Putne novosti

26. februara/veljače 2018.god. Ministarstvo prometa  (DMV) savezne države Kalifornija objavilo je novu zakonsku regulativu kojom će se samovozećim automobilima bez konvencionalnih upravljačkih komandi i bez vozača  omogućiti da saobraćaju kalifornijskim cestama od aprila/travnja 2018.god.

Da bi podržali razvoj samovozećih automobila, Državno Ministarstvo prometa i DMV morali su izvršiti izmjene svih zakona koji određuju da vozač mora biti prisutan na vozačkom mjestu tokom cijelokupnog trajanja vožnje.

Kompanije koje testiraju automatizirana i konektovana vozila u Kaliforniji morat će aplicirati za licencu koja će im omogućiti da nadgledaju svoja vozila na otvorenoj cesti. Tokom faze provjere, proizvođači i operateri će morati dokazati da njihova vozila zadovoljavaju sigurnosne standarde i da su zaštićena protiv cyber-napada. Također, iz DMV-a su potvrdili da će sve vožnje ovakvih vozila morati biti nadgledane i da uređaj za snimanje vožnje mora biti ugrađen u sva vozila.

Kalifornija zagovara uvođenje ove nove zakonske regulative da bi podstakla komercijalne kompanije u razvoju i implementaciji automatizirane vožnje. Brojne savezne države su podržale ovu inicijativu, tako, na primjer, Arizona razvija robotiziranu taksi službu u svom glavnom gradu Phoenixu.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak