Radar

U periodu od 04. do 05. decembra 2018. godine u Ljubljani u organizaciji  Dunavskog Transnacionalnog Programa - Interreg, a uz podršku EIRA (European Institut of Road Assessment) i UNECE (United Nation Economic Commission for Europe) održana je četvrta međunarodna konferencija “Dani transporta Dunavskog regiona 2018”, kojoj su kao dio programa Interreg prisustvovali  i predstavnici RADAR projekta.  

Konferenciji su između ostalih prisustvovali predstavnici i ostalih projekata finansiranih iz navednog programa, predstavnici vlasti zemalja u regionu, predstavnici EU, kao i UNECE, kao i predstavnici EIB (Europske Investicijske banke) i EBRD (Europske banke za obnovu i razvoj) koji su govorili o uloženim sredstvima u zemljama dunavske regije i planovima za naredna ulaganja.


Cilj konferencije bio je da okupi transportnu zajednicu kako bi se razmijenila i podijelila iskustva, rezultati i ideje o svim aspektima transporta u makro regionu Dunav. Pored toga, cilj je i ojačati saradnju između zainteresovanih strana u transportu u regionu Dunav kako bi zajednički riješili izazove vezane za provođenje postojećih aktivnosti u saobraćajnoj politici.

Prvi dan konferencije bio je rezervisan za predstavljanje strategija i programa u Dunavskoj regiji, odnosno glavnih transportnih koridora koji prolaze kroz navedenu regiju:
TEN-T koridori u jugoistočnoj Europi (SEETO)
UNECE projekat-Transeuropska autocesta sjever-jug
Implementacija izgradnje željezničkog koridora Alpe-zapadni Balkan
Nova inicijativa - put od Njemačke do Turske
Jadransko-jonski koridor
Pored navedenog predstavljeni su i projektifinansirani u okviru programa Interreg i u oblasti cestovnog i željezničkog saobraćaja, pa tako i projekat RADAR.

Drugi dan konferencije predstavljeni su projekti cestovne sigurnosti koji se realizuje u pojedinim zemljama regiona, kao i globalni planovi predstavljeni od strane UNECE i SEETO.


Saobraćajno obrazovno takmičenje

E-testovi

Vrijeme

Sarajevo

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda