Aktuelno

Sektor za informisanje i dokumentaciju (SID) BIHAMK-a pripremio je Informaciju o statistici kvarova/najčešćim kvarovima na motornim vozilima za 2017. godinu. 

Informacija je rađena na osnovu izvršenih usluga pomoći na cesti BIHAMK Asistencije tokom protekle godine, te imajući u vidu uzorak od 50.000 intervencija, može se smatrati realnim pokazateljem kavrova na motornim vozilima u BiH.

INFORMACIJA O NAJČEŠĆIM KVAROVIMA NA MOTORNIM VOZILIMA U BIH U 2017. GODINI


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Nedjelja
  • Ponedjeljak
  • Utorak