Aktuelno

BIHAMK kao društveno odgovorna i ekološki osvještena kompanija, uskoro će staviti u funkciju novo vozilo, koje kao pogonsko gorivo koristi prirodni gas (CNG - compressed natural gas). Navedeni projekat realizovan je uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

CNG (compressed natural gas) je prirodni gas u gasovitom stanju kompresovan na pritisak od 200 bar pri 25 ºC koji se koristi za pogon motornih vozila kao alternativno gorivo. CNG je gorivo koje danas nudi najbolji kompromis između ekoloških karakteristika, dostupnosti energetskih resursa i tehnološkog razvoja.

Ekološka osviještenost uz smanjenje troškova eksploatacije pri većem broju prijeđenih kilometara u odnosu na vozila s konvencionalnim gorivima neki su od glavnih motiva koji su mnoge transportne flote, komunalne kompanije, kompanije za dostavu, kao i BIHAMK navele na odluku o uvođenju CNG vozila u vozne parkove.

U Europi je primjetan pozitivan trend korištenja vozila pogonjenih prirodnim gasom i to najviše u užim gradskim zonama, koje su u značajnoj mjeri opterećene zagađenjem koje potiče od vozila koja koriste konvencionalna goriva.

Vozila pogonjena prirodnim gasom predstavljaju čist i efikasan način korištenja vozila, a osim ekološkog imaju značajan i financijski efekat, koji se ogleda kroz nižu cijenu u odnosu na konvencionalna goriva (benzin, dizel).

Planovi Europske unije da do 2020. udio gasa u saobraćaju bude 10 posto potaknut će veće korištenje CNG-a, a ovo gorivo se prihvaća kao karika između klasičnih i hibridnih vozila koja koriste električnu energiju.

Većina svjetskih autoindustrija već proizvodi vozila koja su tvornički prilagođena korištenju benzina i CNG-a kao bivalentna ili samo kao monovalentna vozila.

Nabavku “Eko vučnog vozila pomoći na cesti” BIHAMK-u je financijski pomogao „Fond za zaštitu okoliša FBiH“.

Ovo je samo jedan u nizu koraka ka očuvanju životne sredine, te je planirano da se u narednom periodu izvrši nabavka sličnih ekološki prihvatljivih vozila koja će zamijeniti već postojeća vozila sa konvencionalnim pogonom, a kao glavni cilj postavlja se uspostava “Eko voznog parka pomoći na cesti”.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak