Radar

U periodu od 18. do 22. novembra/studenog 2019. godine u Mađarskoj (Budimpešta/Zalaegerszeg), u organizaciji  Dunavskog Transnacionalnog Programa – Interreg, održana je studijska posjeta gradu Zalaegerszeg na kojoj su, kao partner projekta, prisustvovali predstavnici BIHAMK-a. 

U okviru studijske posjete koja se ticala teme „Inteligentnih transportnih sistema (ITS) i upravljanja brzine vožnje“ projektni partneri Projekta- RADAR posjetili su 19.11. 2019. godine. „ZalaZone“ Centar za testiranje autonomnih vozila u Zalaegerszeg-u.

U sklopu studijske posjete održana je prezentacija Centra za testiranje autonomnih vozila, svrha centra, raznih virtuelnih situacija (Funkcionalna sigurnost), kao i obilazak i testiranje staze. 

Dana 20.11.2019. godine. organizovana je posjeta Dispečerskom centru Dunakeszi, koji se bavi održavanjem i izgradnjom autoputeva u Mađarskoj. Tu je održan sastanak na temu Inteligentnih transportnih sistema u Mađarskoj, upravljanje brzine vožnje u Mađarskoj, kao i rada samog Dispečerskog centra Dunakeszi. Također, održana je studijska posjeta autoputu M1, u blizini Budimpešte, gdje su prezentovane nove tehnološke inovacije upravljanja autoputevima (Blutooth scanner displej sistemi, sistem monotoringa parkirališta rezervisanih za kamione, kao i upravljanje brzinama na autoputevima).

U gore navedenom periodu održan je i treći sastanak Ekspertne grupe (RSEG) u okviru Projekta RADAR na kojem su između ostalih prisustvovali projektni parneri, predstavnici ekspertne grupe i pridruženi strateški partneri projekta. Sastanak ekspertne grupe (RSEG) se odnosio na „Tematsku Oblast 3- Inteligentni transportni sistemi (ITS) i upravljanje brzine vožnje“ gdje je prezentiran izvještaj ekspertne grupe i partnera projekta na gore navedenu temu. Na sastanku se također vršila razmjena iskustava na temu upravljanja brzine u Europi, svrhe korištenja kamera za mjerenje prosječne brzine vozila i sigurnosnih sistema koji se koriste u Europi.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak