Putne novosti

Od 01. jula/srpnja 2017., žuti telefoni za urgentne situacije više nisu u funkciji. To znači da vozači, u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, službe pomoć na cesti mogu kontaktirati isključivo putem svojih mobilnih telefona. 

Vozači već odavno koriste svoje mobitele za gorespomenutu namjenu, a zaključeno je i da je mnogo sigurnije stati iza bankine i koristiti sopstveni mobitel, nego pješačiti duž autoceste dok dođete do telefona za urgentne situacije.

Zbog svih ovih razloga, nadležne službe su, nakon savjetovanja sa ANWB-om odlučile da uklone telefone uz cestu, tako da 3300 ovakvih telefona u Nizozemskoj više nisu u funkciji, a očekuje se da će se u narednih nekoliko mjeseci izvršiti njihovo fizičko uklanjanje. To također znači da će u slučaju urgentnih situacija, svi korisnici cestovnog prometa za ostvarivanje kontakta sa ANWB-ovom službom pomoći na cesti morati koristiti svoje mobilne telefone.

Stoga se svi učesnici cestovnog saobraćaja/prometa savjetuju da prije vožnje uvijek napune svoje mobitele, te da u svom mobitelu imaju upisan broj službe pomoći na cesti ili izvrše preuzimanje adekvatne aplikacije svog kluba.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Petak
  • Subota
  • Nedjelja