Aktuelno

Kada se govori o brzini kretanja vozila i njenom uticaju na sigurnost u saobraćaju uglavnom je to vezano za prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Međutim, i spora vožnja predstavlja problem i može uzrokovati niz transportnih problema i opasnosti po cestovnu sigurnost. U cilju preventivnog djelovanja i podizanja svijesti vozača o sporoj vožnji Bosanskohercegovački auto-moto klub u periodu od 24. februara/veljače do 30. marta/ožujka 2020. godine realizuje kampanju ''I spora vožnja ugrožava živote''. 

Kampanja je usmjerena ka povećanju svijesti vozača o uticaju spore vožnje na sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Najčešću smetnju u normalnom odvijanju saobraćaja uzrokuju vozači teretnih vozila i autobusa, koji voze pod teretom, a posebno na nepreglednim dvosmjernim saobraćajnim pravcima sa većim uzbrdicama, nizbrdicama i zavojima.

Prilikom realizacije kampanje ostvarena je saradnja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će biti zaduženi za zaustavljanje i kontrolu vozila, kao i podsjećanje na zakonsku obavezu koja se odnosi na omogućavanje normalnog odvijanja saobraćaja. Obzirom da je kampanja preventivnog karaktera, policija u ovom slučaju neće poduzimati represivne mjere. Također, predviđena je i podjela informativno-edukativnog materijala.

16.03.2020. god. -  NOVA INFORMACIJA:  Zbog odluke MUP TK-a i preporuke koju je dao Krizni štab FBiH, odgađa se realizacija kampanje "I spora vožnja ugrožava život" koja je trebala biti realizovana na području ovog kantona od 17.- 22.03.2020.god.

LOKACIJE NA KOJIMA ĆE SE REALIZOVATI KAMPANJA


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak