Aktuelno

BIHAMK OSVOJIO PETO MJESTO

Na ovogodišnjem takmičenju mehaničara pomoći na cesti “Road Patrol Training for Excellence 2018”, koje je održano od 25. do 28. septembra/rujna 2018. godine u organizaciji austrijskog auto-moto kluba ÖAMTC u Beču, tim BIHAMK-a je osvojio petu poziciju. Na takmičenju su učestvovala 22 tima/kluba iz cijele Europe, a ekipa Holandije (predstavnici kluba ANWB) bili su najuspješniji i zauzeli su prvo mjesto. Tim BIHAMK-a, kojeg su činili mehaničari Kenan Halvadžija i Asim Karić, iza sebe su ostavili većinu klubova iz regije i pokazali zavidno znanje u oblasti dijagnosticiranja i otklanjanja kvara na vozilima.

Kako bi dodatno edukovali mehaničare i osposobili timove za brzo i efikasno pružanje usluga tehničke pomoći na cesti FIA Regija I i ARC Europe Group zajedničkim snagama su pored takmičenja timova organizovali i trening izvrsnosti, koji je uključivao prezentaciju najnovijih patrolnih vozila, uređaja i opreme, kao i edukaciju mehaničara pomoći na cesti.

Ove godine instruktori - predavači bili su predstavnici kluba domaćina ÖAMTC, kao i švicarskog kluba TCS, a pored njih dodatnu edukaciju mehaničara realizovali su i predavači iz ProLux i Club Logistics Services (CLS). U okviru navedenog mehaničari su dodatno educirani o novim tehnologijama, dijagnosticiranju i otklanjanju kvara s posebnim osvrtom na način i mogućnosti otklanjanja kvara kod hibridnih i električnih vozila, kao i edukacija o konvencionalnim i modernim načinima otvarana zaključanih vozila uz demonstraciju. Nezaobilazna tema o kojoj je bilo govora i na ovogodišnjem treningu izvrsnosti odnosila se na pristup strankama, način prikupljanja informacija koje će omogućiti efikasnije i brže otklanjanje kvara na vozilu, ali i potrebi da se po završetku intervencije stranci daju određene informacije o kvaru i savjeti o upravljanju vozilom.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak