgode sa fatalnim posljedicama na dionicama Šićki brod-
Simin han, Simin han – Međaš i Simin han – Priboj. Rezultati inspekcije cesta su pokazali da nijedna dionica posmatranih cesta nije ocijenjena sa 5 zvjezdica za putnike u vozilima. Samo 4% cesta dobilo je 4 zvjezdice za sigurnost putnika. 76% mreže dobilo je 3 zvjezdice, dok je 20% cesta dobilo samo 1 ili 2 zvjezdice. Ocjena za pješake i bicikliste bila je još lošija. Samo trećina mreže (oko 33%) postiglo je bolji rezultat od 2 zvjezdice za pješake, ali i za bicikliste.

Navedene aktivnosti urađene su s ciljem da se prikažu rizici događanja saobraćajnih nezgoda na odabranim cestama i uporede sa „ugrađenom“ sigurnošću pomenutih cesta, a sve kao priprema za izradu Investicionog plana za sigurnije ceste korištenjem iRAP protokola. Osnovni rezultat RAP metode je Plan ulaganja u sigurnije ceste (SRIP). SRIP predstavlja sve protumjere za koje se pokazalo da mogu osigurati veći sigurnosni kapacitet i maksimizirati korist u odnosu na potrošeni trošak planiranih investicija. Ukoliko bi se na posmatranoj cestovnoj mreži primjenile određene protumjere za povećanje sigurnosti ceste od ukupno 70 ponuđenih, onda bi se u analiziranom periodu od 20 godina smanjio broj poginulih i teško ozlijeđenih korisnika cesta u saobraćajnim nezgodama za 2.008 osoba, dok bi ukupan trošak svih predloženih mjera bio oko 50 miliona KM.

Pet najučinkovitijih i najisplativijih mjera koje bi mogle pomoći u spašavanju najvećeg broja života uključuju sljedeća identificirana rješenja:

a. Poboljšano ocrtavanje horizontalne signalizacije,
b. Zaštitne ograde uz cestu - vozačeva strana,
c. Zaštitne ograde uz cestu – suvozačeva strana,
d. Zaštićene trake za skretanje,
e. Izgradnja pješačke staze na vozačevoj / suvozačevoj strani.

Nakon izrade SRIP odobrane su određene lokacije: dionica Simin Han – Priboj (granica RS) i Šićki Brod - Simin Han – zona škola za koje je napravljena detaljna analiza i plan za dizajn kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih rješenja za poboljšanje sigurnosti, a u skladu sa raspoloživim budžetom.

Detaljan izvještaj o realizaciji pilot projekta možete, preuzeti OVDJE.

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole.

Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cijelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto moto klubova.

Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome odmah obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, trenutno uklonili s web stranice.

U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.”

Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak
loading ...
Zatvori X