Aktuelno

Bosanskohercegovački auto-moto klub je 14. oktobra/listopada 2019. godine u Srednjoj poslovno-komercijalnoj i trgovačkoj školi u Sarajevu realizovao saobraćajno/prometno-preventivno predavanje pod nazivom „Sekunda koja život znači“.

Predavanju sa prezentacijom su prisustvovali učenici Saobraćajne sekcije iz Srednje poslovno-komercijalne i trgovačke škole u Sarajevu. Na predavanju su naglašene opasnosti koje sa sobom nose faktori ometanja vožnje kao što je korištenje mobitela, konzumiranje alkohola, narkotika itd., te činjenice da čak i kratkotrajna nepažnja može imati dramatične, ponekad čak i fatalne posljedice. Također je posebno istaknuto da učešće u cestovnom saobraćaju/prometu zahtijeva konstantnu i nepodijeljenu pažnju.

Pored predavanja, učenicima su podijeljeni i informativno-edukativni leci, a simulirane su i saobraćajne/prometne nezgode korištenjem simulatora čeonog sudara. Učenici su imali mogućnost da testiraju simulator sudara, čime je ukazano na značaj korištenja sigurnosnog pojasa pri vožnji.

Bosanskohercegovački auto-moto klub svake godine organizuje cijeli niz saobraćajno/prometno-preventivnih aktivnosti, sa ciljem poboljšanja stepena sigurnosti saobraćaja/prometa, smanjenja broja saobraćajnih/prometnih nezgoda i posljedica koje se ogledaju u svakodnevnom stradanju ljudi, a posebno djece i mladih.

Realizacijom kampanja i održavanjem predavanja učenicima srednjih škola- budućim vozačima, BIHAMK nastavlja sa povećanjem stepena sigurnosti naših sugrađana.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak