Aktuelno

Prema prikupljenim statističkim podacima u protekloj 2017. godini  aktivno je bilo 1.336.464 vozačkih dozvola.

Najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Federaciji BiH i to 824.386 ili 61,68 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH, u Republici Srpskoj 478.694 ili 35,82 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH, dok je u Distriktu Brčko aktivno 33.384 vozačkih dozvola ili 2,50 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH.

Prema podacima koje smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u BiH je u 2017.godini bilo aktivno ukupno 886.631 vozačkih dozvola osoba/lica muškog pola, što procentualno iznosi 66,34% , dok je ukupan broj aktivnih vozačkih dozvola osoba/lica ženskog pola iznosio 449.833 ili 33,66%.

Detaljnu Informaciju o ukupnom broju aktivnih i proizvedenih vozačkih dozvola u BiH u 2017. godini možete preuzeti ovdje.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak