Akcije

Trećinu od ukupnog broja učesnika u saobraćaju u Europi čine biciklisti, motociklisti i vozači mopeda. Svake godine na europskim cestama pogine više od 7.500 biciklista. 40% poginulih biciklista stradalo je na raskrsnicama, a više od 75% u sudaru sa putničkim i teretnim motornim vozilima.

U posljednje tri godine u Bosni i Hercegovini poginulo je više od 90 biciklista i vozača mopeda, dok ih je preko 240 pretrpjelo teške tjelesne ozlijede.Iz tog razloga Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK, uz podršku Međunarodne automobilističke asocijacije - FIA, 14. maja 2015. godine realizovao je kampanju "Razmislite - Biciklisti su dio saobraćaja", a s ciljem povećanja svijesti vozača motornih vozila o biciklistima kao ravnopravnim učesnicima u saobraćaju.
U okviru kampanje svim vozačima motornih vozila podjeljeno je 30.000 stikera kao podsjetnik da se zbog bicilista i motociklista "provjere retrovizori" prije neke radnje u saobraćaju.Takođe, pored navedenih naljepnica vozačima je podjeljena ista količina informativno-edukativnih letaka i brošura, koje smo odštampali u saradnji sa JP Ceste FBiH.

Navedena podjela informativno-edukativnog materijala praćena je emitovanjem animiranog video spota na web stranici, Facebook stranici, kao i na You Tube kanalu BIHAMK-a.

p>


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak