Radar

U periodu od 12. do 16. maja 2019. godine u Sofiji (Bugarska), u organizaciji BBARS-a (Bugarska strukovna organizacija za cestovnu sigurnost) u saradnji sa IRF-om (Međunarodna cestovna federacija) i EIRA-e (Evropski institut za procjenu cesta), održana je druga sjednica Upravnog odbora Projekta RADAR i Generalna skupština EuroRAP-a na kojem su, kao partner projekta i nosioci licence, prisustvovali predstavnici BIHAMK-a.

Sastanku Upravnog odbora projekta RADAR su, osim predstavnika vodećeg partnera i partnera projekta, prisustvovali i predstavnici pridruženih strateških partnera, kao i predstavnici vlasti zemalja u regionu. 

Prvi dan sastanka Upravnog odbora projekta RADAR bio je predviđen za pregled postignuća nakon završene prve godine projekta. Na sastanku je bila prisutna i predstavnica Evropske unije, koja je vršila reviziju postignuća projekta. Drugi dan sastanka je bio rezervisan za prezentaciju postignuća pojedinih tematskih oblasti projekta RADAR.

Trećeg dana u saradnji sa IRF-om održan je Drugi Međunarodni forum o cestovnoj sigurnosti i inovacijama, kojem su, pored predstavnika EuroRAP-a i projekta RADAR, prisustvovali i predstavnici IRF-a, predstavnici vlasti Bugarske, predstavnici Evropske komisije, predstavnici EIB (Evropske investicijske banke) i EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) koji su govorili o uloženim sredstvima u zemljama Evrope, dunavske regije, planovima za naredna ulaganja, kao i prijedloge za promjene koje se mogu uvesti za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju, infrastrukturi, kao i tehnološkim inovacijama.

Cilj Inovacijskog foruma je bio da okupi evropsku zajednicu kako bi se procjenilo stanje cestovne infrastrukture,  razmijenila i podijelila iskustva, rezultati i ideje za nastavak rada na sigurnosti saobraćaja u Evropi, ali i ojačala saradnja između zainteresovanih strana u transportu u Evropi.

U navedenom periodu održana je i redovna Generalna skupština EuroRAP-a u okviru koje je predstavljena strategija za slijedeću dekadu pod nazivom „Na putu do 2030 godine“, izvršen je izbor upravnih organa, a također je usvojen i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu i prijedlog budžeta za 2019. godinu. Na navedenom sastanku podneseni su izvještaji o pojedinačnim rezultatima zemalja članica.

Na kraju ovogodišnjeg sastanka, predstavnici RADAR projekta upoznali su prisutne sa Danube strategijom i daljim koracima potrebnim za realizaciju projekta.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak