Aktuelno

U povodu realizacije Pete UN Globalne sedmice cestovne sigurnosti u Sarajevu je upriličena realizacija Okruglog stola “Sigurnost djece u saobraćaju”. 

Okruglom stolu pored predstavnika BIHAMK-a prisustvovali su i predstavnici svih relevantnih institucija iz oblasti saobraćaja, sekretar Ministarstva komunikacija i transporta, gosp.Igor Pejić, inspektor MUP-a Kantona Sarajevo, gosp. Elvedin Mahmutović, glavni inžinjer JP Ceste FBiH, gosp. Reuf Boračić i mnogi drugi gosti.

Povrede u cestovnom saobraćaju su deseti vodeći uzrok smrti na globalnom nivou, odgovorne za oko 1,3 miliona smrtnih slučajeva svake godine. Da bi se ubrzala akcija za smanjenje stradanja u saobraćaju, Generalna skupština Ujedinjenih nacija razdoblje od 2011. do 2020. godine proglasila je Dekadom akcije za cestovnu sigurnost.

U okviru navedene Dekade, Skupština UN realizuje Petu Globalnu sedmicu cestovne sigurnosti na temu “Vodstvo za sigurnost na cestama” koja je planirana za period od 6. do 12. maja 2019. godine, a kojoj se kao jedna od vodećih organizacija u oblasti cestovne sigurnosti pridružuje i BIHAMK. Realizacija navedene sedmice planirana je s ciljem da se kroz jako liderstvo pokrenu aktivnosti kako bi se unaprijedila sigurnost na cestama u zemljama i zajednicama širom svijeta i postigao cilj smanjenja stradanja na cestama za 50% do 2020. godine, ali i započelo sa realizacijom 12 globalnih ciljeva za sigurnosti na cestama, kojim su prepoznati ključni faktori rizika na cestama i mehanizmi usluga za smanjenje smrtnih slučajeva i povreda u saobraćaju sve do 2030. godine. Jedan od globalnih ciljeva - cilj broj 8. jeste i povećanje procenta upotrebe dječijih sistema zaštite u vozilu na 100% do 2030. godine.

Iz toga razloga, kako bi realizovao planirane aktivnosti u okviru UN Sedmice, BIHAMK je pod pokroviteljstvom Međunarodne Automobilističke Asocijacije (FIA) organizovao i realizovao Okrugli sto čija je tema bila “Sigurnost djece u saobraćaju”.

Pored prezentacija kojima je tretirana problematika sigurnosti djece u saobraćaju, BIHAMK je predstavio i podatke o realizaciji kampanje “Sigurno vezani u vozilu” u okviru koje su na više lokacija u BiH kroz simulaciju saobraćajnih nezgoda korištenjem Simulatora čeonog sudara, podjelu informativno-edukativnog materijala roditelji uvjerili u važnost korištenja sigurnosnih sjedalica - jedinog sistema zaštite djece tokom vožnje. Osim navedenog roditeljima koji su djecu prevozili ispravno vezanu u dječijim sjedalicama podjeljene su i majice “Mama/Tata sa 5*”, dok su u okviru digitalne kampanje na web stranici, You Tube kanalu i fb stranici BIHAMK-a, kao i vanjskim web stranicama prikazani video spotovi koji ukazuju na značaj korištenja autosjedalica. Obzirom da su istraživanja o upotrebi sigurnosnih sjedalica provedena i prije i nakon završetka kampanje, možemo reći da je ista bila uspješna, jer se procenat korištenja autosjedalice povećao sa 29% na 42%.

Na Okruglom stolu sekretaru Ministarstva komunikacija i transporta BiH, gospodinu Igoru Pejiću, uručena je peticija za poboljšanje zakonodavstva koje se odnosi na oblast saobraćaja i prijedlog Pravilnika o sigurnom prevozu djece u saobraćaju koji je pripremio BIHAMK, a koji bi bio rješenje globalnog cilja 8., nakon čega je potpisao
i zvanično obećanje o poduzimanju mjera za poboljšanje cestovne sigurnosti u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno, iz naprijed navedenih razloga, BIHAMK je poduzeo još jedan korak ka unapređenju sigurnosti cestovnog saobraćaja, odnosno najmlađih učesnika u saobraćaju, tako što je predstavniku taxi prevoznika „Sarajevo taxi“ donirao 10 (deset) dječijih autosjedalica. Donirane dječije autosjedalice za djecu će se moći koristiti na način da roditelji pri pozivu taksi prevoza naglase da im je potrebna dječija autosjedalica, te će autosjedalica biti obezbjeđena za korištenje tokom prevoza. Na taj način djeca će biti sigurno vezana pri vožnji u taksiju.

Napomena o autorskim pravima

Svi su sadržaji na web stranici www.bihamk.ba vlasništvo BIHAMK-a ili su u domeni javnog vlasništva, osim ako je naveden njihov izvor, te njihovo korištenje u bilo kom smislu osim u okvirima pregleda sadržaja web stranice nije dozvoljeno bez pisane dozvole.

Informacije iz zemlje, regije i svijeta te još neke kategorije se u cijelosti ili uz minimalne adaptacije preuzimaju od regionalnih i svjetskih auto moto klubova.

Svi su sadržaji objavljeni u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava. Ako naiđete na materijal za kojeg mislite da krši nečija autorska prava, molimo da nas o tome odmah obavijestite na bihamk@bihamk.ba kako bismo materijal, ako je zahtjev opravdan, trenutno uklonili s web stranice.

U članu 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine izričito je navedeno: "Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.”

Ako neki medij želi preuzeti dio autorskog teksta, dužan je kao izvor navesti web stranicu www.bihamk.ba i na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst. Ako neki drugi medij želi preuzeti kompletan autorski tekst, to može učiniti tek 24 sata nakon naše objave, uz dozvolu uredništva web stranice BIHAMK-a, te je dužan objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak
loading ...
Zatvori X
}