Radar

U okviru projekta RADAR (Risk Assessment on Danube Area Roads) koji se realizuje pod potkroviteljstvom Interreg Danube Transnational Programme BIHAMK je u periodu od 17.- 19.juna. 2019. godine u Sarajevu uspješno realizovao trodnevni trening iz oblasti Procjene sigurnosti cestovne infrastukture. 

Obuka je održana za sve zainteresovane partnere u oblasti sigurnosti cestovnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. Glavna tema treninga odnosila se na procjenu sigurnosti cestovne infrastrukture korištenjem naprednih metoda evaluacije zvjezdicama (SRS, EuroRAP metodologija), te izrade Planova ulaganja u sigurnije ceste (SRIP). Trening su realizovali predstavnici EuroRAP institut za ocjenu sigurnosti cesta (EIRA), doc.dr.sc. Marko Ševrović, i Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, mag.ing.traff Bojan Jovanović i Sanja Leš.

Prvi dan treninga bio je rezervisan za predstavljanje projeta RADAR i RAP metodologije,mapiranja rizika na cestama (Risk Maps) i primjene iste u Praćenju izvedbe (Performance Tracking), pregleda postupka Ocjenjivanja zvjezdicama (Star Rating) kao i uvod u postupak izrade Planova ulaganja u sigurnije ceste (Safer Roads Investment Plan).

Drugi dan pažnja je bila posvećena prikazivanju načina prikupljanja podataka o cestama (Road Survey/Video Inspection), održan je i uvod u kodiranje cestovnih karakteristika, kao i korištenje ViDA- web alta za izradu Ocjene zvjezdicama (Star Rating), koji je u sklopu projekta preveden i na Bosanski jezik (https://vida.irap.org/sl/home ), dok je posljednjeg dana treninga održana prezentacija postupka izrade Planova ulaganja u sigurnije ceste (Safer Roads Investments Plan), kao i prezentacija i intepretacija rezultata u ViDA web alatu.

Koristi od implementacije navedenih metodologija koje su obrađene tokom treninga, prvenstveno se trebaju manifestirati kroz izbor odgovarajućih projektno-oblikovnih elemenata cestovne infrastrukture s kojima se minimizira mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda, osiguravanja pravovremene reakcije vozača u slučaju nastanka potencijalno konfliktnih saobraćajnih situacija i minimiziranja posljedica saobraćajnih nezgoda u slučaju njihovog nastanka.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak