Aktuelno

BIHAMK kao jedna  od vodećih organizacija u oblasti unapređenja sigurnosti cestovnog saobraćaja/prometa u saradnji sa JP Ceste FBiH, a pod pokroviteljstvom  Međunarodne Automobilističke Federacije (FIA) uspješno je realizovao saobraćajno/prometno-preventivnu akciju „Sigurno vezani u vozilu“ koja se odnosila na važnost korištenje sigurnosnog pojasa, kao i upotrebu dječijih autosjedalica tokom vožnje.

Akcija „Sigurno vezani u vozilu“ započeta je sredinom prošle godine i realizovana je u 17 gradova širom cijele Bosne i Hercegovine. Više hiljada građana Bosne i Hercegovine je učestvovalo u akciji, te su im tokom akcije pružene informacije o značaju korištenja sigurnosnih autosjedalica, kao i sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje. Roditeljima koji su koristili sisteme dječije zaštite u vozilu i sigurno prevozili djecu u autosjedalicama, podjeljene su i majice sa sloganom „Mama i Tata sa 5*“.

Uprave policija kantonalnih Ministarstva unutrašnjih poslova aktivno su bili uključeni u realizaciju akcije, te su kroz preventivne kontrole vozila, bez represivnog djelovanja, nastojali uticati na podizanje svijesti vozača o neophodnosti korištenja sigurnosnog pojasa i autosjedalica u vozilima u kojima se prevoze djeca.

U okviru navedene kampanje građanima je i kroz simulaciju saobraćajnih nezgoda, korištenjem Simulatora sudara, ukazano na značaj korištenja sistema dječije zaštite, kao i sigurnosnog pojasa. Pored navedenog podjeljeni su informativno-edukativni leci, naljepnica i majice.

U okviru digitalne kampanje na web stranici BIHAMK-a, Facebook-u, Youtube kanalu BIHAMK-a i drugim vanjskim web stranicama, prikazani su video spotovi koji govore o riziku nekorištenja sistema dječije zaštite u vozilu.

Akcija je provedena u okviru UN Dekade za cestovnu sigurnost, a realizaciju akcije podržali su MUP-ovi, trgovački lanci Bingo, Konzum, Mepas Mall, Sarajevo City Centar i Grad Zenica.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Subota
  • Nedjelja
  • Ponedjeljak