Radar

Studijske posjete Ljubljani i Zagrebu

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) u saradnji sa partnerima iz devet zemalja, sredinom 2018. godine pokrenuo je projekat RADAR (Projekat procjene rizika na cestama zemalja dunavske regije), koji ima za cilj identificirati i smanjiti rizik od nesreća na cestama zemalja dunavske regije.

Cilj projekta RADAR-a je, između ostalog, unaprijeđenje znanja inženjera i osoba odgovornih za sigurnost (RSEG) na cestama u državama koje sudjeluju u projektu. Putem seminara koji su prilagođeni zemljama učesnicama projekta, održat će se obuka (studijska posjeta) koja će na osnovu primjera pokazati koje vrste promjena se mogu uraditi da bi se sigurnost na cestovnoj mreži poboljšala. Istovremeno, održat će se obuka koja će biti usredočena na određivanje prioritetnih mjera za poboljšanje cestovne sigurnosti, a u slučaju da na cestovnoj mreži postoje tačke visokog rizika odredit će se adekvatne protumjere za veću sigurnost u cestovnom saobraćaju.

Kroz projekat RADAR-a, osobe iz vodećih i odgovornih institucija i organa u zemljama dunavske regije proširiti će svoje praktično znanje kroz četiri studijske posjete koje će se održati u Sloveniji/Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Mađarskoj i Austriji. Na ovim posjetama učesnici će imati priliku da se se upoznaju sa primjerima najbolje prakse vezane za sigurnost u saobraćaju. Svaka studijska posjeta će se odnositi na određeno tematsko područje. Predstavnici partnera projekta, kao i predstavnici pridruženih strateških partnera putovat će na dvodnevne studijske posjete radi razmjene znanja vezanih za rješenja sigurnosti na cestama, te će posjetiti mjesta gdje su provedene konkretne protumjere koje su pokazale pozitivne rezultate vezane za sigurnost u saobraćaju.

Tema prve studijske posjete je „Sigurnost na određenim djelovima cestovne mreže, infrastruktura cestovne mreže kao i planovi ulaganja i investiranje“ i bit će održana u periodu od 27. do 29. marta/ožujka 2019. godine u Hrvatskoj (Zagreb) i Sloveniji (Ljubljana) pod potkroviteljstvom Auto-moto kluba Slovenije (AMZS), Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta prometnih znanosti (FPZ). Studijske posjete usredotočit će se na mjesta gdje su protumjere uspješno provedene i gdje postoje najbolje mogućnosti za primjenu budućih protumjera.

Teme budućih studijskih posjeta su: „Ranjivi korisnici cesta“, „Upravljanje brzinama na cestama“, kao i „Sigurnost u saobraćaju u blizinu škola“.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak